Derdengelden

Derdengelden

Wat zijn derdengelden?

Partijen kunnen een aparte rekening bij de bank gebruiken om geld te beheren dat eigenlijk aan anderen (derden) toebehoort. Deze rekening noemen we ook wel een derdengeldenrekening, kwaliteitsrekening of derdenrekening. De gelden op deze rekening heten dan ‘derdengelden’. Het gaat om gelden die niet toebehoren aan degene van wie de rekening is (de houder), maar toebehoren aan een derde (vaak een cliënt of wederpartij). Deze gelden worden in dit geval tijdelijke gestald of geparkeerd bij deze houder totdat de gelden aan de begunstigden uiteindelijk betaald kunnen worden.

Beroepsbeoefenaars die met regelmaat transacties afhandelen namens clienten gebruiken van een derdengeldenrekening. Een derdengeldenrekening kan namelijk handig zijn wanneer een bepaalde beroepsbeoefenaar het geld veilig wil bewaren gedurende een bepaalde procedure. Vooral notarissen, deurwaarder en advocaten maken daarom gebruik van zo’n rekening

Derdengeldenrekening en de advocaat of notaris

Wanneer van een derdenrekening gebruik wordt gemaakt, gebeurt dit vaak bij een transactie waarbij de koopprijs eerst op de derdenrekening moet worden gestort die vaak toebehoort aan een notaris of advocaat. Wanneer dit gedaan is, kan de rekeninghouder het geld doorstorten naar de rechthebbende.

Partijen kunnen overeenkomen dat een deel van het geld in het depot blijft. Dit noemt men ‘escrow’. Ook wanneer partijen een geschil hebben over een factuur die al dan niet betaald zou zijn, kan men het bedrag waarover men twist op een aparte derdenrekening storten om vervolgens de rechter om een oordeel te vragen aan wie dit geld nu precies toebehoord.

Beschermd tegen beslag

Het geld op een derdenrekening is beschermd tegen beslag. Schuldeisers kunnen namelijk geen beslag leggen op derdenrekeningen. Ook wanneer sprake is van een faillissement, mogen de bedragen op een derdengeldenrekening niet worden meegenomen in de boedel bij faillissement van de houder van de derdenrekening. Wanneer de notaris bijvoorbeeld failliet gaat, tellen alle gelden op de derdenrekeningen die hij daar houdt ten behoeve van zijn cliënten niet bij de boedel. Hierdoor is er een waarborg dat de gelden op een dergelijke rekening altijd aan de begunstigde toekomen.

Verplichting tot derdengeldenrekening?

Bepaalde beroepsuitoefenaars zijn verplicht een derdengeldenrekening te hebben. Denk hierbij aan de notaris of een deurwaarder. Een advocaat is verplicht om ontvangsten en uitkeringen van derdengelden via de Stichting Derdengelden te laten verlopen. De reden hiervoor is dat de derdengelden hierdoor in het beheer vallen van deze Stichting Derdengelden. Dit komt de waarborgen die reeds hierboven genoemd zijn, ten goede. Wanneer een advocaat echter in de uitoefening van zijn beroep geen derdengelden, omdat hij een rechtsgebied beoefend waarbij dit niet gebeurd. Dan is hij of zij hiertoe niet verplicht.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

Derdengelden

Veel gelezen artikelen

Bel nu