De Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (Wam)

De Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (Wam)

Wanneer je een motorrijtuig aanschaft en hiermee deel wil nemen aan het verkeer bestaat de verplichting om een verzekering af te sluiten, namelijk de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (Wam).

Verplichting tot verzekeren in de Wam

Ook ben je verplicht deze verzekering te nemen als je niet deelneemt aan het verkeer maar het voertuig en kenteken op jouw naam geregistreerd staan.

Wanneer het kenteken wordt overgedragen aan een ander en deze niet meer op jouw naam staat, of je heeft het laten schorsen bij een postkantoor, dan bestaat er geen verzekeringsverplichting meer. Als je besluit het voertuig te laten schorsen moet je dit ieder jaar verlengen.

Wanneer u uw voertuig niet verzekert is dit een strafbaar feit volgens de Wam, wees hierop bedacht.

Afwikkeling van de schade

Jouw verkeersaansprakelijkheid is door de Wam verzekerd. De schade die je in het verkeer veroorzaakt heeft kun je door middel van een Wam-verzekering afwikkelen.

De afwikkeling wordt dan geregeld door een verzekeraar of een tussenpersoon. Een Wam-verzekering lijkt dus op een rechtsbijstandsverzekering.

Wam-register

In het Wam-register van de Dienst voor het Wegverkeer worden de Wam-verzekeringen geregistreerd en aangemeld. De partij die benadeeld is heeft de mogelijkheid de Wam-verzekeraar aan te spreken. De Wam-verzekering dient in het register te staan.

Hoogte van de dekking

In situaties waarbij ernstig letsel is kan de schade bij verkeersongelukken aardig in de papieren lopen. Wam-verzekeraars kennen een wettelijke verplichting van dekking tot ten minste 5 miljoen euro in het geval van personenschade en tot ten minste 1 miljoen euro in het geval van zaak schade.

Normaal gesproken is dit afdoende, maar het kan voorkomen dat een Wam-verzekeraar een veel hoger bedrag moet dekken. Je bent met jouw eigen vermogen verantwoordelijk voor de schade van de partij benadeeld is die hoger uitvalt dan het bedrag dat de Wam-verzekeraar uitbetaalt.

Voorbeeldsituatie

Stel dat, als gevolg van een ongeval in het verkeer die je veroorzaakt hebt, een topvoetballer letsel heeft opgelopen. Hierbij raakt de speler een deel van zijn been kwijt, waardoor hij niet meer in staat is op niveau te voetballen, terwijl hij net een waardevol contract getekend heeft bij een topploeg in de hoogste Spaanse divisie.

Voor de schade die voetballer hierdoor geleden heeft ben jij verantwoordelijk. Ook de financiële schade hoort hierbij. Vanwege de waarde van het contract van de voetballer is het bedrag veel hoger dan het minimumbedrag dat gedekt wordt door de Wam verzekering. Je moet de rest van het bedrag dat de verzekeraar niet vergoedt betalen.

Hogere dekking afspreken

Je kunt met de verzekeraar ook regelen dat de dekking hoger is dan het minimum. Dit leidt wel tot een hogere premie. De Wam geeft ook de partij die benadeeld is een eigen recht op een uitkering van de schade door de verzekeringsmaatschappij (de directe actie).

Aanspraak maken na verkeersschade

Wanneer je verkeersschade hebt geleden met een motorvoertuig kunt u de verzekeraar direct aanspreken. Het is niet relevant is of degene die het motorvoertuig bestuurde failliet is. Het is dus in realiteit ook niet relevant of de partij die aansprakelijk is zijn premie op tijd betaald heeft of andere problemen ondervindt met de verzekeraar.

Problemen met de verzekeraar

Volgens de Wam mag de partij die benadeeld is door de situatie niet de negatieve gevolgen ondervinden van de problemen die de andere partij heeft met zijn verzekeraar. De verzekeraar is verplicht te betalen zolang dat de verzekering in de Wam-registers ingeschreven is.

Pas wel goed op dat voordat de verzekering is geregistreerd het soms maar liefst 4 weken kan duren voordat dit geregeld is. De verzekeraar is wel verplicht om schade die in de tussentijd geleden is te dekken.

Bewijs van inschrijving in Wam-register

De inschrijving van de verzekering in het Wam-register zal derhalve niet het enige bewijs zijn dat er aanspraak gedaan kan worden op een Wam-verzekeraar.

Een voorbeeld van een situatie waarin dit relevant is, is wanneer een verzekeraar een voorlopige dekking afgegeven heeft. Met een voorlopige dekking wordt aan een toekomstige verzekerde toegezegd dat hij alvast verzekerd en wel deel kan nemen aan het verkeer, terwijl hij nog moet wachten tot hij definitief is geaccepteerd door de verzekeraar en de inschrijving gemeld is aan de Dienst voor het Wegverkeer.

Het Waarborgfonds Motorverkeer

Je kunt een beroep doen op het Waarborgfonds Motorverkeer wanneer je bent aangereden door iemand die een motorvoertuig bestuurt terwijl deze geen verzekering afgesloten heeft. Wanneer iemand niet volgens de Wam verzekerd is of, indien de partij die de schade veroorzaakt heeft rijdt in een motorrijtuig waarbij het verplicht is een verzekering te hebben en de bestuurder onbekend blijft, zal het Waarborgfonds Motorverkeer bijspringen.

Voorbeeldsituatie

Terwijl je aan het wandelen bent wordt je aangereden door een auto, waarbij je ernstig letsel oploopt. De bestuurder van de auto is vervolgens doorgereden en kan ondanks alle inspanningen niet getraceerd worden. De schade zal vervolgens door het Waarborgfonds Motorverkeer afgewikkeld worden. Het is hierbij niet relevant of de doorgereden autobestuurder een verzekering afgesloten heeft.

Regres door de verzekeraar

Dit betekent echter niet dat je geen Wam-verzekering af hoeft te sluiten, ondanks dat de Waarborgfonds bepaalde schade die onverzekerd is toch vergoedt. De schade die door het Waarborgfonds uitgekeerd is wordt verhaald op de bestuurder (die geen verzekering had) van de auto.

Het verhalen wordt ook wel regres genoemd. Wanneer je de auto op jouw naam geregistreerd hebt, maar je geen verzekering voor de auto hebt afgesloten, ben je nog steeds aansprakelijk voor de schade die je met die onverzekerde auto veroorzaakt hebt. Hierbij is het niet relevant of je zelf de bestuurder was of niet.

Identificatie van schadeveroorzaker

Je kunt schade lijden door iemand die onverzekerd deelneemt aan het verkeer. Je moet zelf inspanningen doen om degene die de schade veroorzaakt heeft te identificeren. Hierbij is het erg belangrijk dat je direct de gegevens van de ander noteert.

Het Waarborgfonds heeft de bevoegdheid jouw schade-uitkering te weigeren. Dit kan wanneer je zelf geen inspanningen gedaan hebt om de identiteit van de wederpartij te achterhalen.

Verjaring

De Wam kent speciale bepalingen voor verjaring. Verjaring is relevant voor de periode waarin je   de wederpartij aan kunt spreken voor de geleden schade. Wanneer je niet binnen de gestelde termijn de schade verhaald heeft, resulteert dit in verjaring van de vordering. Er zijn diverse wetten waarin diverse verjaringstermijnen zijn opgenomen.

Verjaringstermijnen in de Wam

Volgens de Wam heeft iemand 3 jaar nadat het ongeluk heeft plaatsgevonden de tijd om een verzoek in te dienen. Na 5 jaar is de claim op de aansprakelijke partij verjaard.

Indien je binnen de termijn van 3 jaar in onderhandeling gaat met de verzekeraar is de vordering gestuit. De verjaringstermijn loopt dan niet meer. Dit betekent in de praktijk dat je niet te laat geweest bent. Zodra de verzekeringsmaatschappij de onderhandelingen met behulp van een aangetekende brief (of door middel van een deurwaardersexploot) opzegt begint er een nieuwe termijn te lopen.

Stuiting van de verjaring

Indien, als gevolg van onderhandelingen met jouw verzekeringsmaatschappij, de verjaring gestuit is, is die stuiting ook geldig voor de claim die je hebt op de aansprakelijke partij – en andersom.

Het kan zijn dat er na meer dan 5 jaar onderhandelen is gebleken dat de schade hoger is uitgevallen dan de maximale dekking op de verzekering. Dit betekent in de praktijk dat de claim op de aansprakelijke partij voor het meerdere, onverzekerde bedrag dan nog niet zal verjaren.

Juridische hulp?

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Neem contact op

wam

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

wam

Veel gelezen artikelen

Bel nu