Wanneer een werknemer uit dienst gaat bij zijn werkgever is dat niet altijd vrijwillig. Het kan zijn dat de arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd of wordt beëindigd door de werkgever. In sommige gevallen moet de werknemer dan een vergoeding ontvangen: de transitievergoeding. In dit artikel wordt ingegaan op wat de transitievergoeding precies is, hoe hoog de vergoeding is en wat de gevolgen zijn als de werkgever de vergoeding niet kan betalen.

Wat is de transitievergoeding

De transitievergoeding is bedoeld om de werknemer te helpen de overstap te maken van de ene, naar de andere baan. Soms zal er een cursus of omscholing nodig zijn om een andere baan te vinden. En soms zit er een bepaalde periode tussen de twee banen. De transitievergoeding kan dus gebruikt worden om bij te scholen of een bepaalde periode te overbruggen.

De vergoeding moet door de werkgever aan de werknemer worden betaald. Vaak gebeurt dit bij de laatste salarisbetaling. Ondanks dat het de bedoeling was van de wetgever om de vergoeding te gebruiken voor bovenstaande doeleinden kan de overheid er niks aan doen als het geld voor iets anders wordt gebruikt.

Wat zijn de voorwaarden om transitievergoeding te krijgen

Om recht te hebben op de transitievergoeding moet de werknemer minimaal 24 maanden in dienst zijn geweest. Daarnaast moet de werkgever de arbeidsovereenkomst hebben opgezegd, laten ontbinden of de arbeidsovereenkomst is niet voortgezet op initiatief van de werkgever. De vergoeding kan ook worden toegekend wanneer de werknemer de arbeidsovereenkomst heeft laten beëindigen als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.

Bij de werknemer die nog geen 18 jaar is tellen niet alle maanden mee bij de berekening of hij 24 maanden in dienst is. De maanden waarin gemiddeld twaalf uur of minder per week is gewerkt tellen niet mee.

 

Plaats nu jouw zaak op Lawspot.nl

Heeft u als werkgever/werknemer vragen over de transitievergoeding? De juiste advocaat vind je op Lawspot.nl! Wij zorgen ervoor dat je binnen enkele klikken een advocaat hebt gevonden die bij jou en jouw budget past.

 

Klik hier om jouw zaak te plaatsen

 

Hoe hoog is de transitievergoeding

De transitievergoeding wordt berekend aan de hand van de volgende onderdelen:

  • Per volledig half jaar tot tien jaar in dienst: 1/6 van het maandsalaris
  • Per volledig half jaar na tien jaar in dienst: 1/4 van het maandsalaris

De vergoeding is maximaal €75.000,- of één jaarsalaris.

De transitievergoeding moet worden berekend over vaste salariscomponenten zoals vakantiegeld. Als er een deel van een half jaar resteert, wordt daarover geen transitievergoeding betaalt.

Wat zijn de gevolgen als de werkgever de transitievergoeding niet kan betalen

Het kan voorkomen dat de vergoeding de werkgever in financiële problemen brengt. Als de werkgever in een zware periode zit, dan kan hij de vergoeding in gedeeltes betalen. Hierbij moet wel rekening worden gehouden dat er rente is verschuldigd wegens vertraging. Wanneer een werkgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling of de Wet schuldsanering natuurlijke personen van toepassing is, dan is de werkgever de vergoeding niet langer verschuldigd.

Conclusie

Wanneer de werkgever op eigen initiatief afscheid neemt van een werknemer die 24 maanden of langer in dienst is, dan is er in de meeste gevallen een transitievergoeding verschuldigd.

Als er twijfels ontstaan of er een transitievergoeding is verschuldigd of er ontstaat een conflict over de hoogte, dan is het raadzaam om contact op te nemen met een jurist.

 

Heb je naar aanleiding van dit blog vragen, neem dan gerust contact met ons op!