Databankenrecht

Databankenrecht

Een databank is een grote verzameling van een bepaald soort materiaal, wat data genoemd wordt. Dit kunnen werken, gegevens of iets anders met een eigen element zijn. Het databankenrecht gaat over de rechten en plichten die betrokken zijn bij het beheren van een databank. In dit artikel zal daar nader op ingegaan worden.

Ordening van de data

Er zijn daarbij verschillende manieren om deze data te ordenen, bijvoorbeeld systematisch of juist methodisch. Een ander onderscheid kan zijn dat de data slechts via elektrische middelen toegankelijk is, of dat het juist slechts op papier (dus fysiek) te raadplegen is.

EU-regelgeving

Regelgeving van de Europese Unie is van toepassing wanneer het gaat over databankenrecht. Hieruit volgt namelijk dat de eigenaar van de databank een zekere bescherming geniet tegen overname van de databank door derde partijen.

Wie is eigenaar van de databank?

Om als eigenaar of producent te worden aangemerkt dient u aan te kunnen tonen dat u met een aanzienlijke investering heeft bijgedragen aan het opzetten of onderhouden van de databank. Verder volgt uit EU-regelgeving dat u als producent minimaal vijftien jaar in bezit bent geweest van de databank.

Slechts de producent mag dan toestemming geven tot het kopiëren ervan, het verspreiden van de data, het tentoonstellen van de data en andere vormen van het publiekelijk maken van data. Na vijftien jaar komt hier een einde aan en geniet u geen bescherming meer van het databankenrecht.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

databankenrecht

Veel gelezen artikelen

Bel nu