Dagvaarding ontvangen

Dagvaarding ontvangen

Indien je een dagvaarding ontvangt, kan dit tot een zekere schrik leiden. Het is vanzelfsprekend dat je dan direct wil weten hoe het verder gaat. Daarvoor is dit artikel een hulpmiddel. Behandeld wordt wat je moet doen wanneer je een dagvaarding ontvangt, wat je rechten en plichten zijn, of een advocaat nodig is en welke stappen het meest verstandig zijn.

Dagvaarding ontvangen

Het verschilt per zaak wat je moet doen als je een dagvaarding heeft ontvangen. Een dagvaarding kan namelijk zowel in het strafrecht als in het burgerlijke recht voorkomen. Dit betreft een zodanig groot verschil, dat het lastig is om een algemeen stappenplan op te stellen.

Naar de rechter?

De dagvaardingen in beide rechtsgebieden hebben echter één grote overeenkomst. Dat is dat je in beide gevallen voor de rechter zal moeten verschijnen. Uitzondering is dat dit kan worden voorkomen als je voor die tijd al tot een overeenkomst komt met de wederpartij. Hierdoor hoeft het geschil niet te worden beslecht bij de rechter. Uit de dagvaarding zal blijken waar en wanneer je voor de rechter dient te verschijnen.

Reden dagvaarding

Verder volgt uit de dagvaarding wat de reden is voor het versturen van de dagvaarding. Strafrechtelijk zal de dagvaarding dan waarschijnlijk aangeven dat je een overtreding bent begaan. Vanuit het civiele recht kan de dagvaarding gaan over een nog te betalen vordering. Daarbij kun je zelf bedenken of de vordering terecht of onterecht is.

Terechte vordering

Als de door jouw ontvangen dagvaarding een vordering kent die volgens jou terecht is, dan blijft de mogelijkheid over om alsnog te voldoen aan de vordering. Als je namelijk de vordering terecht acht, dan voorkom je hiermee een rechtszaak. Een rechtszaak kan namelijk veel tijd en geld kosten, al helemaal als je ook nog eens de zaak verliest.

Onterechte vordering

In het geval je twijfelt over de vraag of de vordering terecht is of niet, dan is het een goed idee om juridische bijstand te zoeken. Indien uit het advies volgt dat de vordering mogelijk onterecht is, kan het voordeliger zijn om met het geschil naar de rechter gaan. De rechter kan jou dan gelijk geven.

Zelf procederen

Indien je hebt bepaald de zaak te laten beslechten bij de rechter, dan mag u zonder advocaat procederen. In zaken binnen het strafrecht kan dit in elk geval. In civiele zaken staat deze mogelijkheid open als de zaak ten overstaan van de kantonrechter plaatsvindt. Indien jouw zaak bij de kantonrechter belandt, dan dient dat in de dagvaarding te worden opgenomen. Verder kan je ook in civiele zaken zelf procederen als het een kort geding betreft. Ook dat zal moeten blijken uit de dagvaarding.

Voordeel zelf procederen

Zelf procederen kan voordelig zijn in geval het een klein belang betreft binnen de rechtszaak. In dat geval hoeft het niet per se nodig te zijn een advocaat in te schakelen. Als je de zaak wint dan krijg je doorgaans een gedeelte van de kosten van de zaak vergoed. Desondanks hoeft het dus niet altijd voordeliger te zijn om een advocaat in te schakelen.

Niet zelf procederen

Toch is het niet altijd verstandig om zelf te procederen nadat je een dagvaarding hebt ontvangen. Als het een zaak betreft met een groter belang voor jou, dan is juridische bijstand meestal een verstandige keuze. Het kan namelijk veel geld betreffen in civiele zaken of mogelijk gevangenisstraf of een hoge boete in strafrechtelijke zaken.

Verder is het vaak verstandig een advocaat in te schakelen indien de wederpartij dat ook heeft gedaan, op die manier maak je meer kans ten overstaan van de rechter. Hetzelfde geldt dus in het kort geding, waar het niet is vereist een raadsman bij je te hebben.

Niets doen

Een dagvaarding is in de regel geen pretje, het leidt vaak tot enige schrik bij de ontvanger. Dit kan ertoe leiden dat men ervoor kiest om het maar te negeren. Toch is dat vaak helemaal niet nodig, al helemaal niet als je juridische bijstand krijgt. Daarom het advies: laat nooit een dagvaarding onaangeraakt op de deurmat liggen.

Verlies recht op verweer

Een zaak bij de rechter zal niet zomaar overgaan, er volgen altijd consequenties; of je nou aanwezig bent of niet. De zitting gaat namelijk gewoon door, ongeacht jouw aanwezigheid. In het geval je gekozen hebt om de dagvaarding te negeren, dan verliest je het recht op verweer. De hoofdregel is dan dat de zaak bij verstek wordt veroordeeld. Dan wordt de eis van de eiser toegewezen. Er staat dan slechts verzet open tegen deze uitspraak.

Belang verdedigen

Daarom het dringende advies om niet tot dat punt te laten komen. Het is natuurlijk geen leuke ervaring om een rechtszaak bij te moeten wonen als partij, maar het is desondanks van groot belang dat je mee doet in de procedure. Hierdoor kan je namelijk jezelf verdedigen. Begin daarom snel na het ontvangen van de dagvaarding met het opzetten van een verweer of het oplossen van het geschil, zonder dat naar de rechter moet worden gestapt. Dit kan je zelfstandig doen in sommige gevallen (zoals genoemd) of met hulp van juridische bijstand.

Conclusie

Het is te allen tijden verstandig om te reageren op een dagvaarding, indien je deze hebt ontvangen. Deze brief is namelijk een oproep om voor de rechter te moeten verschijnen. Daarbij zal het negeren van de dagvaarding in de regel leiden tot een uitspraak bij verstek. Dan wordt de eis van de wederpartij toegewezen. Dit gaat ten koste van jouw belang.

Zelf procederen?

In sommige gevallen heb je de mogelijkheid om zelf op de dagvaarding te reageren. Als je die mogelijkheid niet hebt dan dien je op zoek te gaan naar juridische bijstand. Het kan verstandig zijn zelf te procederen indien het een klein belang betreft, maar naarmate het belang groter wordt, is het ook verstandiger om je door een advocaat te laten bijstaan.

Advocaat inschakelen

Als je kiest voor de hulp van een advocaat, dan dien je dit snel na het ontvangen van de dagvaarding te doen. Op die manier kunt je een verweer goed op orde maken en daarmee jezelf verdedigen tegen de wederpartij in de rechtszaal. Hoe eerder je een advocaat inschakelt, hoe groter de kans op winst ten overstaan van de rechter.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

dagvaarding ontvangen

Veel gelezen artikelen

Bel nu