Corporate Governance Code

Corporate Governance Code

De Corporate Governance Code is een gedragscode voor beursgenoteerde bedrijven. Deze gedragscode is opgesteld door de commissie-Tabaksblat en bestaat al sinds 2004. De code bevat principes en regels voor beursgenoteerde bedrijven. Deze regels hebben betrekking op het afleggen van verantwoording door het bestuur en bevat bepalingen omtrent belangenverstrengeling en beloning. Schending hiervan kan onbehoorlijk bestuur opleveren.

Versies van de code

Sinds 2004 is de code enkele malen herzien. De nieuwe versie van de code richt zich op de waardecreatie van het bedrijf op de lange termijn. Hierin is transparant beloningsbeleid en het hebben van een goede bedrijfscultuur zeer belangrijk. Beursgenoteerde bedrijven moeten de Corporate Governance code naleven. Doen zij dit niet, of doen zij dit niet geheel, dan moeten zij dit verklaren in hun jaarverslag. Dit noemen we ook wel de “pas toe of leg uit” regel.

Monitoring Commissie Corporate Governance

De naleving van de Corporate Governance Code wordt gecontroleerd door de Monitoring Commissie Corporate Governance. Zij waarborgen ook de actualiteit en de bruikbaarheid van de code.

Veelgestelde vragen Corporate Governance Code

Welke governance codes zijn er?

Naast de Nederlandse Corporate Governance Code bestaan ondertussen een hoop brancespecefieke governance code of gedragscode. Deze kunnen dan per sector verschillen.

Is de corporate governance code verplicht?

Voor beursgenoteerde bedrijven is er in Nederland de verplichting om zich aan de code te houden. Zij moeten dit toepassen of bij geen toepassing dit uitleggen.

Wat valt er onder corporate governance?

Er staat onder andere wat in over goed bestuur en toezicht daarop. De verhoudingen tussen bestuurders, aandeelhouders en commissarissen staat er in geregeld. Het ziet op goed en eerlijk bestuur.

Wat betekent governance Code?

Er staat onder andere in geregeld hoe het bestuur verantwoording aflegt. Ook staat in de code hoe het toezicht op het bestuur plaats moet vinden. Ook omvat het bepalingen over belangenverstrengeling en de beloning van individuele bestuursleden.

Wat is het doel van corporatie governance?

Corporate governance is een instrument om controle of toezicht op de onderneming te hebben. Dit is ook voor aandeelhouders belangrijk. Dit helpt hen om invloed uit te oefenen op de onderneming.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

Corporate governance code

Veel gelezen artikelen

Bel nu