Contractbreuk

Contractbreuk

Wanneer u met een ander een contract aangaat, is het de bedoeling dat beide partijen zich houden aan hetgeen dat overeengekomen is. Dit is, enkele uitzonderingen buiten beschouwing gelaten, verplicht in Nederland. In dit artikel zullen wij u uitleggen welke gevolgen een contractbreuk met zich meebrengt. We zullen u vertellen wat u moet doen indien er contractbreuk gepleegd wordt en wanneer een contractbreuk wel toegestaan is.

Wanneer sprake van contractbreuk?

In juridische termen heet een contractbreuk ook wel een wanprestatie. Over het algemeen denkt men dat er enkel sprake is van contractbreuk  wanneer de wederpartij zijn of haar verplichtingen volledig verzuimd na te komen. Toch is er ook sprake van wanprestatie of contractbreuk wanneer een verplichting maar voor een deel wordt nagekomen. Denk hierbij aan slechts een deel van de goederen leveren of indien de goederen niet voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen.

Mogelijkheden wederpartij

Indien een van de partijen contractbreuk pleegt of wanprestatie levert, heeft de wederpartij enkele mogelijkheden die afhankelijk zijn van de situatie. Kort samengevat zijn dat: nakoming van het contract eisen, de eigen verplichtingen opschorten, de overeenkomst ontbinden of het eisen van een schadevergoeding. Niet bij elke wanprestatie kunnen de bovenstaande mogelijkheden ingeroepen worden. De mogelijkheden zullen we een voor een in de rest van het artikel behandelen.

Nakoming van het contract eisen bij wanprestatie

Omdat er bij een overeenkomst de verplichting tot nakoming bestaat, kunt u, indien niet wordt nagekomen, alsnog nakoming opeisen. Wanneer u bijvoorbeeld aan een leverancier vraagt om alsnog te leveren, moet hij dit doen. Indien een klant weigert te betalen, zal de klant dit alsnog moeten doen.

Enkel indien nakoming mogelijk is

Het eisen van nakoming behoort natuurlijk alleen tot de opties wanneer nakoming nog mogelijk is. Wanneer bijvoorbeeld de leverancier een aantal zeldzame auto’s aan u heeft verkocht, maar deze auto’s voordat hij deze aan u geleverd heeft, aan een andere partij verkocht en geleverd heeft, is nakoming niet meer mogelijk en kunt u dit ook niet meer eisen. Dit geldt natuurlijk niet voor standaard goederen zoals diensten, grond en water. In juridische taal worden dit soort goederen ook wel soortzaken genoemd.

Uw eigen verplichtingen opschorten

Indien uw klant niet wil betalen, kunt u ook tot het besluit komen om niet over te gaan tot levering van de goederen totdat de klant betaald heeft voor deze goederen. Indien de leverancier besluit de goederen niet te leveren, kunt u er ook voor kiezen om niet te betalen en de betaling op te schorten.  Men kan overgaan tot opschorting indien hij bang is voor wanprestatie en deze angst een geldige reden is.

Wanneer mogelijk?

Ook bij het opschorten van de eigen verplichtingen is het belangrijk dat nakoming van de overeenkomst niet meer mogelijk is. Opschorting die wordt verhinderd door schuldeisersverzuim is niet toegestaan. Dit geldt ook voor opschorting waarbij op de vordering van de wederpartij geen beslag is toegelaten. Deze genoemde regels zijn alleen de belangrijkste regels. Indien u over de specifiekere bepalingen wilt lezen, kunt u dit doen op onze pagina over opschorting.

Het ontbinden van het contract bij contractbreuk

U wilt waarschijnlijk niet meer om gaan met de wederpartij wanneer deze contractbreuk pleegt. Indien de wederpartij een klant is, zou u deze niet meer vertrouwen. Als de wederpartij een leverancier is, zult u waarschijnlijk overstappen op een andere leverancier.

Wanneer mogelijk?

Wanneer behoort ontbinding tot de mogelijkheden? Wederom is het van belang of nakoming nog tot de mogelijkheden behoort. Indien er nog steeds nakoming mogelijk is, dient de wederpartij eerst in verzuim te zijn voordat men de overeenkomst kan ontbinden. Alvorens de wederpartij in verzuim is, dient u een ingebrekestelling naar de wederpartij te sturen. Nadat u dit gedaan heeft, is ontbinding pas mogelijk. Wanneer nakoming of tijdelijke nakoming van de overeenkomst niet mogelijk is, kunt u de overeenkomst direct ontbinden.

Het vorderen van een schadevergoeding bij contractbreuk

Een contractbreuk kan grote financiële schade met zich meebrengen. In een aantal situaties is het mogelijk om een schadevergoeding te vorderen.

Nakoming mogelijk

Wanneer nakoming van de overeenkomst nog steeds tot de mogelijkheden behoort of alleen tijdelijk niet mogelijk is, dan moet de wederpartij eerst in verzuim zijn voordat men een schadevergoeding kan eisen. Zoals hierboven genoemd moet men dan een ingebrekestelling versturen.

Nakoming niet meer mogelijk

Indien nakoming helemaal niet meer mogelijk is, kan men direct een schadevergoeding eisen. Het is wel belangrijk dat u kunt aantonen dat u schade heeft geleden, welke schade dit is en wat de hoogte van de geleden schade is. Een schadevergoeding behoort ook tot de mogelijkheden als aanvulling op andere maatregelen, niet alleen als vervangende maatregel. Denk hierbij aan een schadevergoeding naast ontbinding.

Contractbreuk wel toegestaan

Vrijwel altijd is een contractbreuk niet toegestaan en leidt dit in de praktijk tot ontbinding, een schadevergoeding of opschorting van de overeenkomst. Toch bestaan er ook uitzonderingen. Een contractbreuk heeft beperkte gevolgen wanneer er sprake is van overmacht, onvoorziene omstandigheden of situaties waarin de redelijkheid en billijkheid resulteren in de onmogelijkheid van ontbinding of schadevergoeding. Er zijn natuurlijk ook andere situaties die als resultaat hebben dat nakoming van een contract niet meer mogelijk is. Denk hierbij aan situaties waarin de overeenkomst vernietigd of nietig is.

Contractbreuk bij een bijzondere overeenkomst (bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst)

De bovenstaande regels zijn de algemene regels voor contractbreuk. Dat betekent dat deze regels lang niet altijd gevolgd kunnen worden, omdat in het Nederlandse Recht veel specifiekere regels zijn opgenomen. Voorbeelden hiervan zijn bij de koopovereenkomsten, de huurovereenkomsten maar ook bij arbeidsovereenkomsten. In deze gevallen zijn een aantal van de bovenstaande algemene regels geldig, maar zijn er ook aanvullende bepalingen opgenomen.

Advocaat inschakelen

Het is raadzaam om, in het geval van een contractbreuk of wanprestatie, contact op te nemen met een jurist of advocaat verbintenissenrecht wanneer de (financiële) gevolgen voor u groot kunnen zijn. Een advocaat of jurist weet vaak precies wat tot de mogelijkheden behoort en welke risico’s dit met zich mee kan brengen.

De contractbreuk: conclusie

Het is volgens het Nederlands recht verplicht om een overeenkomst na te komen. Indien er contractbreuk of wanprestatie gepleegd wordt, bestaan er diverse maatregelen zoals een vordering tot schadevergoeding, opschorting of ontbinding van de overeenkomst. De bovenstaande bepalingen zijn van algemene aard; in het Nederlands recht zijn er veel specifieke bepalingen opgenomen. Daarom raden wij u aan om in het geval van een contractbreuk contact op te nemen met een advocaat of jurist om u verder te helpen bij uw problematiek rond een contractbreuk.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

Contractbreuk

Veel gelezen artikelen

Bel nu