Contract bepaalde tijd loopt af

Contract bepaalde tijd loopt af

Een contract bepaalde tijd loopt af

Zoals de naam al doet vermoeden loopt een contract voor bepaalde tijd op een gegeven moment af. Een contract voor bepaalde tijd (tijdelijk contract) is vaak aangegaan met een bepaalde einddatum. Echter, het hoeft niet altijd om een vaste datum te gaan. Er kan ook sprake zijn van een bepaald project. Het einde van het project betekent dan ook het einde van het contract.

Wanneer een contract bepaalde tijd afloopt zijn er enkele regels vastgesteld. Niet alleen de werkgever, maar ook de werknemer moet goed opletten wanneer het contract bepaalde tijd komt af te lopen en welke bepalingen dan relevant zijn.

Het aflopen van een contract bepaalde tijd

Een contract voor bepaalde tijd loopt op een bepaald moment af. Wanneer een contract voor twee jaar geldt, dan loopt deze na deze twee jaar af. De werkgever heeft vanzelfsprekend de mogelijkheid om deze te verlengen, waardoor het contract niet meer op dat moment afloopt. Wanneer een werkgever besluit om een contract voor bepaalde tijd niet te verlengen, moet hij ook de werknemer mededelen. Voor de werknemer moet duidelijk zijn dat de werkgever het contract niet verlengd en dat het contract zal aflopen.

Indien de werkgever niets mededeelt, waardoor de werknemer de dag er na zijn werkzaamheden gewoon verricht, dan resulteert dit in een automatische verlenging van het contract bepaalde tijd. Dit kan resulteren in extra problemen omdat, als gevolg van de ketenregeling, de werknemer een vast contract aangeboden moet krijgen. Indien een werknemer 3 contracten bepaalde tijd gekregen heeft, en het derde contract bepaalde tijd loopt af, dan moet het vierde contract eentje van onbepaalde tijd worden. Wanneer een werknemer ten minste 3 jaar werkzaam is voor dezelfde werkgever, moet het opvolgende contract voor onbepaalde tijd worden.

Meer weten over het contractenrecht of heb je een advocaat contractenrecht nodig? Lees dan snel verder op een van onze andere pagina’s!

Mededeling

Het is ook belangrijk dat de werkgever mededeling doet van het aflopen van het contract bepaalde tijd en dat deze niet verlengt zal worden. Dit heet ook wel de aanzegtermijn. Het is voor de aanzegging niet relevant of de werkgever van plan is om het contract wel of niet te verlengen. In beide gevallen moet de werkgever een mededeling doen. De aanzegtermijn bedraagt tenminste 1 maand. Dat betekent dat wanneer een contract bepaalde tijd op 15 januari afloopt, de werkgever uiterlijk op 15 december een schriftelijke mededeling gedaan doet aan de werknemer of hij het contract wel of niet verlengt.

Wanneer een contract zal aflopen op een niet nader vastgesteld moment, geldt hiervoor een uitzondering. Hierbij kun je denken aan een situatie waarin een werknemer een contract heeft gekregen gedurende een bepaald project. Ook in gevallen waarin een werknemer een contract bepaalde tijd heeft van minder dan 6 maanden, bestaat er geen verplichting voor de werkgever om mededeling te doen van het al dan niet verlengen van het contract.

Wanneer een werkgever de verplichting heeft om mededeling te doen bij het aflopen van een contract bepaalde tijd en laat hij dit na, dan is de werkgever verplicht de werknemer een vergoeding te betalen, met uitzondering van een faillissement, een surseance van betaling of de WSNP. De vergoeding bedraagt maximaal 1 maandsalaris wanneer de werkgever de mededeling vergeet.

Wanneer een werkgever de mededeling wel doet, maar hij doet dit te laat, dan wordt naar rato de hoogte van de vergoeding berekend. Indien een werkgever twee weken te laat is geweest, dan moet hij voor twee weken salaris vergoeding betalen. Indien de werkgever de aanzegging niet doet wanneer het contract bepaalde tijd afloopt, dan dient de werknemer de vergoeding zelf op te eisen wanneer het contract niet verlengd wordt.

Wanneer het contract wel verlengd wordt maar er geen mededeling van gedaan wordt, wordt de vergoeding vaak niet opgeëist om gedoe te voorkomen. Indien een werknemer de vergoeding wel wil opeisen dient dit binnen 3 maanden te geschieden.

Andere categorieën van het aflopen van een contract bepaalde tijd

Een contract bepaalde tijd kan op andere manieren dan alleen het aflopen beëindigen. Dit kan op de volgende manieren:

  • Een ontslag in de proeftijd. Normaal gesproken bestaat er voor de werkgever altijd de mogelijkheid om een werknemer met een contract bepaalde tijd te ontslaan in de proeftijd. Hierbij is het wel belangrijk dat, indien een contract niet meer dan 6 maanden duurt, er geen proeftijd mag zijn.
  • Het opzeggen van het contract. Het opzeggen van een contract kan ook de beëindiging van een contract als gevolg hebben. Zowel de werkgever als de werknemer kan dit doen, maar er moet in het contract zijn opgenomen dat dit tot de mogelijkheden behoort. Indien deze mogelijkheid niet is opgenomen in het contract, kan een contract niet tussentijds opgezegd worden.
  • Het ontslag op staande voet. Een ontslag op staande voet kan alleen geschieden indien er hiervoor een dringende reden bestaat. Er hoeft dan geen rekening gehouden te worden met de bepalingen die zijn opgenomen voor het opzeggen van een contract.
  • Beëindiging met wederzijds goedvinden. Indien een werkgever en een werknemer overeenkomen dat het contract ten einde moet komen, is het mogelijk om het contract dan te beëindigen.

Conclusie

Het is belangrijk dat zowel de werkgever als de werknemer goed oplet wanneer een contract bepaalde tijd afloopt. Zowel naar het moment van aflopen als het moment van de mededeling moet goed gekeken worden. Indien dit bij een van beiden niet gebeurt, kan dit vervelende gevolgen hebben, zoals bijvoorbeeld de verplichting tot betaling van een vergoeding aan de werknemer, maar ook de verplichting om de werknemer een vast contract aan te bieden. Niet alleen de werkgever maar ook de werknemer moet dus goed oppassen. Mocht je twijfels hebben is het raadzaam om een jurist of advocaat om hulp te vragen. Dit kan in de praktijk een hoop geld schelen en voorkomen dat je niet de juiste keuze maakt.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

Contract bepaalde tijd loopt af

Veel gelezen artikelen

Bel nu