conservatoir beslag opheffen

conservatoir beslag opheffen

Schuldeisers leggen met regelmaat conservatoir beslag, terwijl zogenoemde schuldenaren dat juist vaak niet terecht vinden. In dit artikel wordt het conservatoir beslag besproken: eerst bespreken we wat het conservatoir beslag inhoudt en waarom men het legt. Aan de hand van deze informatie gaan we bekijken wat men kan doen als er al conservatoir beslag is gelegd.  

Waarom conservatoir beslag en wat is het? 

Als een schuldeiser beschikking heeft over een vordering welke hij eist te verhalen op een schuldenaar, zal de schuldeiser een zogenoemd executoriaal beslag willen leggen als de schuldenaar niet wil meewerken. Hieraan is echter wel een probleem gebonden, namelijk een schuldeiser dient hiervoor eerst een executoriale titel te hebben. Voor deze titel dient men in de meeste gevallen naar de rechter te gaan.  

Executoire titel tijdrovend 

Maar het gaan naar de rechter duurt vaak erg lang: de termijnen om te reageren zijn opgesteld in weken. Vaak is het daarnaast mogelijk om dit uit te stellen. Vanaf het moment dat de dagvaarding is uitgebracht, duurt het vaak nog een paar maanden voordat er echt een uitspraak komt. Op dit moment is er pas een executoriale titel verkregen. De schuldenaar kan echter in de tussentijd al zijn spullen wegschenken en verkopen. Daarom kan men het zogenoemde conservatoir beslag opleggen.  

Conservatoir beslag 

Dit conservatoir beslag zorgt ervoor dat spullen niet verkocht kunnen worden of dat geld niet uitgegeven kan worden. Het conservatoir beslag zorgt dus voor het soort van bevriezen van de zogenoemde juridische situatie.  

Derdenbeslag 

Ook is conservatoir derdenbeslag een pressiemiddel: aangezien er beslag wordt gelegd bij klanten (of bijvoorbeeld bij een bank), krijgt het betreffende bedrijf te maken met een negatieve naam. Deze klanten zullen hierdoor eventueel vrezen voor faillissement van het bedrijf en hierdoor zullen zij terughoudend zijn met bijvoorbeeld het plaatsen van bestellingen. Dat is niet aangenaam, dus een schuldenaar ziet in de meeste gevallen niet een andere optie dan de vordering betalen.  

Opheffen conservatoir beslag 

De eisende partij stuurt bij het opleggen van het conservatoir beslag een zogenoemd verzoekschrift naar de rechter. In de meeste gevallen hoeft de schuldenaar daar niet bij gehoord te worden en toetst de rechter alleen oppervlakkig of de betreffende vordering wel juist is. Hierdoor komt het vaak voor dat een conservatoir beslag niet terecht gelegd is.  

Opties 

Als het conservatoir beslag opgeheven dient te worden, zijn er een paar opties voor de schuldenaar. Deze opties zijn onder andere: 

  • De schuldenaar doet niets. Als hij niets doet, dan zal een schuldeiser bij de rechtbank een zogenoemde hoofdzaak moeten aanvangen binnen een specifieke termijn. Hiermee kan hij proberen het betreffende conservatoir beslag om te zetten naar een executoriaal beslag. Als dit lukt, dan is het mogelijk om executoriaal beslag te leggen. Als het niet lukt, vervalt het conservatoir beslag op het moment de uitspraak van de rechter onaantastbaar is; 
  • De schuldenaar stelt zekerheid; 
  • Hij begint een kort geding. Doordat hij een kort geding start, kan de schuldenaar de rechtbank verzoeken het conservatoir beslag te beëindigen; 
  • De schuldenaar betaalt de betreffende vordering. Dit is in principe alleen handig om te doen als blijkt dat de vordering juist is. 

Jurist 

Omdat elk geval anders is en er een andere beoordeling kan volgen, is het raadzaam om een goede jurist te benaderen. Deze jurist zal kijken of het mogelijk is om het conservatoir beslag op te heffen en op welke wijze dit het beste kan dan. Ook is het bedenken van een strategie van belang. Dit verweer moet niet het verweer in de hoofdzaak doorkruisen. 

Schade geleden 

Als een schuldeiser conservatoir beslag laat leggen, maar dat niet nodig is of niet terecht, bijvoorbeeld in geval van misbruik van bevoegdheid en recht, dan is er in de meeste gevallen sprake van schade. Deze schade kan uit meerdere dingen bestaan, denk aan: 

  • Schade bij beslag op voorraden door het niet op tijd kunnen leveren aan de klanten; 
  • Door het niet kunnen investeren van geld op een bankrekening welke beslagen is, de zogenoemde wettelijke rente; 
  • Imagoschade door het derdenbeslag; 
  • Schade door niet geld kunnen investeren om een bankrekening welke beslagen is, de zogenoemde wettelijke rente.  

Schadevergoeding 

In zulke situaties is het mogelijk om schadevergoeding te vorderen. Dit is mogelijk op grond van de welbekende onrechtmatige daad. Een beslag die onnodig is gelegd, heet een vexatoir beslag. De persoon die dit beslag heeft gelegd, is aansprakelijk voor de geleden schade die is ontstaan daardoor. Uit het voorgaande volgt duidelijk dat de schuldeiser zich te allen tijde goed dient te laten voorlichten of het wel handig is om conservatoir beslag te leggen. Als het immers mis gaat, kan dat dan erg veel geld kosten.   

Conclusie 

In veel gevallen is het mogelijk om conservatoir beslag op te heffen. Dit valt bijvoorbeeld te verklaren omdat er een bepaalde zekerheid gesteld wordt, maar conservatoir beslag kan tevens opgeheven worden als het niet nodig is niet terecht is gelegd. Ook kan in een paar situaties schadevergoeding gevraagd worden.   

Bestaat er de mogelijkheid om conservatoir beslag op te heffen in uw geval? Dit is afhankelijk van de specifieke omstandigheden in uw situatie. Het is erg raadzaam om daarvoor een goede jurist in te schakelen.  

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

conservatoir beslag opheffen

Veel gelezen artikelen

Bel nu