Lawspot Advocaten

Conservatoir beslag leggen

Conservatoir beslag leggen

Conservatoir beslag is de mogelijkheid om beslag te leggen op alles van waarde van een schuldenaar. Een schuldeiser kan namelijk meerdere keren aan de schuldenaar laten weten dat deze dient te betalen. Hij heeft dan nog een schuld open staan. Als de schuldenaar hier geen gehoor aan geeft, houdt het gelukkig niet op.

Naar de rechter

De schuldeiser zal dan naar de rechter stappen om een vonnis te verkrijgen. Het vonnis opent de mogelijkheid voor de deurwaarder om te beginnen met de executie, op welke de vordering uiteindelijk kan worden verhaald.

Conservatoir beslag leggen

Ter garantie van zijn vorderingsrecht heeft de schuldeiser dan de mogelijkheid om zijn vordering te bewaren. Door middel van beslag kan hij deze vordering dan ook ‘conserveren’. Het conservatoir beslag heeft dan als doel het vasthouden van alle vermogensbestanddelen van de schuldenaar. Dit voorkomt dat deze zijn zaken kan verkopen of mogelijk met andere rechten bezwaard. Dit tot de tijd dat de schuldeiser zijn vonnis heeft binnengekregen met welke hij de executie kan inluiden. Het conservatoir beslag is dus enigszins preventief. Men kan het dan ook al voor de incassoprocedure opleggen.

Het verlof

Het conservatoir beslag vergt van de voorzieningenrechter een zogenaamd ‘verlof’. De schuldeiser dient dan een verzoekschrift in als een aanvraag voor het beslag. Daarin is vereist dat de vordering duidelijk wordt uitgelegd. Tevens moet ook de omvang van de vordering duidelijk naar voren komen in het verzoekschrift. Doorgaans is het zo dat de voorzieningenrechter dergelijke verzoeken toewijst.

Schuldenaar niet op de hoogte

Voorts is het, enigszins vanzelfsprekend, van groot belang dat de schuldenaar niet van tevoren op de hoogte wordt gebracht van de mogelijkheid tot het conservatoir beslag. Als hij er namelijk van op de hoogte is, kan hij voordat het beslag wordt gelegd al de spullen verkopen. Dan verliest het conservatoir beslag daarmee zijn werking.

De deurwaarder

Na de toewijzing van het conservatoir beslag, is het aan de deurwaarder om dan ook echt het beslag te leggen. Dit beslag kan strekken tot verschillende vermogensbestanddelen, doorgaans degene met de meeste waarde. Denk dan aan onroerend goed, het geld van de schuldenaar op zijn bankrekening (‘derdenbeslag’) of roerende zaken met enige waarde. De deurwaarder mag zelfs beslag leggen op huisdieren, hoe vreemd dat ook klinkt.

Derdenbeslag

Een derdenbeslag, dus op de bankrekening van de schuldenaar, vindt plaats door het blokkeren van zijn rekening. Een beslag op de woning van de schuldenaar vindt plaats door een aantekening daarvan in het Kadaster. Dit voorkomt namelijk de mogelijkheid dat nog wordt overgedragen aan een derde partij. Door het gelegde conservatoire beslag verliest de schuldenaar zijn bevoegdheden om deze aan anderen over te dragen. Daarnaast verliest hij door het derdenbeslag op zijn bankrekening ook zijn banktegoeden.

Voorwaarden

Het is natuurlijk niet zo dat de rechter zomaar een verlof tot conservatoir beslag mag verlenen. Hier zijn dan ook voorwaarden voor. Dit begint bij het vereiste dat de voorzieningenrechter bij de behandeling van het verzoekschrift de hoogte vaststelt tot welke het beslag uiteindelijk mag reiken. Vervolgens dient de schuldeiser dan de zaak tegen de schuldenaar aanhangig te maken. Het betreft namelijk een hoofdzaak voor welke het conservatoir beslag is gelegd. De termijn voor het aanhangig maken daarvan is doorgaans twee weken. Dit is een strenge termijn, dat volgt ook uit de ernst en de ingrijpendheid van het conservatoir beslag. Als de termijn wordt overschreden dan eindigt het beslag.

Het executoriale beslag

Als de schuldeiser in de hoofdzaak zijn gelijk weet te krijgen bij de rechter, dan wordt daarmee zijn vordering toegewezen. In dat geval gaat het conservatoir beslag van rechtswege over in een executoriaal beslag. Daarmee verkrijgt de schuldeiser de mogelijkheid om tot executie van het beslag over te gaan en zo ook echt geld te verkrijgen uit het conservatoir beslag. Ook bij deze taak is de deurwaarder weer relevant.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

conservatoir beslag leggen

Veel gelezen artikelen

Bel nu