Conservatoir beslag gelegd? wat te doen

Conservatoir beslag gelegd? wat te doen

Conservatoir beslag is de mogelijkheid om beslag te leggen op alles van waarde van een schuldenaar. Een schuldeiser kan namelijk meerdere keren aan de schuldenaar laten weten dat deze dient te betalen. Hij heeft dan nog een schuld open staan. Als de schuldenaar hier geen gehoor aan geeft, houdt het gelukkig niet op.

Naar de rechter

De schuldeiser zal dan naar de rechter stappen om een vonnis te verkrijgen. Het vonnis opent de mogelijkheid voor de deurwaarder om te beginnen met de executie, op welke de vordering uiteindelijk kan worden verhaald.

Conservatoir beslag leggen

Ter garantie van zijn vorderingsrecht heeft de schuldeiser dan de mogelijkheid om zijn vordering te bewaren. Door middel van beslag kan hij deze vordering dan ook ‘conserveren’. Een conservatoir beslag kan op elk object worden gelegd, ook op een auto.

Doel conservatoir beslag

Het conservatoir beslag heeft dan als doel het vasthouden van alle vermogensbestanddelen van de schuldenaar. Dit voorkomt dat deze zijn zaken kan verkopen of mogelijk met andere rechten bezwaard.

Tot wanneer geldt conservatoir beslag

Dit tot de tijd dat de schuldeiser zijn vonnis heeft binnengekregen met welke hij de executie kan inluiden. Het conservatoir beslag is dus enigszins preventief. Men kan het dan ook al voor de incassoprocedure opleggen.

Het verlof

Het conservatoir beslag vergt van de voorzieningenrechter een zogenaamd ‘verlof’. De schuldeiser dient dan een verzoekschrift in als een aanvraag voor het beslag. Daarin is vereist dat de vordering duidelijk wordt uitgelegd. Tevens moet ook de omvang van de vordering duidelijk naar voren komen in het verzoekschrift. Doorgaans is het zo dat de voorzieningenrechter dergelijke verzoeken toewijst.

Schuldenaar niet op de hoogte

Voorts is het, enigszins vanzelfsprekend, van groot belang dat de schuldenaar niet van tevoren op de hoogte wordt gebracht van de mogelijkheid tot het conservatoir beslag. Als hij er namelijk van op de hoogte is, kan hij voordat het beslag wordt gelegd al de spullen verkopen. Dan verliest het conservatoir beslag daarmee zijn werking.

De deurwaarder

Na de toewijzing van het conservatoir beslag, is het aan de deurwaarder om dan ook echt het beslag te leggen. Dit beslag kan strekken tot verschillende vermogensbestanddelen, doorgaans degene met de meeste waarde. Denk dan aan onroerend goed, het geld van de schuldenaar op zijn bankrekening (‘derdenbeslag’) of roerende zaken met enige waarde. De deurwaarder mag zelfs beslag leggen op huisdieren, hoe vreemd dat ook klinkt.

Derdenbeslag

Een derdenbeslag, dus op de bankrekening van de schuldenaar, vindt plaats door het blokkeren van zijn rekening. Een beslag op de woning van de schuldenaar vindt plaats door een aantekening daarvan in het Kadaster. Dit voorkomt namelijk de mogelijkheid dat nog wordt overgedragen aan een derde partij.

Gevolgen derdenbeslag voor schuldenaar

Door het gelegde conservatoire beslag verliest de schuldenaar zijn bevoegdheden om deze aan anderen over te dragen. Daarnaast verliest hij door het derdenbeslag op zijn bankrekening ook zijn banktegoeden.

Voorwaarden

Het is natuurlijk niet zo dat de rechter zomaar een verlof tot conservatoir beslag mag verlenen. Hier zijn dan ook voorwaarden voor.

Hoogte bedrag

Dit begint bij het vereiste dat de voorzieningenrechter bij de behandeling van het verzoekschrift de hoogte vaststelt tot welke het beslag uiteindelijk mag reiken.

Zaak aanhangig maken

Vervolgens dient de schuldeiser dan de zaak tegen de schuldenaar aanhangig te maken. Het betreft namelijk een hoofdzaak voor welke het conservatoir beslag is gelegd.

Termijn

De termijn voor het aanhangig maken daarvan is doorgaans twee weken. Dit is een strenge termijn, dat volgt ook uit de ernst en het ingrijpende aspect van het conservatoir beslag. Als de termijn wordt overschreden dan eindigt het beslag. Je kan dus maar twee weken lang conservatoir beslag leggen.

Het executoriale beslag

Als de schuldeiser in de hoofdzaak zijn gelijk weet te krijgen bij de rechter, dan wordt daarmee zijn vordering toegewezen. In dat geval gaat het conservatoir beslag van rechtswege over in een executoriaal beslag. Daarmee verkrijgt de schuldeiser de mogelijkheid om tot executie van het beslag over te gaan en zo ook echt geld te verkrijgen uit het conservatoir beslag. Ook bij deze taak is de deurwaarder weer relevant.

Kosten conservatoir beslag laten leggen

Wil je conservatoir beslag laten leggen door de rechter, dan moet je hiervoor griffierecht betalen. Deze kosten kunnen verschillen tussen inkomens en tussen natuurlijke personen en rechtspersonen. Klik hier voor de tarievenlijst. Schrik niet van de hoge bedragen, bij jouw gemeente kun je hiervoor bijzondere bijstand aanvragen.

Termijn betalen griffierechten

Voor het betalen van de griffierechten geldt een termijn van vier weken na de eerste rechtszitting. Betaal je niet tijdig, dan kan de rechtbank beslissen de zaak niet in behandeling te nemen. Wil je beslag leggen of wordt er naar de rechter gestapt voor beslag op enig bezit van u, schakel dan een van onze gespecialiseerde advocaten in door hier te klikken.

Beslag door de Belastingdienst

De belastingdienst kan ook beslag leggen op bezit. Hiervoor geldt een standaard stappenplan. Het begint bij het feit dat belastingaanslag niet tijdig wordt betaald.

Brieven van belastingdienst

Hierna wordt er door de belastingdienst een aanmaning gestuurd. Als hier niet op wordt gereageerd, dan volgt er een dwangbevel.

Beslaglegging

Wanneer ook hierna niet wordt betaald, dan wordt er door de belastingdienst beslag gelegd op bezit van de wanbetaler. De opbrengst van het in beslag genomen bezit wordt gebruikt om het geld te innen dat betaald moet worden.

Verjaringstermijn van 5 jaar

Voor het beslag leggen heeft de belastingdienst vijf jaar lang de tijd. Deze vijf jaar gaat in vanaf het moment dat de betalingstermijn van de belastingaanslag verstreken is. Ook kan de belastingdienst dit verwerken door belastingteruggaven te verrekenen met de openstaande schuld.

Verlenging verjaringstermijn

Deze verjaringstermijn kan ook nog verlengd worden. Dit kan gebeuren wanneer er sprake is van uitstel van betaling of wanneer de belastingdienst een brief heeft gestuurd met de mededeling dat de aanspraak op de betaling van de schuld langer door blijft gaan.

Conservatoir beslag door de politie

Ook de politie kan conservatoir beslag leggen. Dit staat in art. 94a van het Wetboek van Strafvordering. Dit conservatoir beslag wordt door de politie gelegd wanneer de straf het een op te leggen schadevergoedingsmaatregel, een ontnemingsmaatregel of een geldboete betreft. Verder wordt het beslag alleen gelegd op objecten.

Alleen bij verdenking of veroordeling

De politie mag dit beslag alleen leggen wanneer er sprake is van een verdenking of veroordeling van een misdrijf waarop een boete kan worden gelegd in de vijfde categorie. Volgens art. 23 Sr bedraagt dit bedrag 83.000 euro. Daarnaast is de tweede eis dat de verwachting is dat aan verdachte een ontnemingsmaatregel kan worden opgelegd.

Rechter-commissaris

Er is nog een ander eis voor het leggen van conservatoir beslag door de politie. De rechter-commissaris moet hiervoor nog een machtiging verstrekken.

Termijn teruggave voorwerp

Ten slotte geldt er nog een andere regel met betrekking tot het ingenomen object of de ingenomen objecten. Deze worden namelijk door de politie niet vervreemd, vernietigd, aangeboden of op enig andere wijze behandeld dan nodig is voor het onderzoek. Hiervoor geldt een termijn van twee jaar voor de bewaarder (art. 118 lid 3 Sv). Nadat dit termijn verstreken is, mag de bewaarder de bewaring beëindigen.

Advocaat uit eigen regio

Onze gespecialiseerde beslagrechtadvocaten staan je graag bij om samen tot een passende oplossing te komen. We zijn gevestigd in het hele land. Je vindt ons bijvoorbeeld in Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Groningen, Leeuwarden en Utrecht. Waar je ook woont, bij ons vind je een advocaat bij jou in de buurt die specialist is in beslagzaken. Klik hier voor een contactformulier voor een advocaat of bel ons via: 085 –5000 202.

Meer weten over het beslagrecht?

Lees meer over bijvoorbeeld:

Veelgestelde vragen bij conservatoir beslag

Hoe kan ik conservatoir beslag opheffen?

Je kan het ook niet eens zijn met het conservatoir beslag welke gelegd is op jouw bezittingen. Hier kun je wat tegen beginnen door aan de rechter opheffing van het conservatoir beslag te vragen.

Hierbij heb je 3 opties:

  • Wachten tot de rechter zijn uitspraak heeft gedaan. Wanneer het beslag voor jou niet uitmaakt, bijvoorbeeld omdat je deze toch niet wilt verkopen, kan je de uitspraak van de rechter gewoon afwachten.
  • Via de procedure van de hoofdveroordeling het beslag opheffen.
  • Via een spoedprocedure het beslag opheffen. Je kan een spoedprocedure beginnen bij de rechtbank waar het beslag is aangevraagd. Belangrijk: hierbij is een advocaat verplicht.

Hoe zit het met eventuele gevolgschade?

Het is mogelijk dat je gevolgschade na aanleiding van het beslag kan verhalen op de beslaglegger. Hiervoor heb je 2 dingen nodig. Allereerst moet de rechter van mening zijn dat het opleggen van het conservatoir beslag onterecht is. Daarnaast moet je kunnen bewijzen dat jij hierdoor schade geleden hebt.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

conservatoir beslag leggen

Veel gelezen artikelen

Bel nu