Concurrentiebeding aanvechten

Concurrentiebeding aanvechten

Om een concurrentiebeding geldig of ongeldig te verklaren zijn er twee mogelijkheden wat betreft de procedures die u kunt voeren. Ook voor het aanvechten van een concurrentiebeding kunt u naar de rechter. U kunt kiezen voor een gewone procedure, maar ook voor versnelde procedure. Dit heet een kortgedingprocedure. 

Via een gewone procedure

Bij een gewone procedure kunnen de partijen de rechter hun standpunten zowel schriftelijk als mondeling voorleggen. Dit wordt ook wel een bodemprocedure genoemd.

Een bodemprocedure is uitgebreider dan een kortgedingprocedure. Dit heeft als gevolg dat een dergelijke procedure langer dan een jaar zou kunnen duren. Indien u een concurrentiebeding wil aanvechten is een bodemprocedure vanwege de lange duur waarschijnlijk niet de beste en zeker niet de snelste optie. 

Via een kortgedingprocedure

Een kortgedingprocedure is aanzienlijk sneller dan een bodemprocedure. Bij een kortgedingprocedure wordt de rechter gevraagd snel een oordeel te vellen. Deze procedure duurt over het algemeen niet langer dan 2 maanden. Hierdoor is er voor beide partijen snel duidelijkheid over de situatie, waardoor het een aantrekkelijk alternatief voor de bodemprocedure is.

In een kortgedingprocedure neemt de rechter een tijdelijke beslissing. Er moet tijdens of vlak na deze procedure een bodemprocedure worden gestart.

Wat kan ik aan de rechter vragen? 

Over het algemeen vraagt u de rechter om een oordeel te vellen of u daadwerkelijk gebonden bent aan het concurrentiebeding en of u deze kunt aanvechten. Indien u dat niet bent, kunt u bij een ander bedrijf aan de slag gaan. U kunt de rechter ook verzoeken te bepalen dat het concurrentiebeding ongeldig is zodat u een eigen onderneming kunt starten.

Als u wel gebonden bent is het mogelijk om de rechter te verzoeken uw vorige werkgever te verplichten tot betaling van een financiële vergoeding. Denk daarbij aan situaties waarin het concurrentiebeding als gevolg heeft dat u een ernstige belemmering ondervindt bij het verkrijgen van inkomsten bij een andere werkgever. Naast het vragen om financiële compensatie kunt u de rechter ook verzoeken om de boete, die is verbonden aan het concurrentiebeding waarmee u in strijd gehandeld hebt, nihil te verklaren of deze boete te verlagen. 

Wat kan mijn werkgever aan de rechter vragen?

Over het algemeen wordt door de werkgever bij de rechter gevraagd om een oordeel te vellen over het feit of u daadwerkelijk gebonden bent aan het concurrentiebeding, indien de werknemer in strijd gehandeld heeft met het concurrentiebeding.

Wanneer u bij een andere werkgever werkzaam bent of u bent uw eigen onderneming gestart, kan uw werkgever de rechter verzoeken om u te verplichten deze nieuwe werkzaamheden neer te leggen. Tot slot kan uw oude werkgever de rechter vragen u te veroordelen tot het betalen van de vaak aan het concurrentiebeding gekoppelde boetesom of een schadevergoeding. 

Juridische hulp?

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Neem contact op

concurrentiebeding

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

concurrentiebeding

Veel gelezen artikelen

Bel nu