Lawspot Advocaten

Commissaris

Commissaris

De raad van commissarissen

Vennootschappen kennen een raad van commissarissen (RvC). De RvC houdt toezicht op de vennootschap. De leden van deze raad zijn commissaris. Zij zijn belast met het toezicht op het bestuur, het beleid dat zij voeren en op de dagelijkse gang van zaken binnen de vennootschap.

Benoeming

Een lid van de RvC hoeft niet perse een natuurlijk persoon te zijn. Ook een rechtspersoon kan lid zijn en daarmee toezicht houden.

Lid worden

Een (rechts)persoon kan op verschillende manieren commissaris worden. De algemene vergadering kan iemand benoemen, maar hij of zij kan ook worden aangewezen. Dit gebeurt vaak bij de akte van oprichting.

Commissaris schorsen

Het ontslaan of schorsen van een commissaris gaat via de algemene vergadering. De criteria waaraan een commissaris moet voldoen, zijn vastgelegd in de statuten van de vennootschap.

Bevoegdheden

Een RvC is niet altijd verplicht en heeft vaak weinig bevoegdheden.

Bevoegdheden bij een structuurvennootschap

Als er sprake is van een structuurvennootschap dan ligt dit anders. Dan is de RvC verplicht en heeft zij verregaande bevoegdheden. Een structuurvennootschap is een speciale vorm van een BV.

Voorbeelden van bevoegdheden

Bevoegdheden van een RvC bij een structuurvennootschap zijn bijvoorbeeld het benoemen, schorsen en ontslaan van de bestuurders.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

Commissaris

Veel gelezen artikelen

Bel nu