Causaal verband

Causaal verband

Causaliteit

Een gebeurtenis is soms het directe gevolg van een andere gebeurtenis. Men spreekt dan van een causaal verband. Er dient ‘causaliteit’ te zijn. Er moet met andere woorden, sprake zijn van een oorzaak en een hieruit voortvloeiend gevolg.

Schadevergoeding

Het causale verband moet soms vaststaan, zoals bij het toekennen van de vergoeding van schade.

Toerekenen

Daarbij moet degene aan wie een gebeurtenis kan worden toegerekend (schuldenaar), bijvoorbeeld door het plegen van wanprestatie, de schade vergoeden als deze persoon in dergelijk verband staat met de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. Dit kan pas wanneer een dergelijk causaal verband bestaat.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

Causaal verband

Veel gelezen artikelen

Bel nu