Burenruzie geluidsoverlast

Burenruzie geluidsoverlast

Overlast buren

Een drukbezet rechtsonderdeel is het oplossen van burenruzies. Er zijn veel verschillende vormen van overlast die men kan ondervinden van de buren. Denk daarbij aan overlast door stank en het niet respecteren van elkaars grond in het geval van takken die over de burengrens heen hangen. Een grote oorzaak van een burenruzie: geluidsoverlast. Ontzettend veel burenruzies gaan hierover. Erg vervelend allemaal, maar wat kan je hier tegen doen?

Hinder door gedrag ander

Burenruzie geluidsoverlast

De meest voorkomende oorzaak waardoor burenruzies tot stand komen is vanzelfsprekend het ondervinden van hinder door het gedrag van de ander. Dit kan dus veel verschillende vormen aannemen. Het verschilt natuurlijk per buurt wat van de ander kan worden verwacht; in een druk woongebied in een stad ondervind je nou eenmaal meer hinder van je buren dan ergens op het platteland waar meer ruimte tussen de erven ligt.

Grenzen overlast

Het is van belang om duidelijk te hebben: wat jij als geluidsoverlast ervaart door gedrag van jouw buren, hoeft niet per se te betekenen dat wat zij doen als onrechtmatig wordt aangemerkt. Er zijn zo zekere grenzen waaraan deze overlast mag voldoen. Het is niet verboden voor je buren om luide muziek op te hebben, mits zij dit doen tot een vastgestelde geluidsgrens. Op het moment dat dergelijke grenzen worden overschreden, wordt de overlast als onrechtmatig aangemerkt. Daarbij kan het van groot belang zijn dat de hinder van grote mate is en ook van lange tijdsduur. In die gevallen is moeilijk meer te ontkomen aan een burenruzie door geluidsoverlast.

Tot oplossing komen

Het is vanzelfsprekend dat jij door contact te maken met je buren mogelijk tot een oplossing kan komen. Altijd bestaat er echter de kans dat deze poging om tot een oplossing te komen niet mag baten. Dan staat er altijd nog de mogelijkheid tot buurtbemiddeling open, wederom een sociale manier om de overlast te doen verminderen.

Burenruzie vanwege geluidsoverlast? Leg alles vast

Zit je in een burenruzie door geluidsoverlast, dan is het in ieder geval handig om deze overlast vast te hebben gelegd. Door bijvoorbeeld camerabeelden of geluidsopnames. Daarnaast heb je mogelijkheid om alle momenten waarop je ernstige overlast ondervindt op te schrijven en daarmee dat schriftelijk vast te hebben gelegd. Daarmee heb je enigszins bewijs indien het uitkomt tot een geding tegen je buurman. Er bestaat namelijk de kans dat het conflict overgaat naar een juridische procedure.

Huurwoning

Contact opnemen met verhuurder

In het geval dat jij een huurwoning hebt, dan bestaat er voor jou de mogelijkheid om contact op te nemen met de persoon van wie je de woning huurt. Het is namelijk de taak van je verhuurder om zorg te dragen voor jouw woonsituatie; dat jij op een prettige plek woont waar jij je ook echt veilig kan voelen. Dit wordt aangeduid met de term woongenot.

Praktische oplossingen

Denk dan aan praktische oplossingen, zoals het beter isoleren van jouw woning, of simpelweg een gesprek met jouw buren van welke je de overlast ondervindt. In het geval dat de buren die de overlast veroorzaken ook van dezelfde verhuurder hun woning huren, kan de verhuurder jouw buren echt aanspreken op de overlast. Daarbij bestaat er in sommige gevallen zelfs de mogelijkheid dat hij de huurovereenkomst met hen ontbindt. Dat kan natuurlijk niet zomaar; daarvoor dient in vergaande mate sprake te zijn van langdurige en vooral zeer ernstige overlast. Hebben alle pogingen tot bemiddeling geen resultaat, dan kun je naar de rechter stappen. Het beste kun je hierbij de deskundige hulp inschakelen van een gespecialiseerde huurrecht advocaat.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

burenruzie geluidsoverlast

Veel gelezen artikelen

Bel nu