Burenrecht uitzicht

Burenrecht uitzicht

In het algemeen heeft u geen recht op uitzicht. Het is echter mogelijk dat u daar wel recht op heeft als uw buren bijvoorbeeld een bouwwerk op hun grond hebben staan waardoor u niet meer naar het landschap kunt kijken. Op grond van het burenrecht kunt u bij het verlies van uw uitzicht naar de rechter stappen.

Hinder

Hinder is een belangrijk onderdeel van het burenrecht. Buren kunnen natuurlijk hinder van elkaar ondervinden. In sommige gevallen kan het recht hebben om daar iets tegen doen, maar dat is niet altijd het geval. Als u uw uitzicht verliest, kan er sprake zijn van hinder.

Dat u overlast van uw buren heeft, betekent niet in dat er in elk geval sprake is van ongeoorloofde overlast. Dat is namelijk afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

Onrechtmatige overlast

In het burenrecht wordt ongeoorloofde overlast ook wel onrechtmatige overlast genoemd, bijvoorbeeld wanneer uw uitzicht geblokkeerd wordt door een hoge muur. Of hiervan sprake is, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Denk daarbij aan de aard van de overlast of aan de ernst van de overlast.

Daarnaast spelen ook de duur van de overlast en de vraag of er uit deze overlast ook schade aan u is toegebracht een grote rol.

Een oplossing zoeken

Vanzelfsprekend kunt u met uw buren samen tot een oplossing komen, bijvoorbeeld met behulp van mediation. Wil dat echter niet lukken, dan bestaat er de mogelijkheid om dit geschil aan de rechter voor te leggen. Het is dan aan de rechter om op grond van het burenrecht een belangenafweging te maken om tot een uitspraak te komen.

Belangenafweging

Een veel voorkomend geval is een mogelijk bouwwerk, welke bijvoorbeeld deels op uw erf staat.

Daarbij dient de rechter af te wegen of het belang van de buren om dit bouwwerk ook echt op exact die plek te hebben, opweegt tegen de mogelijkheid om een einde te maken aan deze hinder om zo uw schade weg te nemen. Welke kosten daarbij betrokken zijn, spelen in dit geding een aanzienlijke rol.

Conclusie

De plaatsing van een bouwwerk door uw buurman hoeft niet per se onrechtmatig hoeft te zijn, ondanks dat u hierdoor overlast ervaart. In het burenrecht bestaat er geen algemeen recht op uitzicht. Om een einde te maken aan de hinder, ofwel het verlies van uw uitzicht, wordt daarom vereist om aan te tonen dat de hinder onrechtmatig is.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

burenrecht uitzicht

Veel gelezen artikelen

Bel nu