Bouwrecht

Het bouwrecht is een groot gebied. Het omvat alle rechtsregels die als doel hebben het regelen en waarborgen van rechtsregels. Het bouwrecht is zowel privaat als publiekrechtelijk. Het is publiekrechtelijk als het gaat om stedenbouwkundige zaken en het is privaatrechtelijk als het gaat om afspraken die gemaakt zijn tussen bijvoorbeeld de architect, opdrachtgever en aannemer. Het doel van het bouwrecht is om duidelijke kaders te bieden wat betreft bouwen en verbouwen, aan opdrachtgevers in Nederland.

Strenge regels

In Nederland zijn strenge regels aan het bouwen verbonden. De reden hierachter is dat de overheid wil zorgen dat de betrokken partijen niet worden benadeeld. Tevens moet men de bouwprocessen  uitvoeren in lijn met de richtlijnen.

Waarover gaat het bouwrecht?

Het bouwrecht heeft betrekking op een aantal zaken, zoals:

 • Bouwbesluit: een bouwbesluit is een belangrijk document. Hierin staan verschillende voorschriften die gaan over het bouwen van bouwwerken. Dit ziet voornamelijk op technische voorschriften over de constructie, duurzaamheid en veiligheid.
 • Aannemingsrecht: dit zijn de rechten en plichten die de aannemer in de bouw heeft.
 • Architectenrecht: dit zijn de rechten en plichten die de architect heeft.
 • Woningwet: de gedachte achter deze wet was het bevorderen van goede woningen en het onmogelijk maken van het bewonen van slechte woningen.
 • Bestemmingsplannen: hierin wordt beschreven wat met een bepaalde ruimte of een bepaald stuk grond in een gemeente mag gebeuren. Denk hierbij aan woningbouw, agrarische bestemming of industrie.
 • Bouwverordening/bouwvoorschrift: de regelgeving van de overheid die gaat over het bouwen, verbouwen en het gebruiken en slopen van bouwwerken. Men moet deze regelgeving opvolgen.

Opstellen van contracten

Bij bouwprojecten zijn de betrokken belangen en investeringen erg groot. Hierom is het belangrijk om de afspraken die de betrokken partijen in de precontractuele fase maken vast te leggen in contracten, zodat conflicten voorkomen worden.

Meer weten over het contractenrecht of heb je een advocaat contractenrecht nodig? Lees dan snel verder op een van onze andere pagina’s!

Problemen voorkomen en oplossen

Een bouwrecht advocaat denkt voorafgaand aan het bouwproces al mee met zijn klant, zodat problemen voorkomen worden of opgelost worden waar nodig. Een klant kan iedereen zijn die betrokken is in het bouwproces. Denk dus aan een architect, de aannemer, een ingenieur, de opdrachtgever, een installateur en een constructeur.

Bouwtekening

Als je een woning gaat verbouwen, moet je bij de omgevingsvergunning een bouwtekening indienen. Maar hoe kom je nou aan deze bouwtekening? Deze kun je zelf laten maken, maar in principe beschikt de gemeente ook over deze bouwtekeningen. Echter beschikt de gemeente niet altijd over alle originele bouwtekeningen.

De reden achter het opslaan van bouwtekeningen bij de gemeente is uit het oogpunt van veiligheid. Elk bouwwerk in Nederland moet namelijk voldoen aan een aantal veiligheidseisen. Hiervoor dienen de bouwtekeningen vaak. Elke woning is vastgelegd in een apart bouwdossier. Hierin staat in beginsel alle historische informatie over de woning. Ook alle bouwtekeningen die zijn gebruikt staan hier dus in. Daarom is het mogelijk de volgende bouwtekeningen op te vragen:

 • Situatietekeningen
 • Kadastrale kaart
 • Geveltekening
 • Detailtekeningen
 • Funderingen
 • Plattegronden per bouwlaag
 • Perceeloverzicht
 • Constructietekeningen
 • Doorsnedetekening
 • Palenplan
 • Sonderingsrapport

Per gemeente is het verschillend hoe de bouwtekeningen zijn opgeslagen. Sommige gemeentes hebben deze bestanden al gedigitaliseerd, terwijl anderen enkel over papieren bestanden beschikken. Daarom duurt het aanvragen om de bouwtekening in te zien bij de ene gemeente ook langer dan bij de ander. In principe is het niet toegestaan de bouwtekeningen mee te nemen. Daarom is het verstandig om hier gewoon een foto van te maken.

Bouwrecht vergunning

Als je gaat verbouwen, bouwen, slopen of bijvoorbeeld een boom wil kappen, is een vergunning vereist. Om deze vergunning te krijgen dien je een verzoek bij de gemeente in. Vervolgens gaat de gemeente kijken of de aanvraag voldoet aan de regels die in de wet staan. Als dit niet het geval is, wordt de aanvraag afgewezen. Een aanvraag moet tevens voldoen aan de welstandsnota en aan het bouwverordening en het bouwbesluit. Daarom is het raadzaam een advocaat in te schakelen om de aanvraag te controleren.

In bezwaar

Als een vergunning wordt afgewezen, kun je hiertegen in bezwaar gaan. Dit kan bij de gemeente of het andere bestuursorgaan die de aanvraag heeft afgewezen. Bij het bezwaar is het bestuursorgaan of de gemeente verplicht de aanvraag nog een keer te bekijken. Meestal wordt dit gedaan door een bezwaarschriftcommissie.

In beroep

Indien het bezwaar afgewezen wordt, is het mogelijk hiertegen in beroep te gaan bij de rechter. Deze bekijkt de zaak dan opnieuw en hij beoordeelt of de beslissing van de gemeente terecht was.

Aansprakelijkheid

Er kan schade ontstaan bij het bouwen. Vaak gebeurt dit op jouw eigen terrein. De schade wordt dan veroorzaakt door de aannemer en deze is dan aansprakelijk te stellen. Tevens is het mogelijk dat schade ontstaat als bij de buren gebouwd wordt. Ook dan kan je de aannemer aansprakelijk te stellen.

Naast bouwschade kan ook aansprakelijkheid optreden bij tekortkoming of gebreken in de bouw of verbouwing. Het is dan ook mogelijk degene aansprakelijk te stellen die voor deze tekortkoming of dit gebrek verantwoordelijk is.

Als er tekortkoming in de nakoming is op het gebied dat de oplevering te lang duurt, heb je mogelijk recht op schadevergoeding.

Bouwrecht advocaat

De kosten voor een advocaat variëren per kantoor. Heb je een laag inkomen? Wellicht kan je dan gebruik maken van gesubsidieerde rechtsbijstand. Vaak noemen we dit ook wel pro deo advocaten. Jouw advocaat is dan niet volledig gratis, maar je betaalt een inkomensafhankelijke bijdrage. De advocaten van Lawspot werken ook op basis van pro deo.

Een bouwrecht advocaat helpt alle partijen die betrokken zijn bij het bouwrecht. Men kan bijvoorbeeld bij een bouwrecht advocaat terecht als er een geschil is tussen de aannemer en de opdrachtgever of bij het opstellen van contracten.

Het is verstandig een bouwrecht advocaat in te schakelen, omdat het bouwrecht veel partijen betrekt en veel bepalingen bevat. De advocaten van Lawspot kennen het bouwrecht goed en kunnen precies aangeven wie welke rechten heeft in welke situatie. Mocht je een vraag hebben over het bouwrecht, of wil je bijgestaan worden door een van onze bestuursrechtadvocaten, neem dan contact op. Vul het formulier in of bel gelijk op, wij zijn bereikbaar op 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

verzoek tot handhaving

Verzoek tot handhaving

Een voorbeeld van een brief met het verzoek om bouwvoorschriften te handhaven. Het kan zomaar voorkomen dat iemand in de buurt zich niet houdt aan

Meer lezen »
renovatie

Renovatie

Welke rechten heeft u wanneer u besluit uw huurhuis te renoveren? Bij een renovatie geïnitieerd door jouw werkgever dien je meestal toestemming te geven. Indien

Meer lezen »
bouwrecht

Bouwrecht advocaat

Gespecialiseerde advocaten Onze advocaten hebben al heel wat jaren ervaring voor wat betreft het procederen en adviseren omtrent vragen waarin het bouwrecht centraal staat. De

Meer lezen »
woonvoorziening

Woonvoorziening

De woonvoorziening en de Wmo Je kan de gemeente verzoeken om aanpassingen (woonvoorziening) aan te brengen aan jouw woning, indien je als gevolg van een

Meer lezen »
geschil met aannemer

Geschil met aannemer

Het komt in de bouwwereld vaak voor dat in bouwovereenkomsten er bepalingen worden opgenomen die de normale rechtsgang uitsluiten. Er wordt dan verwezen naar de

Meer lezen »
bouwteamovereenkomst

Bouwteamovereenkomst

Bij een bouwproces kunnen verschillende teams (al dan niet tijdelijk) samenwerken. Deze partijen die bij de bouw betrokken zijn kunnen samen afspraken maken. Dit wordt

Meer lezen »
Bel nu