Bouwrecht advocaat

Bouwrecht advocaat

Gespecialiseerde advocaten

Onze advocaten hebben al heel wat jaren ervaring voor wat betreft het procederen en adviseren omtrent vragen waarin het bouwrecht centraal staat. De bouwrecht advocaat die advies verstrekt en procedures voert op het gebied van het bouwrecht is vanzelfsprekend goed op de hoogte van de meest recente wetgeving en uitspraken. Onze advocaten treden op voor particulieren maar ook voor (onder)aannemers en projectontwikkelaars.

Aanneemovereenkomst opstellen

Het burgerlijk wetboek bevat de regels omtrent de aanneemovereenkomst. Daarnaast zijn ook nog andere regelingen en voorwaarden van toepassing. Voorbeelden zijn de reeds vervangen versie van de uniforme administratieve voorwaarden 1989 en de nieuwe versie van de uniforme administratieve voorwaarden 2012. Deze uniforme administratieve voorwaarden worden afgekort als UAV. Het komt niet zelden voor dat een van de voorgenoemde UAV van toepassing is op de aanneemovereenkomst in kwestie.

UAV van 2012

In de UAV van 2012 zijn verschillende onderwerpen uitvoering geregeld. Je kunt hierbij denken aan de totstandkoming van de overeenkomst, de verrekening van meerwerk en minderwerk en tot slot bijvoorbeeld aan betalingsschema’s.

Bouwrecht advocaat inschakelen

Bij het controleren of het opstellen van een aanneemovereenkomst kan het handig zijn de hulp van een gespecialiseerde bouwrecht advocaat in te schakelen. Onze advocaten zijn met hun specialisatie hiervoor de aangewezen persoon. Zij helpen/ondersteunen u dan ook graag bij deze werkzaamheden.

Andere vormen van een bouwcontract: de koop-aanneemovereenkomst

De reeds besproken aanneemovereenkomst is één vorm van een bouwcontract. Er zijn echter meerdere vormen waarin een bouwcontract kan worden gegoten. Denk bijvoorbeeld aan een zogenaamde koop-aanneemovereenkomst. Dit begrip vraagt om een nadere uitleg.

Een dergelijke koop-aanneemovereenkomst houdt in dat er een huis wordt gekocht door een koper. Echter, het gaat hierbij om een woning die nog gebouwd moet worden. Het begrip koop-aanneemovereenkomst geeft zijn tweeledige karakter al aan. De overeenkomst ziet enerzijds op de koop van de grond dan wel de koop van het appartementsrecht. Anderzijds ziet de overeenkomst op het bouwen van de woning en de aanneming daarvan. Dergelijke koop-aanneemovereenkomst kennen een standaardovereenkomst met daarbij horende standaard voorwaarden. Het gaat dus om gestandaardiseerde contracten.

Conflicten tussen de aannemer en de opdrachtgever

Geschillen tussen de aannemer en de opdrachtgever zijn geen uitzondering. Ook niet bij contracten die goed in elkaar steken. De geschillen kunnen bijvoorbeeld gaan over de aanneemsom en de kostenoverschrijding van het afgesproken bedrag. Uitgangspunt is dat de aannemer en opdrachtgever een aanneemsom overeenkomen die vaststaat.

Verhoging vaste aanneemsom

Het is echter zo dat de aannemer in bepaalde gevallen recht heeft op verhoging van deze vaste aanneemsom. Dit is als er sprake is van zogenaamde kostenverhogende omstandigheden. Het is echter niet zondermeer duidelijk welke omstandigheden als kostenverhogend te bestempelen zijn. Het is juist deze onzekerheid die aanleiding geeft tot geschillen tussen de aannemer en de opdrachtgever.

Onze advocaten

Onze advocaten zijn in staat op buitengerechtelijk een oplossing voor een zojuist beschreven geschil te realiseren. Zij kunnen bij het vinden van een oplossing zowel de aannemer als de opdrachtgever van advies voorzien.

Gerechtelijke procedures

Wanneer het geval zich voordoet dat een buitengerechtelijke oplossing niet gerealiseerd kan worden en een procedure nodig is, ben je aan het juiste adres bij onze advocaten. Bij een gerechtelijke procedure kun je denken aan arbitrage: de Raad van Arbitrage voor de Bouw, maar ook aan een procedure bij de rechtbank.

Aannemersaansprakelijkheid

Voor de oplevering zijn gebreken of bouwfouten redenen voor aansprakelijkheid van de aannemer. Na de oplevering is dit echter anders. De aannemer is dan enkel nog aansprakelijk voor zogenaamde verborgen gebreken. Na oplevering is de aansprakelijkheid van de aannemer dus beperkt.

Overschrijden bouwtermijn

Een andere grond voor aansprakelijkheid van de aannemer is het feit dat de aannemer de bouwtermijn die in het contract is overeengekomen, overschrijdt. Overschrijding van deze bouwtermijn kan resulteren in een geldboete. Wil je hier meer over weten dan kun je contact op nemen met een van onze advocaten.

Onbetaald laten van een factuur door de opdrachtgever

De aannemer heeft een zogenaamd retentierecht. Dit retentierecht kan de aannemer uitoefenen wanneer een opdrachtgever facturen van de aannemer onbetaald laat. Uitoefening van het retentierecht is aan enkele voorwaarden verbonden. Wanneer het werk van de aannemer is verkocht, bestaat er in sommige gevallen voor de aannemer een voorrecht. Dit betekent dat de aannemer de betaling die door de opdrachtgever onbetaald is gelaten, kan verhalen op de opbrengst van het verkochte werk. Er zijn ook nog andere mogelijkheden voor verhaal. Onze advocaten vertellen je graag meer over de verhaalsmogelijkheden die een aannemer heeft.

Advies van een gespecialiseerde bouwrecht advocaat

Onze advocaten kunnen je zowel adviseren omtrent het bouwrecht als voor jou procederen. Buitengerechtelijk resultaten behalen als gerechtelijk resultaten behalen is voor onze advocaten de orde van de dag. Indien je een bouwrecht advocaat inschakelt, helpt deze je dan ook graag als je advies nodig hebt of een procedure wil starten.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

bouwrecht

Veel gelezen artikelen

Bel nu