Boetebeding

Boetebeding

Een werknemer moet een boete betalen als hij iets doet wat de werkgever al in een schriftelijk document verboden heeft. Dit wordt een zogenaamd boetebeding genoemd en daarover gaat dit artikel: wat houdt een boetebeding eigenlijk in? Welke wettelijke regels gelden om een rechtsgeldig boetebeding overeen te komen? Welke voorwaarden zijn er aan een boete die staat op de overtreding van een concurrentiebeding?

Overeenkomst

Een boetebeding is een bepaling in een overeenkomst en hierin staat dat ingeval een bepaalde situatie voorvalt (of juist niet), de ene partij een boete aan de andere partij moet betalen. Een voorbeeld van zo’n boetebeding wordt hieronder genoemd:

Artikel 9: Als De Bloem B.V. de scharen niet levert op de afgesproken dag, is hij een boete van 300 euro verschuldigd aan De Lange Bloemenhandel.

Een voorbeeld van een boetebeding uit een arbeidsovereenkomst is de volgende:

Artikel 4: de werknemer mag geen vertrouwelijke documenten mee naar huis meenemen, want zo dient hij de vertrouwelijkheid te garanderen. Indien hij deze vertrouwelijke documenten wel meeneemt, dient hij een boete van 400 euro per keer te betalen. Deze boete dient overgemaakt te worden naar Klaassen Handelsexport.

Keuze werkgever

Natuurlijk is het aan de werkgever om ervoor te kiezen een boetebeding in te roepen. Als de werkgever niet een boetebeding wil opleggen, terwijl hij daar wel recht op heeft in die betreffende situatie, is dit uiteraard mogelijk. Als de werkgever oordeelt dat het betreffende feit heel erg is, heeft hij ook de mogelijkheid om andere maatregelen te nemen. Denk hierbij aan ontslag op staande voet of schorsing.

Eisen

Schriftelijk

Een boetebeding dient aan een paar eisen te voldoen. Ten eerste dient het boetebeding altijd schriftelijk afgesproken zijn en dit is mogelijk in de overeenkomst zelf dan wel in een apart document waar de overeenkomst naar verwijst. Denk hierbij aan de cao of een huishoudelijk reglement.

Duidelijk

Verder moet het boetebeding duidelijk vastgesteld zijn. Dit geldt voor op welke voorschriften de boete ziet en tevens hoe hoog deze boete mag zijn.

Bestemming vastgesteld

Daarnaast moet de bestemming van de boete vastgesteld zijn en deze keuze mag niet een onmiddellijk of middellijk voordeel opleveren voor de werkgever op persoonlijk vlak. Tot deze mogelijkheden behoort echter wel een goed doel die de boete ontvangt. Als er inderdaad sprake is van een nadeel voor een werkgever, kan men afspreken dat het boetebeding als gefixeerde schadevergoeding geldt. In dit geval is het mogelijk dat het geld de werkgever wel in een voordeligere positie brengt.

Voorwaarden voor het innen van een boete

De werkgever kan de werknemer een boete opleggen als hij het boetebeding schendt. De werkgever heeft hier echter wel een keuze in. Hij kan er namelijk voor kiezen dat de werknemer zich aan de boete dient te houden of hij kan schadevergoeding eisen ingeval van schade. Het is niet toegestaan om allebei te eisen, zelfs niet indien dat in het contract is afgesproken.

Geen voordeel genieten

Als de werkgever voor een boete kiest, mag hij niet een voordeel genieten uit deze boete; dit hoort in het beding vermeld te worden.

Hoogte boete

Ook mag de boete niet meer bevatten dan het loon van een halve dag per week. Er kan echter in het beding bepaald worden dat de boete wel degelijk meer is dan het halve loon van een dag per week. Dit kan ingeval de werknemer meer loon heeft dan het wettelijk minimumloon. Bovendien mag men in dat geval afwijken van het beginsel dat de werkgever geen voordeel mag halen uit het opleggen van de boete. De rechter kan tevens in de gelegenheid worden gesteld om de boete te verlagen indien deze naar zijn oordeel bovenmatig is.

Boetebeding bij concurrentiebeding

Er wordt bij een concurrentiebeding tevens gedreigd met een boete. De werknemer moet deze boete dan betalen als hij het concurrentiebeding overtreedt. Op deze manier is het mogelijk dat de werkgever gecompenseerd wordt.

Geen voorwaarden

Als er sprake is van een concurrentiebeding, dient de boete niet aan de voorwaarden te voldoen die gesteld zijn aan het boetebeding. Dit betekent dus ook dat de op het concurrentiebeding staande boete, juist hoger mag zijn dan de bovengenoemde regels vaststellen. Bovendien is het bij een concurrentiebeding wel degelijk mogelijk om een boete te vorderen en tegelijkertijd een schadevergoeding; dit was niet mogelijk bij het boetebeding zoals hiervoor naar boven kwam.

Conclusie

Het boetebeding komt vaak voor in arbeidsovereenkomsten, maar er kleven meer problemen aan dan men op het eerste gezicht zou denken. Zo dient het boetebeding correct uitgelegd te worden in een schriftelijk document, is er een maximum aan de hoogte van de boete, is het niet mogelijk om een boete en schadevergoeding tegelijkertijd te vorderen en mag de werkgever geen voordeel halen uit de boete. Volgens de geldende rechtspraak gelden veel van deze bovengenoemde eisen niet voor het concurrentiebeding.

Jurist inschakelen

Het is verstandig om een jurist in te schakelen als het gaat om grote bedragen bij een boetebeding. Hoe sneller men contact opneemt met een jurist, hoe hoger de kans op een goede uitkomst.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

Boetebeding

Veel gelezen artikelen

Bel nu