Bodemprocedure

Bodemprocedure

De bodemprocedure is de rechtszaak waarin het juridische geschil definitief wordt beslecht.

Uitkomst van geschil

Voorlopige voorziening in bodemprocedure

Een procespartij die een voorlopige voorziening vraagt, verzoekt de rechter om een tijdelijke uitspraak te geven. Deze tijdelijke uitspraak geldt gedurende de loop van de de bodemprocedure.

Wanneer is uitspraak definitief?

Gaat een van de partijen niet in beroep tegen de uitspraak, dan is het geschil klaar en heeft de uitspraak gezag van gewijsde. Dit betekent dat de uitspraak van de rechter juridisch vaststaat.

De start van de bodemprocedure

Bijna alle zaken zijn bodemprocedures. Eigenlijk kan je de bodemprocedure ook wel de normale procedure noemen. Deze procedure start met een dagvaarding of verzoekschrift. De meeste bodemprocedures starten met een dagvaarding. De dagvaarding hoort over het algemeen bij civiele zaken en het verzoekschrift wordt vaak gebruikt bij zaken over personen- en familierecht.

De behandeling van de zaak

In de bodemprocedure wordt het geschil definitief beslecht. Anders dan bij een voorlopige voorziening kijkt de rechter niet enkel naar de belangen van de procespartijen. Hij kijkt juist naar de vraag wie heeft er op basis van het bewijs gelijk heeft. Daarom kan het voorkomen dat de rechter getuigen hoort of deskundigen inschakelt. Het kan zelfs voorkomen dat de rechter zelf ergens een kijkje gaat nemen.

Tussenvonnis

Soms is de bodemprocedure heel erg groot en moet de rechter meerdere juridische vragen beantwoorden. In dat geval kan de rechter een tussenvonnis wijzen. Zo kan hij op bepaalde punten al een beslissing geven. Soms kan een tussenvonnis ook een opdracht voor een van de partijen bevatten. Als de rechter alle over alle juridische knelpunten een eindoordeel velt, spreken we van een eindvonnis. Een bodemprocedure eindigt altijd met een eindvonnis.

Hoger beroep

Vervolgens kan het voorkomen dat één of meerdere procespartijen het niet eens is met het eindvonnis van de rechter. Na bijna elke uitspraak in eerste aanleg in een bodemprocedure kunnen procespartijen in hoger beroep. In de hoger beroepsprocedure wordt het vonnis van de bodemprocedure opnieuw beoordeeld.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

Bodemprocedure

Veel gelezen artikelen

Bel nu