Lawspot Niet-nakomen overeenkomst blog
Square overeenkomst niet nakomen opschorting2

Komt je wederpartij de overeenkomst niet na, denk aan opschorting!

9 maart 2017

Het komt regelmatig voor dat mij de vraag wordt gesteld of Partij A wel haar verplichting (b.v. levering diensten) dient na te komen als Partij B haar verplichting (betaling) ook niet nakomt of ...