Lawspot Ict-recht blog
Square ev 623589 unsplash

Zijn zwarte lijsten op het internet toegestaan onder de AVG?

29 mei 2019

Komt uw naam voor in een zwarte lijst of bent u, als ondernemer, zelf voornemens een zwarte lijst aan te leggen? Zwarte lijsten en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ...