Lawspot blog

Hoeveel kinderbijslag per kind
Voor de hoeveelheid die je per kind kunt krijgen is de leeftijd van de betreffende kinderen relevant. In de praktijk komt het erop neer dat hoe ouder jouw kind wordt, hoe hoger het bedrag…
Aangaan geregistreerd partnerschap
Wanneer je een geregistreerd partnerschap wilt aangaan, zijn er een aantal verschillende formaliteiten die doorlopen moeten worden. Met andere woorden, wettelijk is vastgelegd dat er een aantal vaste stappen doorlopen moeten worden, voordat…
derdenbeslag
Beslaglegging kan een gevolg zijn van het nalatig zijn bij het nakomen van jouw verplichtingen. Doorgaans vereist beslaglegging voorafgaand goedkeuring door de rechter, voordat een deurwaarder komt om beslag te leggen op een…
Medische missers
Medische misser vaststellen Wanneer je als patiënt vermoedt dat er een medische fout bij jou gemaakt is, is dit erg vervelend. Je vraagt je wellicht af hoe je kunt vaststellen of dit het…
plaatsvervulling erfrecht
Plaatsvervulling in het wettelijke erfrecht; wat betekent dit? Het wettelijke erfrecht geeft dat een persoon erfgenaam kan worden door middel van plaatsvervulling. Dit houdt in dat deze erfgenaam als het ware de plaats…
advocaat middelburg
Zit u met een kwestie waarbij een advocaat raadzaam, noodzakelijk of zelfs vereist is? Wil je bijvoorbeeld een echtscheiding aanvragen, letselschade claimen, of schadevergoeding eisen wegens een geschil met de overheid? Dan helpen…
dwangsom
De dwangsom, kort voor last onder dwangsom, kan door de overheid of door de rechter aan iemand worden opgelegd. Het houdt in dat de persoon op welke deze wordt gelegd, aan de zogenaamde…
Commissaris
Vennootschappen kennen een raad van commissarissen (RvC). De RvC houdt toezicht op de vennootschap. De leden van deze raad heten commissarissen. Zij zijn belast met het toezicht op het bestuur, het beleid dat…
conservatoir beslag leggen
Conservatoir beslag is de mogelijkheid om beslag te leggen op alles van waarde van een schuldenaar. Een schuldeiser kan namelijk meerdere keren aan de schuldenaar laten weten dat deze dient te betalen. Hij…
Scheiden hoe doe je dat
Een echtscheiding is een bijzonder ingewikkelde situatie waarbij je veel moet regelen. Hierbij komen natuurlijk een hoop emoties kijken. Met deze emoties wordt vaak te weinig rekening gehouden. Om het voor jou overzichtelijk…
Advocaat
Een advocaat is een persoon die optreedt in een rechtszaak voor zijn cliënt. Daarnaast geeft de raadsman juridisch advies en rechtsbijstand. In een rechtszaak of een andere procedure is het soms verplicht voor…
scheiden of niet
Het is niet zeldzaam dat een relatie niet verloopt als gewenst of dat er om een andere reden relatieproblemen ontstaan. Dan is het niet per definitie nodig om te scheiden. Hieronder lees je…
Arbeidsmediation
De 10 meest gestelde vragen over arbeidsmediation Hoewel mediation steeds bekender wordt in arbeidsgeschillen, zijn nog veel zaken vaak onduidelijk. Daarom lees je hieronder het antwoord op de 10 meest gestelde vragen over…
Pensioenverevening
Pensioenverevening gaat over de verdeling van het ouderdomspensioen van uw ex-partner en u. Het gaat in het bijzonder over het pensioen dat uw ex-partner en u opbouwden tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap….
echtscheiding aanvragen
Een echtscheiding wordt slechts in de praktijk gebracht nadat er bij de rechtbank een verzoek tot echtscheiding ingediend is. Voordat je kunt scheiden, moet men dus een officiële procedure bij de rechtbank doorlopen….
vechtscheiding
Het is in een echtscheiding over het algemeen zo dat het voor beide partijen niet zo soepel verloopt als zij zouden willen. Er spelen vaak heftige emoties, waardoor het moeilijk kan zijn om…
wat kost mediation
De kosten van een gemiddeld mediation traject kunnen nogal verschillen. Dit komt doordat de kosten voornamelijk bestaan uit de gevraagde vergoeding (het zogenoemde honorarium) van de mediator die ingeschakeld is. Een mediator kan…
Reflexwerking algemene voorwaarden
De reflexwerking van de zwarte en de grijze lijst over algemene voorwaarden  Algemene voorwaarden worden doorgaans veel gebruikt door ondernemingen van elke grootte. Vooral via het online verkeer worden ze vaak ongelezen toch…
Echtscheidingsadvocaat
Welke kosten komen kijken bij het inhuren van een echtscheidingsadvocaat? Een echtscheiding brengt een hoop juridische rompslomp met zich mee, waarvoor je naar de rechtbank moet gaan. Dit kost natuurlijk ook veel geld….
Onverdeelde nalatenschap
Onverdeelde boedel De naam verraadt het al enigszins, maar de nalatenschap die nog onverdeeld is betreft een erfenis welke nog onder de erfgenamen dient te worden verdeeld. Een andere naam is de onverdeelde…
eenzijdig ongeval met alcohol
Bij wie ligt de bewijslast? Er geldt een hele simpele bewijsregel binnen het juridische wezen: wie eist, bewijst. Dit houdt simpelweg in dat degene die de ander een eis oplegt, altijd de plicht…
Schenking
Schenking (betekenis) Schenking heeft enigszins dezelfde betekenis binnen het dagelijks verkeer als in de juridische omgeving. Het betreft namelijk een overeenkomst met als doel de ander te verrijken. De ene partij, te wezen…
Reflexwerking algemene voorwaarden
  Het is logisch dat elk bedrijf bedrijfsgeheimen heeft. Een bedrijf wil immers niet dat bijvoorbeeld zijn hele administratie of zijn grote onderzoek naar dure technologie op straat eindigt. De ondernemer dient om…
Einde contract bepaalde tijd
  Het tijdelijke contract gaat, evenals de naam zelf al zegt, niet onbeperkt door. Dit tijdelijke contract gaat men aan terwijl er een specifiek eindpunt in de gedachten is. In de meeste gevallen…
Gemeenschap van goederen
  De verschillen tussen huwelijkse voorwaarden en de gemeenschap van goederen Indien u besloten heeft het huwelijksbootje in te treden, maar u heeft geen afspraken wat betreft uw bezittingen gemaakt met uw echtgenoot,…
Gratis scheiden
Is gratis scheiden mogelijk?   Het scheiden is een dure stap. Niet alleen het verzoek behandelen in de rechtbank, ook de mogelijke facturen bij mediation of de advocatuur kosten een vermogen. De situatie…
afspiegelingsbeginsel uwv
Het afspiegelingsbeginsel van het UWV houdt in dat de werkgever tijdens de ontslagprocedure rekening moet houden met onder andere de leeftijden van de werknemers. De medewerkers worden op basis hiervan in groepen onderverdeeld….
Het ontbinden van de VOF
Het ontbinden van de vennootschap onder firma (oftewel, de VOF) blijkt makkelijker gezegd dan gedaan. Er zijn namelijk verschillende procedures die bij deze rechtshandeling komen kijken. Zo dient sprake te zijn van opzegging…
merkenrecht
Een merk is wat een bedrijf of producent van een product zijn producten of diensten mee doet onderscheiden van die van zijn concurrenten. Dit kan zowel een kenmerkende naam of slogan zijn, maar…
conservatoir beslag opheffen
Schuldeisers leggen met regelmaat conservatoir beslag, terwijl zogenoemde schuldenaren dat juist vaak niet terecht vinden. In dit artikel wordt het conservatoir beslag besproken: eerst bespreken we wat het conservatoir beslag inhoudt en waarom…
pacht
Uit de wettekst volgt dat pacht een soort huurovereenkomst betreft. Daarbij richt deze overeenkomst zich tot zekere, onroerende zaken waarbij de nadruk komt te liggen op de landbouw(grond). Veel mensen denken bij de…
ontslag tijdens de proeftijd
De proeftijd is bedoeld voor zowel de werknemer als de werkgever om kennis te maken met de andere partij. Binnen deze periode kunnen beide partijen bepalen of de tussen hen geldende overeenkomst verlengd…
handelsnaam
De term ‘handelsnaam’ komt voort uit de Handelsnaamwet. Zoals de naam al enigszins verklapt, houdt de handelsnaam de naam in onder welke de onderneming voort gaat.   Vereisten handelsnaam Er zijn enkele vereisten…
schadevergoeding bij een misdrijf
Als je slachtoffer bent geworden van een misdrijf, is het mogelijk om schadevergoeding te ontvangen. Dit kun je bij de rechter eisen door middel van een strafrechtelijke procedure of via een civielrechtelijke zaak….
Gratis scheiden
Veelgestelde vraag m.b.t. het tekenen na ontslag voor recht op WW Is het verplicht om bezwaar aan te tekenen tegen ontslag als je ontslagen wordt, om recht te kunnen hebben op een WW-uitkering?…
vereffening
Wanneer een rechtspersoon is ontbonden en er geliquideerd wordt (waarbij de boedel afgewikkeld wordt bij een faillissement) of als een nalatenschap wordt afgewikkeld, spreekt men wel van vereffening. Wanneer deze vereffening plaatsvindt worden…
samenlevingscontract voorbeeld
Anja en Bert wonen al lange tijd samen. Een aantal jaren geleden hebben ze daarom besloten om een samenlevingsovereenkomst aan te gaan. Deze overeenkomst regelt de vermogensrechtelijke verhoudingen tussen hen. Inhoud samenlevingscontract Ze…
opvolgend werkgeverschap ketenregeling
Als een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd afloopt, is het mogelijk voor de werkgever en werknemer om een nieuwe overeenkomst te sluiten. Dit kan vaak opnieuw voor bepaalde tijd. Echter, er bestaan wettelijke grenzen…
beslagsyllabus
Wanneer over een beslagsyllabus gesproken wordt, wordt hiermee de verzameling van richtlijnen die opgesteld is door rechters voor de voorzieningenrechter bedoeld. Het gaat dan om richtlijnen bij een oordeel over het aanvragen van…
echtscheidingsconvenant
Met een echtscheidingsconvenant wordt het document bedoeld waar jij en jouw partner bepaalde afspraken vastleggen die te maken hebben met jouw (echt) scheiding. Dit document wordt over het algemeen opgesteld in het bijzijn van een…
echtscheidingsconvenant niet nakomen
Ook al zijn de gemaakte afspraken in een echtscheidingsconvenant niet vrijblijvend, toch moet deze in moeilijke situaties toch worden nagekomen. Zo heeft de rechtbank Breda in een recente uitspraak uiteengezet. In dit artikel…
eigen parkeerplaats aanvragen
Het simpele antwoord op deze vraag is nee. Het is wettelijk niet toegestaan om als particulier borden langs, op of boven de weg te plaatsen die mogelijk tot verwarring kunnen leiden voor eenieder…
faillissementspauliana
Wanneer een schuldenaar die later in staat van faillissement verkeert, handelingen verricht die onverplicht zijn, en hij wist of behoorde te weten dat door die handelingen tenminste een of meerdere crediteuren beperkt zouden…
huurverlaging
Voor januari 2022 was het mogelijk om eenmalig een aanvraag te doen voor een huurverlaging, als je van mening was dat de huur te hoog was in vergelijking met je inkomen. Een relatief…
grijze lijst algemene voorwaarden
De meeste individuen lezen bij het sluiten van een overeenkomst sluiten de algemene voorwaarden niet. In de meeste gevallen klikt men namelijk eenvoudigweg op de knoppen ‘akkoord’ of ‘volgende’. Het lijkt er zo…
Gemeenschap van goederen
Een geschikte mediator in en rond Almelo waarmee uw scheiding vlot zal verlopen  Wanneer jij en je aanstaande ex-partner ervoor gekozen hebben om te scheiden, is de eerste en vaak meest geschikte stap…
Recht van reclame
Als u als ondernemer of particulier goederen verkoopt, is het mogelijk dat de koper niet aan de koopprijs voldoet. Ingeval daar sprake van is, heeft u én geen goederen én geen geld. In…
Dwaling
Als men een overeenkomst sluit, gebeurt dit door een aanbod van een verkoper en een aanvaarding van een koper. Als de wil voor het aangaan van de overeenkomst door bepaalde redenen niet juist…
afpersing en afdreiging
Verplichten tot het een en ander kan tegen iemands wil zijn, dit betekent echter niet dat deze verplichting onterecht is. Denk maar aan het betalen van belastingen, dat wil niemand. Of bijvoorbeeld een…
Dividend
Dividend is de uitkering van de gemaakte winst van een naamloze vennootschap of die van een besloten vennootschap. De winst wordt dan aan de aandeelhouders van deze ondernemingen uitgedeeld. Het is wettelijk bepaald…
bestuurdersaansprakelijkheid
Het begrip bestuurdersaansprakelijkheid is een algemeen en breed begrip welke de aansprakelijkheid van een bestuurder van een rechtspersoon betreft. Het gaat dan om de aansprakelijkheid van die bestuurders jegens een of meerdere schuldeisers,…
franchiseovereenkomst
Als u een onderneming onder eigen naam wilt opzetten, is franchising een interessant alternatief. Op die manier legt een franchisenemer vast om een onderneming uit te oefenen op de wijze die een franchisegever wenst….
Wet modern migratiebeleid
Wet modern migratiebeleid (MoMi) De Wet modern migratiebeleid zou moeten leiden tot een efficiëntere uitvoering van de Vreemdelingenwet. Voordat deze wet bestond en een vreemdeling zich in Nederland duurzaam wilde vestigen, moest hij…
welke rechtbank is bevoegd
Welke rechtbank is bevoegd in mijn situatie?  Sinds 1 januari 2013 is er een nieuwe indeling in Nederland van de rechtbanken en de gerechtshoven. Het aantal rechtbanken is van 19 naar 10 verminderd…
Smaad en laster
Kosten en kostenvergoeding omtrent hoger beroep? Na een uitspraak van de rechtbank kun je daartegen in hoger beroep gaan als je procespartij bent. Dit kun je instellen bij de Centrale Raad van Beroep…
Ontslagrecht
Het zogenoemde ontslagrecht valt onder ons arbeidsrecht. Het heeft betrekking tot de regels omtrent de rechten en plichten van de werkgevers en werknemers bij de situatie dat de werknemer uit dienst treedt. Hierna…
opzeggen overeenkomst van opdracht
Men gaat vaak een zogenoemde overeenkomst van opdracht aan met een einddoel of een einddatum. Nadat die datum of dat doel bereikt is, eindigt de betreffende overeenkomst vanzelf. Maar wat is nog mogelijk…
bestuurdersaansprakelijkheid
Een onderneming brengt vele voordelen met zich mee. Niet alleen wat betreft fiscale voordelen, maar ook wat betreft beperkte aansprakelijkheid. Echter, als men kiest voor een bv heeft dit ook vele verplichtingen. Dit…
bemiddeling
Bij bemiddeling wordt er door een bemiddelaar die onafhankelijk is ondersteuning geboden aan de partijen om ze de mogelijkheid te geven om het conflict op te lossen. Een bemiddelaar doet dit door openlijk…
recht van enquête
Het bestuur van een bepaalde rechtspersoon beschikt over de dagelijkse leiding van de desbetreffende rechtspersoon. Leden van de verenigingen, aandeelhouders van nv’s en bv’s, leden van coöperaties en mogelijke andere belanghebbende partijen dienen…
onderlinge waarborgmaatschappij
Er wordt door vele verzekeraars gebruik gemaakt van een zogenoemde onderlinge waarborgmaatschappij. Deze term zal hier in het artikel verder worden besproken.  Rechtsvorm De onderlinge waarborgmaatschappij heet ook wel ‘de onderlinge’.  Het is…
Hoofdelijke aansprakelijkheid
Het is niet ongewoon dat een natuurlijk persoon aansprakelijk wordt gesteld voor een door hem verrichte gedraging of een nalaten. De meest voorkomende gevallen die leiden tot aansprakelijkheid, zijn wanprestatie en de onrechtmatige…
Veel mensen nemen de algemene voorwaarden in de meeste gevallen niet goed door als zij een overeenkomst sluiten. Het gevolg hiervan is dat men aan verplichtingen kan vastzitten, zonder dat dat de daadwerkelijke…
Smaad en laster
Er zijn een paar vormen van een belediging, namelijk: smaad, eenvoudige belediging en laster. Van deze drie vormen is laster het ergste misdrijf. Hier in het artikel bespreken we dit misdrijf: wat is…
Valsheid in geschrifte
Onder valsheid in geschrifte of schriftvervalsing wordt over het algemeen verstaan: ‘documenten vervalsen’. Maar wat is de valsheid in geschrifte vanuit juridisch oogpunt precies? Welke straffen staan erop? Wordt het ook als strafbaar…
Ondanks dat het in de praktijk zelden voor komt, heeft een werknemer de mogelijkheid om per direct ontslag te nemen. Indien je dit besluit, wordt de arbeidsovereenkomst met ingang van het moment dat…
dagvaarding ontvangen
Indien je een dagvaarding ontvangt, kan dit tot een zekere schrik leiden. Het is vanzelfsprekend dat je dan direct wil weten hoe het verder gaat. Daarvoor is dit artikel een hulpmiddel. Behandeld wordt…
werkgever betaalt niet
Als jouw werkgever je onterecht geen loon betaalt, dan brengt dat meteen gevolgen met zich mee. In dit artikel worden de mogelijkheden en gevolgen besproken als de werkgever jouw loon niet op tijd…
vergelijkende reclame
Het is voor een ondernemer belangrijk dat men op de hoogte gebracht wordt van zijn of haar diensten en producten. Dit kan eigenlijk het beste met de zogenoemde vergelijkende reclame: een bepaald product…
Scheiden
Je hebt plannen om te gaan scheiden met jouw partner. Dat is niet altijd even leuk, maar vaak een overwogen en onvermijdelijke stap om te nemen. Het blijft je eigen keuze maar toch…
Reorganisatie
Veel bedrijven voeren een zogenoemde reorganisatie door. Dit kunnen zij doen om verschillende gronden, maar in de meeste gevallen heeft het betrekking op het inperken van de kosten. In dit artikel bespreken wij…
huurovereenkomst
Een in de praktijk veel voorkomende soort overeenkomst betreft de huurovereenkomst. Dit kan huur van een woning zijn, maar er zijn veel goederen die onderhevig kunnen zijn aan huur. In dit artikel zal…
hoe werkt ouderschapsverlof
In dit artikel bespreken we hoe ouderschapsverlof werkt. Wanneer je werkzaam bent voor een werkgever en je bent ouder van een kind, dan heb je in bepaalde situaties recht op ouderschapsverlof waarvoor je…
getuigschrift werkgever
Wanneer een werknemer uit dienst treedt bij zijn huidige werk, dan zal deze doorgaans moeten solliciteren bij andere werkgevers om weer een baan te verkrijgen. Bij deze sollicitaties zijn de mogelijk nieuwe werkgevers…
fusie
Een fusie vindt plaats tussen twee bedrijven. Door middel van een fusie worden twee bedrijven in zekere zin samengevoegd tot één werkend geheel. Dit valt niet binnen de normale werking van een bedrijf…
administratiekosten
In dit artikel bespreken wij de volgende vraag. Is er bij verkeersboetes geen sprake meer van administratiekosten? Door de rechtbank te Amsterdam is geoordeeld dat het CJIB geen administratiekosten a zes euro mocht…
de jurist
Een advocaat is altijd een jurist, maar een jurist hoeft niet altijd een advocaat te zijn. Waar zit het verschil dan in? Wanneer jurist? Wanneer iemand de universitaire studie rechtsgeleerdheid heeft afgerond (bachelor…
meervoudige kamer
Een rechtbank heeft verschillende soorten rechtszaken. Bij strafzaken kan dit een enkelvoudige (politie) zitting zijn waarbij één rechter aanwezig is. Ook kan er sprake zijn van een meervoudige zitting. Bij deze meervoudige strafkamer…
onrechtmatig verkregen bewijs
In Nederland moet het bewijs in beginsel op rechtmatige wijze verkregen worden. Indien dit door de Officier van Justitie niet gedaan wordt, dan zal de rechter de Officier van Justitie hiervoor berispen in…
onrechtmatige concurrentie
Normaal gesproken komt het zelden voor dat er sprake is van ongeoorloofde mededinging en onrechtmatige concurrentie. De Hoge Raad oordeelde een tijd terug immers dat wanneer er geprofiteerd wordt van een bedrijfsdebiet van…
oproepovereenkomst
In de wet is geen betekenis van een oproepovereenkomst opgenomen. Toch bestaat er natuurlijk wel een definitie van de oproepovereenkomst. Bij een oproepovereenkomst spreekt men van een arbeidsovereenkomst die flexibel van aard is….
afpersing en afdreiging
De strafzaken die minder zwaar zijn wat betreft de ernst worden door de politierechter behandeld. Dit is een rechter die individueel rechtspreekt, ook wel een unex judex genoemd. Onder deze minder ernstige zaken…
preferente aandelen
Als men spreekt over nv’s en bv’s, gaat het over ondernemingen die eigen vermogen hebben gekregen doordat aandelen uitgegeven zijn. We kennen diverse soorten aandelen, maar de prioriteitsaandelen en de preferente aandelen zijn…
snelrecht
De term snelrecht hoort men vaak ten tijde van de jaarwisseling, oftewel het Lik-op-stuk beleid. Naast dat het ten tijde van nieuwjaar toegepast wordt, gebeurt dit ook bij grote evenementen. Denk hierbij aan…
zakelijke mediation
Zakelijke mediation blijkt een zeer effectieve wijze van conflictbehandeling. Deze gerichte bemiddeling biedt oplossingen voor allerlei meningsverschillen op de werkvloer, zoals bij een verstoorde arbeidsverhouding. Via zakelijke mediation raken alle betrokken partijen met…
verzet tegen strafbeschikking
Het kan gebeuren dat u een strafbeschikking krijgt. Indien dit het geval is, dan moet u binnen een termijn van twee weken bezwaar maken (in verzet te gaan) tegen deze strafbeschikking. Indien je…
toeslagen bezwaar
In dit artikel bespreken wij toeslagen en bezwaar. Indien het UWV een beslissing heeft genomen over de toeslagen en je bent het hier niet mee eens, dan heb je de mogelijkheid om binnen…
doorstart
Ondernemen gaat altijd gepaard met de nodige risico’s. In het nadelige geval dat deze risico’s verkeerd uitpakken, dan kan de normaal stevige basis van het bedrijf plaats maken voor een minder solide uitgangspunt….
beeldmerk
Wanneer een woord een zekere dienst of goed beschrijft, accepteert het Benelux Bureau voor Intellectueel Eigendom dit niet als woordmerk. Hiermee wordt gepoogd te voorkomen dat er een monopolie ontstaat voor het gebruik…
Bel nu