Lawspot Advocaten

Lawspot blog

bestuurdersaansprakelijkheid bv
Bestuurdersaansprakelijkheid: in welke gevallen kan een bestuurder van een besloten vennootschap aansprakelijk gesteld worden? Er zijn meerdere situaties denkbaar waarin de aansprakelijkheid van een bestuurder van een B.V. aan de orde is. Het…
Statuten
Wat zijn statuten? In iedere organisatie bestaan er op intern gebied regels. Deze regels zijn bij een rechtspersoon meestal opgenomen in de statuten. Andere plekken waarin deze regels zijn opgenomen, zijn vaak huisreglementen…
Structuurvennootschap
Bij grote ondernemingen is er vaak sprake van een structuurvennootschap. Dit is een bijzondere vorm van een besloten vennootschap of een naamloze vennootschap. Ook bij een coöperatie kan er sprake zijn van een…
Misleidende reclame
Het is voor bedrijven erg belangrijk dat mensen weten dat er bepaalde dingen te koop zijn, wanneer een bedrijf deze dingen wil verkopen. De makkelijkste en meest bekende manier om dit te realiseren…
Ketenregeling
Zo zit het met de ketenregeling en opvolgende werkgevers Als een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd afloopt, is het mogelijk voor de werkgever en werknemer om een nieuwe overeenkomst te sluiten. Dit kan vaak…
Ziekmelding
Indien een werknemer zich bij zijn werkgever ziekmeldt, zal de werkgever vaak even de werknemer benaderen en hem vragen wanneer het mogelijk is dat hij weer begint met werken. In de meeste gevallen…
niet eens met ontslag
Op welke manier is het voor mij mogelijk om mijn ontslag aan te vechten? Het is mogelijk om ontslag aan te vechten indien je het hiermee oneens bent. De ontslagroute die de werkgever…
Afvloeiingsregeling
De afvloeiingsregeling is een bepaalde regeling waarover overeenkomst is gesloten tussen partijen omtrent de werking van een (gedwongen) ontslag van zijn functie. Daaronder valt ook de regeling omtrent de compensatie op financieel gebied….
Scheiden hoe doe je dat
Op welke manier kun je een scheiding realiseren? Een echtscheiding is, zoals je waarschijnlijk zelf ook al verwacht had, een bijzonder ingewikkelde situatie waarbij je veel moet regelen. Hierbij komen natuurlijk een hoop…
Tantième
Wanneer men over een tantième spreekt, bedoelen zij de (geldelijke) bonus die een bepaalde bestuurder van een vennootschap krijgt wanneer hij een bepaalde prestatie geleverd heeft. De hoogte van de tantième is vaak…
zaaksvervanging
Men spreekt van zaaksvervanging wanneer een andere zaak in dezelfde rechtsverhouding plaatsneemt ter vervanging van een zaak die teniet gegaan is. Wanneer er een (juridische) gemeenschap is, dan geldt de regel dat goederen…
wanprestatie
Men spreekt van wanprestatie als er sprake is van een overeenkomst en deze verbroken wordt. Wat houdt wanprestatie precies in en wanneer spreekt men ervan? Bovendien, wat kan men doen tegen het feit…
schuldeisersverzuim
Soms kan het voorkomen dat een schuldeiser poogt te belemmeren dat een schuldenaar de verplichtingen die hij heeft nakomt. Hierdoor ontstaat er voor de schuldeiser een mogelijkheid om schadevergoeding te vorderen en/of aan…
vijandelijke overname
Als er in een vennootschap bijna sprake is van een vijandelijke overname, doet het bestuur van deze betreffende vennootschap in veel gevallen moeite om dit te weerhouden. Dit doen zij door middel van…
Ontruimingsbescherming
Bedrijfsruimte in de zin van art. 7:230a BW opzeggen Huurders van bedrijfsruimte kunnen ontruimingsbescherming van het pand vorderen bij de rechter. Het moet dan gaan om huurders van een ruimte die valt onder…
opschortende voorwaarde
Soms is het handig om alvast tussen partijen afspraken te maken, zodat men die kan gebruiken als er een onzekere gebeurtenis plaatsvindt. Als de onzekere gebeurtenis plaatsvindt, is het namelijk niet meer mogelijk…
Arbeidsmediation
De 10 meest gestelde vragen over arbeidsmediation Hoewel mediation steeds bekender wordt in arbeidsgeschillen, zijn nog veel zaken vaak onduidelijk. Daarom lees je hieronder het antwoord op de 10 meest gestelde vragen over…
Schorsing werknemer
Wat moet je doen bij schorsing als werknemer? Het is mogelijk dat de werkgever in sommige gevallen sancties zet tegenover een werknemer die zich niet aan zijn regels houdt. Een van die mogelijkheden…
klacht bewindvoerder
Als je niet tevreden bent met je bewindvoerder of bewindvoerder binnen een schuldsaneringstraject (een Wsnp-bewindvoerder), kun je in een brief je klacht duidelijk. In dit artikel lees je waaraan je moet denken. Stappen…
vruchtgebruik woning
Een paar jaar terug droegen ouders met regelmaat het eigendom van hun huis over aan hun kinderen ter besparing van de erfbelasting. Hierbij werd dan door de ouders geregeld dat zij de woning…
AWBZ betekenis
De AWBZ is de afkorting van Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. In deze blog leggen wij uit wat de betekenis is van AWBZ en welke invloed deze wet heeft op je verzekering. Wat is…
pensioen na scheiding
Zowel een echtscheiding als het pensioen brengen een hoop financiële zaken met zich mee. In deze blog leggen wij uit wat er gebeurt met het pensioen na een scheiding. Wet verevening Pensioenrechten Met…
factoring betekenis
Hieronder volgt de betekenis van factoring. Aan een gespecialiseerd bedrijf wordt zowel de debiteurenadministratie als de incasso uitbesteed. Dit gespecialiseerde bedrijf noemt men de factor of wel het factorbedrijf. Het incassorisico en de…
ondertekening overeenkomst
Ondertekening overeenkomst  Dagelijks gaat men enorm veel overeenkomsten aan in Nederland. Denk aan het sluiten van een grote deal met de gemeente, het kopen van een trui in een winkelzaak en het kopen…
spreekrecht slachtoffer
Het spreekrecht van het slachtoffer tijdens een strafzaak is befaamd geworden door de zogenoemde zedenzaak betreffende Robert M. In het burgerlijke recht hebben slachtoffers te allen tijde spreekrecht, aangezien ze tegelijkertijd ook eiser…
executoriaal beslag woning
Het komt niet zelden voor dat banken hypotheken hebben rusten op woningen. Aangezien een onderhandse verkoop van een woning in de regel meer geld opbrengt dan verkoop via een executieveiling, heeft de bank…
bouwrecht
Gespecialiseerde advocaten Onze advocaten hebben al heel wat jaren ervaring voor wat betreft het procederen en adviseren omtrent vragen waarin het bouwrecht centraal staat. De bouwrecht advocaat die advies verstrekt en procedures voert…
executiegeschil starten
Met het starten van een executiegeschil of het aanvragen van een schorsing kan men een executievonnis voorkomen! Het komt geregeld voor dat een partij, welke veroordeeld was tot het betalen van een geldbedrag,…
Wettelijk verlof
Inleiding wettelijk verlof Als je werkt, bouw je in de meeste gevallen ook verlof op. In dit artikel bespreken we het wettelijk verlof. Hoe bouw je verlof op? En hoe zit het wat…
wilsgebrek
Wanneer iemand een rechtshandeling verricht (een handeling met een beoogd rechtsgevolg) dan kan men deze vernietigen. Dit betekent dat deze handeling achteraf teruggedraaid kan worden. Er zijn een aantal gronden voor vernietigbaarheid van…
dividend betekenis
Hieronder volgt de betekenis van dividend. Dividend betekenis Dividend is de uitkering van de gemaakte winst van een naamloze vennootschap of die van een besloten vennootschap. De winst wordt dan aan de aandeelhouders…
Nv
Ondernemingsvorm De naamloze vennootschap kenmerkt zich als een ondernemingsvorm, afgekort nv. Zij bevat rechtspersoonlijkheid net als de besloten vennootschap, de bv. Maar de naamloze vennootschap vertoont ook verschillen ten opzichte van de bv….
aanstellingskeuring
Een werkgever kan eisen dat er een aanstellingskeuring gedaan zal worden alvorens een arbeidsovereenkomst aangeboden wordt. Dit is een medische keuring die alleen gedaan mag worden indien er sprake is van een baan…
Contract bepaalde tijd loopt af
Een contract bepaalde tijd loopt af Zoals de naam al doet vermoeden loopt een contract voor bepaalde tijd op een gegeven moment af. Een contract voor bepaalde tijd (tijdelijk contract) is vaak aangegaan…
Medische misser
Het is belangrijk om eerst over de medische misser met je zorgverlener te praten voordat je andere stappen gaat zetten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het indienen van een officiële klacht. Het eisen van…
incasso betekenis
Het incassotraject is het gehele traject van het verzenden van incassobrieven en sommatiebrieven om zo openstaande vorderingen actief te incasseren. Soms omvat dit traject ook het voeren van een incassoprocedure. Verloop Het incassotraject…
NDA
Wat is een non-disclosure agreement (nda) Het komt ontzettend vaak voor dat je met anderen informatie deelt. In sommige gevallen is het van belang dat de informatie tussen jou en je gesprekspartner blijft….
ontslag op staande voet
Als je op staande voet wordt ontslagen eindigt je contract per direct. Daarmee verlies je ook recht op salaris en soms zelfs een uitkering van het UWV. Ga in bezwaar door het versturen…
factuur niet betalen wanprestatie
Het opschortingsrecht is geen onbeperkt recht Een opdrachtgever mag zijn betalingsverplichting in beginsel opschorten als de aannemer in zijn werk tekortschiet. Het oordeel van de Raad van Arbitrage voor de Bouw dat de…
beeindigingsovereenkomst
Een beëindigingsovereenkomst is een vaststellingsovereenkomst. In deze overeenkomst leggen de werkgever en de werknemer het ontslag vast. Ook zijn in de overeenkomst de voorwaarden voor het ontslag vastgelegd. Een beëindigingsovereenkomst brengt met zich…
beslag opheffen
Opheffingskort geding Wanneer een schuldeiser een verzoek doet bij de rechter voor het leggen van een (conservatoir) beslag, is de rechter niet verplicht de schuldenaar te horen. De schuldenaar wordt in de regel…
bestuurdersaansprakelijkheid
Bestuurdersaansprakelijkheid: in welke gevallen is een bestuurder van een besloten vennootschap aansprakelijk? Er zijn meerdere situaties denkbaar waarin de aansprakelijkheid van een bestuurder van een B.V. aan de orde is. Het bestuur van…
Lijfrente betekenis
Lijfrente is een periodieke uitkering van geld. Vaak komt een dergelijke uitkering uit een afgesloten levensverzekering. De uitkering is afhankelijk van het wel of niet in leven zijn van een of meerdere personen….
burgerlijk wetboek
Bij relaties tussen burgers spreekt men over het privaatrecht. Dit gaat dus niet over zaken tussen de burger en de overheid, enkele uitzonderingen buiten beschouwing gelaten. De relaties tussen burgers, dus het privaatrecht,…
vergewisplicht
Wanneer men een nieuwe zorgverlener aanneemt, komt de vergewisplicht in het beeld. Wanneer men op het punt staat om een nieuwe zorgverlener aan te nemen, is het aan de opdrachtgever/werkgever om te controleren…
erfpacht betekenis
Zakelijk recht Een voorbeeld van een zakelijk recht is erfpacht. Hier in het artikel bespreken we de erfpacht betekenis. Erfpacht betekenis Het erfpachtrecht komt de erfpachter toe en het geeft hem/haar het recht…
woonvoorziening
De woonvoorziening en de Wmo Je kan de gemeente verzoeken om aanpassingen (woonvoorziening) aan te brengen aan jouw woning, indien je als gevolg van een handicap of andere beperkingen, je woning niet meer…
ontslag tijdens zwangerschap
Wanneer een werkneemster zwanger is, heeft deze extra bescherming tegen ontslag tijdens zwangerschap. Het is een werkgever verboden het contract van een zwangere werkneemster op te zeggen wanneer deze zwanger is, bevallingsverlof heeft…
vrijwaring
Oproeping in vrijwaring Aan een hoofdprocedure kunnen verschillende bijzondere procedures parallel lopen. Eén van de mogelijkheden is het instellen van een zogenoemde vrijwaringsprocedure. In geval van een dergelijke procedure is een derde in…
earn out
Deel koopsom bij earn out Bij een earn out gaat het om een deel van de koopsom van een onderneming. Dit deel van de koopsom van een onderneming is op basis van de…
vexatoir
Het vexatoir beslag Wanneer door een beslaglegger beslag wordt gelegd en dat achteraf, op grond van de omstandigheden van het geval, onnodig is gebleken, spreekt men van een vexatoir beslag. Dit kan bijvoorbeeld…
algemene voorwaarden
Vaak worden algemene voorwaarden niet gelezen, maar gaan de meeste mensen er toch mee akkoord. Soms gebeurt dit stilzwijgend. Er kan bijvoorbeeld een zin zijn opgenomen onderaan een koopcontract dat ‘onze algemene voorwaarden…
auteursrecht website
Kun je een website auteursrechtelijk beschermen? Het is niet ongewoon dat ondernemers zelf veel tijd en geld investeren in een website om er vervolgens achter te komen dat een concurrent van de door…
WWZ transitievergoeding
In 2015 zijn de regels die gelden omtrent ontslagvergoedingen veranderd. In deze blog leggen wij uit in welke gevallen een werknemer aanspraak kan maken op een transitievergoeding en een aanvullende billijke vergoeding op…
misbruik
Wilsgebrek Wanneer rechtshandelingen door bedreiging, misbruik van omstandigheden of bedrog tot stand gekomen/verricht zijn, zijn deze vernietigbaar. Als er sprake is van misbruik van omstandigheden spreekt men juridisch gezien van een wilsgebrek; het…
proeftijd
Maximale proeftijd Bij het tekenen van een arbeidscontract kunnen jij en een werkgever overeenkomen om een proeftijd vast te leggen in het contract. De toegestane lengte hiervan is niet onbeperkt. Die lengte hangt…
Hamer van kantonrechter in rechtszaal
Heb je een juridisch probleem? Maar weet je niet of je dit aan een rechter kan voorleggen? En als dat kan, aan welke rechter? Dan ben je hier aan het goede adres. Wij…
wat is een jurist
Een jurist is iemand die een bachelor en master Rechtsgeleerdheid heeft afgerond. Een advocaat is dus altijd een jurist, andersom is dit niet altijd zo. In deze blog leggen wij uit wat een…
VOG betekenis
Wanneer je aan een nieuwe baan begint bestaat de mogelijkheid dat jouw werkgever een Verklaring Omtrent het Gedrag, ook wel bekend als VOG, van je vraagt. In deze blog leggen wij jou uit…
alimentatie aanvragen
Indien je besluit uit elkaar te gaan als partners, kun je afspraken maken betreffende de alimentatie. Dit geldt voor voor zowel jouw partner als kind. Dit kun je zelf doen, maar je kunt…
minder werken
Het kan om veel verschillende redenen zo zijn dat je meer of minder uren wil gaan werken. Dit kun je aan je werkgever vragen. Als je meer dan 26 weken in dienst bent,…
splitsingsreglement
De plichten en rechten van appartementseigenaren staan beschreven in zogenaamde splitsingsreglementen. Het splitsingsreglement bevat echter meer. Zo staat daarin ook beschreven op welke wijze de VvE haar vergadering houdt. Verder hoeveel stemmen vereist…
deurwaarder
Als je een schuld open hebt staan en na verschillende aanmaningen van een incassobureau nog niet hebt betaald, dan kan de rechter je veroordelen tot betaling van je schulden en alle bijkomende kosten….
onderhandse lening
In het geval van een onderhandse lening heb je geld uitgeleend aan iemand. Vanzelfsprekend hoor je dat geld gewoon terug te krijgen van je schuldenaar. Om problemen rondom het terugbetalen te voorkomen is…
niet wijzigingsbeding
Een advocaat had op het moment van de echtscheiding een inkomen zo’n vier ton per jaar. In het echtscheidingsconvenant hadden hij en zijn ex-partner een overeenkomst bereikt waarin de advocaat maandelijks een bedrag…
lijfrente
Een lijfrente is een soort levensverzekering waarbij, indien je voor een datum die vooraf bepaald is nog leeft of indien je voor een datum die vooraf bepaald is niet meer in leven bent,…
echtscheiding aanvragen
Een echtscheiding wordt slechts in de praktijk gebracht nadat er bij de rechtbank een verzoek tot echtscheiding ingediend is. Voordat je kunt scheiden, moet men dus een officiële procedure bij de rechtbank doorlopen….
erfenis
In de meeste gevallen zijn de verkrijgers van een erfenis: erfgenamen, een echtgenoot en de kinderen. Als de overledene een testament had opgesteld voor het overlijden, dan kan daarin gelezen worden wie recht…
uurtarief advocaat
Een advocaat mag, net zoals een accountant of een belastingadviseur, zelf bepalen wat zijn uurloon is. Veel advocaten hanteren een uurtarief van rond de 100 euro, waar andere advocaten soms maar liefst 600…
ontslag met wederzijds goedvinden
Een ontslag met wederzijds goedvinden komt waarschijnlijk vaker voor dan je in eerste instantie zou verwachten. Het houdt in dat jij en jouw werkgever samen tot de conclusie komen dat de arbeidsovereenkomst beëindigd…
beslaglegging bankrekening zonder aankondiging
Enkele jaren terug heeft de rechtbank in Amsterdam een bevestigen uitgesproken omtrent de rechtspraak over de beslagvrije voet in gevallen van executoriaal bankbeslag. De beslaglegging van een bankrekening zonder aankondiging is namelijk onrechtmatig….
geschil met aannemer
Het komt in de bouwwereld vaak voor dat in bouwovereenkomsten er bepalingen worden opgenomen die de normale rechtsgang uitsluiten. Er wordt dan verwezen naar de Raad van Arbitrage voor de bouw (RvA) als…
akte van cessie
Vorderingen kunnen verkocht worden, net zoals onroerende of roerende zaken. De overdracht van de vordering bij de verkoop, wordt dan ‘cessie’ genoemd. Wat is een cessie? Een schuldeiser heeft een vordering op een…
recht van erfpacht
Een recht van erfpacht is wanneer het eigendom van een zaak in de handen van de eigenaar blijft, terwijl de daarbij horende rechten toekomen aan een ander. In dit artikel zullen wij u…
getrouwd
Tot aan 1 januari 2018 was het automatisch zo dat je getrouwd was in algehele gemeenschap van goederen. Dat houdt in dat alle bezittingen, maar ook schulden van de echtgenoten samen zijn. Hetzelfde…
beslag
Een conservatoir beslag kan de schuldeiser leggen op de goederen van zijn schuldenaar, nog voordat een rechtbank in een procedure heeft vastgesteld dat de vordering in kwestie een opeisbare vordering is. Verzoekschrift De…
betalingsonmacht
Er is sprake van betalingsonmacht als een persoon niet langer in staat is om op financieel gebied een aan tot hem gerichte vordering te kunnen voldoen. In een dergelijke situatie wordt de vordering…
dwangsom
De dwangsom kan door de rechter aan iemand worden opgelegd. Het houdt in dat de persoon op welke deze wordt gelegd, aan de zogenaamde ‘hoofdveroordeling’ dient te voldoen. Indien hij die nakoming nalaat…
koopovereenkomst
Er is sprake van een koopovereenkomst als er sprake is van een overeenkomst tussen partijen, waarbij de prestatie van de koper inhoudt het geven van de zaak in kwestie aan de koper en…
transitievergoeding
Wat houdt een transitievergoeding precies in? Per 1 januari 2015 is de transitievergoeding ingegaan als vervanger van de ontslagvergoeding. Vanaf dit moment zijn er nieuwe regels omtrent het ontslag ingegaan en is de…
wilsrechten
Wanneer wilsrechten inroepen? Wanneer een van de ouders komt te overlijden en de langstlevende ouder tot het besluit komt om opnieuw in het huwelijksbootje te treden, kunnen de kinderen speciale rechten, de wilsrechten,…
last onder dwangsom
De overheid heeft de mogelijkheid om de regels te handhaven indien burgers zich niet gedragen in lijn met deze regels. Dit kan door middel van de last onder dwangsom, in de praktijk ook…
verklaring van geen bezwaar
Bij het beoefenen van een vertrouwensfunctie is een verklaring van geen bezwaar een vereiste. Wanneer iemand een vertrouwensfunctie uitoefent of wil gaan uitoefenen is hij verplicht een ‘verklaring van geen bezwaar’ te hebben….
ontslag na proeftijd
Het kan zo maar voorkomen dat je ontslagen wordt na het aflopen van je proeftijd. In dit artikel leggen aan de hand van een voorbeeld uit hoe het ontslag na de proeftijd werkt….
regels overplaatsing werknemer
Is het voor een werkgever mogelijk om een werknemer zonder meer over te plaatsen? In dit artikel bespreken we de regels omtrent de overplaatsing van een werknemer. Wijziging arbeidsvoorwaarden Het komt weleens voor…
pensioengat
Wanneer u de leeftijd van 65 jaar bereikt heeft en op dat moment nog niet 70 procent van het laatst genoten inkomen bereikt heeft, spreekt men van een pensioengat. Dit inkomen kan bestaan…
vuistpandrecht
Een pandrecht op een roerende zaak op een recht aan toonder, order of op een bepaald vruchtgebruik van een recht, waarbij een bepaald goed dat verband is in de macht van de houder…
No cure no pay
Als we ‘no cure no pay’ vertalen naar het Nederlands, komt dit neer op ‘geen oplossing, geen betaling’. Als we dit doortrekken naar de advocatuur houdt dit in dat een cliënt alleen kosten…
bruikleen
In de wet is bruikleen als volgt uitgelegd. Bruikleen is een overeenkomst tussen twee of meer partijen, waarbij een partij aan de andere partij een zaak om niet (gratis) laat gebruiken. Dit gebruik…
statutair directeur
In Amerika is het gebruikelijk om een groot aantal directeuren te hebben. Neem bijvoorbeeld Goldman Sachs, een bank in de Verenigde Staten. Ongeveer 40% van alle medewerkers heeft de titel vice president, in…
Recht van overpad verjaring
De rechtbank Gelderland heeft in een kort geding bepaald dat het niet aannemelijk was dat het Hotel van de keten Bastion in Nijmegen een recht van overpad op het buurperceel zou hebben. Het…
omgangsregeling
Als u en uw partner uit elkaar gaan en kinderen hebben, moet u een omgangsregeling opstellen. Maak hiervoor afspraken met uw voormalige echtgenoot of partner. Hierbij kun u denken aan het verdelen van…
Bedrijfsruimte
Bedrijfsruimte staat in het huurrecht. Het betreft een gebouwde, onroerende zaak of een gedeelte daarvan. Verder is nog vereist dat dit gebouw (of deel daarvan) bestemd is voor het uitoefenen van een bedrijf…
databankenrecht
Een databank is een grote verzameling van een bepaald soort materiaal, wat data genoemd wordt. Dit kunnen werken, gegevens of iets anders met een eigen element zijn. Het databankenrecht gaat over de rechten…
bindend advies
In het geval van een geschil tussen partijen kunnen ze naar de rechter te stappen om zo tot een oplossing te komen. Een andere mogelijkheid is het bindende advies. De partijen kunnen afspreken…
conservatoir beslag leggen
Conservatoir beslag is de mogelijkheid om beslag te leggen op alles van waarde van een schuldenaar. Een schuldeiser kan namelijk meerdere keren aan de schuldenaar laten weten dat deze dient te betalen. Hij…
Bel nu