Betalingsonmacht

Betalingsonmacht

Er is sprake van betalingsonmacht als een persoon niet langer in staat is om op financieel gebied een aan tot hem gerichte vordering te kunnen voldoen. In een dergelijke situatie wordt de vordering niet betwist, maar is het nou eenmaal zo dan de schuldenaar niet in staat is om aan de betaling te voldoen.

Betalingsonwil

Dit staat tegenover de zogenaamde ‘betalingsonwil’. Dan beschikt de schuldenaar wel degelijk over datgene wat hij de ander verschuldigd is. Hij weigert echter aan zijn verplichting tot overdracht daarvan te voldoen jegens zijn schuldeiser.

Onderneming in betalingsonmacht

Het kan zich dan ook voordoen dat een onderneming in betalingsonmacht verkeert. Deze is dan niet langer in staat om zijn belastingen te betalen of om bepaalde premies te kunnen betalen doordat de onderneming geen gunstige financiële situatie heeft.

Melding doen

Het is dan van groot en dringend belang dat de onderneming daarvan melding doet bij de Belastingdienst. In het geval dat van de betalingsonmacht geen melding wordt gedaan, dan kan dit tot hoofdelijke aansprakelijkheid van de eigenaar leiden.

Juridische hulp? 

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202. 

Neem contact op 

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

betalingsonmacht

Veel gelezen artikelen

Bel nu