Bestuursreglement

Bestuursreglement

Vastleggen afspraken

Wanneer op het niveau van het bestuur bepaalde afspraken gemaakt worden tussen verschillende bestuurders van een onderneming kunnen zij dit vastleggen. Dit reglement staat dan ook wel bekend als het bestuursreglement of directiereglement. Schending van het regelement kan onbehoorlijk bestuur opleveren.

Bepaalde zaken in bestuursreglement

In een dergelijk reglement staan bepaalde zaken zoals hoe de verantwoordelijkheid binnen een onderneming verdeeld is en welke taken en bevoegdheden er binnen het bestuur zelf zijn en hoe deze verdeeld zijn.

Beperkingen

Niet alleen bevoegdheden, maar ook beperkingen kunnen in het bestuursreglement zijn opgenomen. Zo kan erin staan dat bepaalde bestuurders geen financiële transacties mogen verrichten boven een bepaald vastgesteld bedrag.

Besluiten in bestuursreglement

Wat ook mogelijk is, is dat in een bestuursreglement is opgenomen hoe besluiten geschieden en wat er moet gebeuren wanneer bepaalde stemmingen staken en er geen meerderheid behaald kan zijn bij bepaalde besluiten.

Geschillen

Wat vaak voorkomt is dat hierdoor ook een hoofdstuk gewijd is aan geschillen. Hierin staat opgenomen wat er moet gebeuren bij bepaalde geschillen en hoe men deze kan oplossen, zoals bijvoorbeeld het inschakelen van de Ondernemingskamer (Een afdeling van het Gerechtshof te Amsterdam dat bevoegd is kennis te nemen van diverse ondernemingsrechtelijke geschillen) of een onafhankelijke derde.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

bestuursreglement

Veel gelezen artikelen

Bel nu