Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid

Het begrip bestuurdersaansprakelijkheid is een algemeen en breed begrip welke de aansprakelijkheid van een bestuurder van een rechtspersoon betreft. Het gaat dan om de aansprakelijkheid van die bestuurders jegens een of meerdere schuldeisers, de rechtspersoon in kwestie of een belanghebbende van deze rechtspersoon. De bestuurdersaansprakelijkheid is in de wet op een aantal specifieke plekken geregeld: 

  1. De aansprakelijkheid van het bestuur jegens de rechtspersoon; deze interne bestuurdersaansprakelijkheid is geregeld in artikel 2:9 BW. 
  2. Als een bestuurder een rechtspersoon is dan is de bestuurder van die andere rechtspersoon aansprakelijk op het moment dat er aansprakelijkheid ontstaat. De aansprakelijkheid werkt dus door naar de natuurlijke personen met zeggenschap binnen de rechtspersoon. Voorgaande volgt uit artikel 2:11 BW. 
  3. In geval van een faillissement is het bestuur van een rechtspersoon hoofdelijk aansprakelijk voor het tekort van het faillissement als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Er moet dan sprake zijn van onbehoorlijk bestuur. Daarnaast moet dit onbehoorlijke bestuur een belangrijke oorzaak zijn van het faillissement. Deze regel volgt uit de artikelen 2:138 BW jo. 2:248 BW. 
  4. Tot slot is er nog de regeling van de onrechtmatige daad. Deze is terug te lezen in artikel 6:162 BW. In de jurisprudentie is bepaald het bestuur onrechtmatig handelt en aansprakelijk is voor de geleden schade wanneer het bestuur schulden maakt op het moment dat het bestuur wist dan wel behoorde te weten dat de vennootschap niet meer aan haar verplichtingen kon voldoen. De handelingen van het bestuur zijn dan een onrechtmatige daad in de zin van artikel 6:162 BW. Voor de schade die is ontstaan door dit onrechtmatige handelen, is het bestuur aansprakelijk.  

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

bestuurdersaansprakelijkheid

Veel gelezen artikelen

Bel nu