Beslaglegging bankrekening zonder aankondiging

Beslaglegging bankrekening zonder aankondiging

Enkele jaren terug heeft de rechtbank in Amsterdam een bevestigen uitgesproken omtrent de rechtspraak over de beslagvrije voet in gevallen van executoriaal bankbeslag. De beslaglegging van een bankrekening zonder aankondiging is namelijk onrechtmatig. Deze rekening dient dat louter periodieke uitkeringen te ontvangen. Het kan dan als onrechtmatig worden aangemerkt als de beslagvrije voet dan niet wordt meegenomen.

De beslaglegging

In het geval van het bovenstaande, was de eiser gehouden tot het betalen van 6000 euro, dit volgde uit een veroordeling door de rechtbank in Den Haag. Dit diende ze aan de gedaagde in die zaak te betalen. Deze had al eerder zijn vordering, door middel van cessie, aan een incassobureau overgedragen. Het incassobureau had vervolgens beslag weten te leggen op drie van haar bankrekeningen. Allen bij de ABN AMRO Bank. Dit ondanks dat de eiser het incassobureau heeft ingelicht over haar financiële situatie.

De beslagvrije voet

Het was in deze zaak de advocaat van de eiser die bij de rechter een verzoek deed ten overstaan van de rechter om de gedaagde zover te krijgen het beslag op te heffen. Hij verzocht of dit geheel kon of gedeeltelijk. Dan zou het tot het bedrag van de beslagvrije voet zijn. De eiser stelde daarbij dat het een onrechtmatige handeling was van de gedaagde door het beslag te leggen.

Misbruik van het beslag

Daarnaast was er sprake van misbruik door het beslag. Dit baseerde de advocaat op het gegeven dat de gedaagde dus weet had van de inkomsten van eiser. Het waren slechts de bijstandsuitkering en enkele toeslagen omtrent zorg en huur.

Dit zou onrechtmatig zijn of misbruik opleveren doordat gedaagde hier dus weet van had, of het in dit geval behoorde te weten. Dit had hem ervan moeten weerhouden tot beslag over te gaan, aangezien het uitkeringen voor levensonderhoud betrof. Daarbij dient een beslagvrije voet te worden gehanteerd.

Beslag op het banksaldo

Nu deed zich dus het geval voor dat het beslag niet op de uitkering was, maar op een banksaldo. Daarvoor geldt dus niet per se het beslagverbod, dat is namelijk slechts gericht op uitkeringen. Het verbod is namelijk vanuit de wet gericht op vorderingen die strekken tot het leggen van beslag op de uitkering zelf. Het uitgangspunt is dan ook dat dergelijke beperkingen voor beslag niet zijn gericht op vorderingen op het banksaldo, ook niet als dit voort is gekomen uit dergelijke uitkeringen.

Onrechtmatigheid van het beslag

De rechter had bepaald dat een beslag op een bankrekening die is gevormd door uitkeringen niet per definitie als onrechtmatig wordt aangemerkt. De mogelijkheid blijft zeker bestaan dat het als onrechtmatig kan worden aangemerkt. Dat kan zich voordoen als er dus geen rekening is gehouden met de beslagvrije voet. Het is belangrijk om te onthouden dat de beslaglegging van een bankrekening zonder aankondiging onrechtmatig is.

Opzettelijk ontwijken van de beslagvrije voet

De rechter gaf daarbij aan dat doorgaans sprake is van onrechtmatig beslag als het duidelijk is geworden dat de ontvangende partij met zijn beslag om de beslagvrije voet verboden probeert te draaien. Het opzettelijk ontwijken ervan kan dus leiden tot een onrechtmatig beslag.

Daar wordt nog wel bij vereist dat de betalende partij niet genoeg geld overhoudt om aan zijn levensbehoeften te voldoen. De bovenstaande zaak is daar dus een voorbeeld van, volgens de rechtbank in Amsterdam.

Misbruik van de executiebevoegdheid

In dezelfde uitspraak kwam de rechter nog tot het volgende oordeel. Er was sprake van misbruik van de excecutiebevoegdheid van de beslaglegger. Deze had namelijk niet van te voren aan de betalende partij laten weten dat hij beslag zou gaan leggen. Uit de ingrijpendheid van deze gedraging volgt al dat het niet de bedoeling is dat het uit het niets kan gebeuren, dit in het belang van de eiser in dit geval.

In dit geval had de eiser namelijk al laten weten aan het incassobureau (beslaglegger) dat haar enige inkomsten dus volgden uit haar uitkering en toeslagen. Dit had zij ook bewezen met enkele papieren. Beslaglegger had dus weet van haar situatie op financieel gebied. In ieder geval kan worden gesteld dat deze dit behoorde te zijn.

Terugbetalen van het in beslag genomen geld

In het bovenstaande geval was dus een executoriaal beslag gelegd op de bankrekeningen van de eiser. Daarbij had de beslaglegger geen rekening gehouden met de wettelijke verboden (de beslagvrije voet).

Daarnaast was sprake van onrechtmatig beslag doordat de beslaglegger dit niet van te voren aan de eiser had laten weten. De beslaglegger heeft zich daarmee schuldig gemaakt aan misbruik van zijn bevoegdheid tot executie van het beslag. De rechter kwam op grond van het voorgaande tot de uitspraak dat de beslaglegger is gehouden geldelijke vergoeding te geven aan de eiser. De beslaglegging van een bankrekening zonder aankondiging is onrechtmatig en kan leiden tot het moeten terugbetalen van het geld.

Juridische hulp? 

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202. 

Neem contact op 

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

beslaglegging bankrekening zonder aankondiging

Veel gelezen artikelen

Bel nu