Beslag

Beslag

Een conservatoir beslag kan de schuldeiser leggen op de goederen van zijn schuldenaar, nog voordat een rechtbank in een procedure heeft vastgesteld dat de vordering in kwestie een opeisbare vordering is.

Verzoekschrift

De voorzieningenrechter van de rechtbank ontvangt namens de advocaat van de schuldeiser een verzoekschrift. Dit verzoekschrift kan eventueel aangevuld worden door bewijsstukken. Het verzoekschrift behelst de vordering van de schuldeiser ten aanzien van de schuldenaar en tevens de achtergrond van deze vordering.

Opheffingskort geding

Een verzoekschrift moet deugdelijk onderbouwd zijn. Dit is belangrijk om te voorkomen dat men een reeds gelegd beslag gemakkelijk kan opheffen door een zogenaamd opheffingskort geding. In de regel verleent de rechtbank binnen enkele dagen tot uren het verlof om het beslag te leggen. Het horen van de schuldenaar blijft in de meeste gevallen achterwege. Het door de rechtbank verleende verlof geeft een deurwaarder de mogelijkheid om daadwerkelijk (conservatoir) beslag te leggen.

Toewijzen vordering

Wanneer er later een procedure is, kan het zijn dat de rechter de vordering van de schuldeiser toewijst. Als dit gebeurt, verdwijnt het conservatoire beslag. Deze verandert namelijk in een ander beslag, het zogenaamde executoriale beslag.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

beslag

Veel gelezen artikelen

Bel nu