Beslag opheffen

Beslag opheffen

Opheffingskort geding

Wanneer een schuldeiser een verzoek doet bij de rechter voor het leggen van een (conservatoir) beslag, is de rechter niet verplicht de schuldenaar te horen. De schuldenaar wordt in de regel pas met het beslag geconfronteerd als het beslag gelegd is. Om deze reden is in de wet de mogelijkheid neergelegd dat de schuldenaar in een kort geding een vordering tot beslag opheffen kan indienen. De behandeling van een dergelijke opheffingskort geding vindt vaak plaats op korte termijn.

Beslagene onrechtmatigheid aantonen

Tijdens het kort geding is het aan de beslagene om de onrechtmatigheid van het gelegde beslag aan te tonen. Hiertoe kunnen verschillende redenen aangevoerd worden zoals het feit dat de vordering die aan het beslag ten grondslag ligt niet bestaat. Een ander argument kan op een andere manier zekerheid is gesteld door de schuldenaar en dat daarom het beslag onnodig was.

Het beslag is onrechtmatig

Wanneer de rechter van oordeel is dat de vordering die aan het conservatoire beslag ten grondslag ligt niet bestaat, is het oordeel dat het gelegde beslag onrechtmatig is. Er is dan dus sprake van een onrechtmatig beslag. Consequenties van een onrechtmatig beslag zijn dat de beslaglegger verplicht is de schade te vergoeden welke de beslagene heeft geleden door het onrechtmatige beslag. De vraagt die dan rijst, is de vraag wat de schade dan precies is. In beginsel geldt dat wanneer beslag is gelegd op een huis, waar de beslagene ten tijde van het beslag wel in kon wonen, er in de regel geen schade is veroorzaakt.

Extra informatie over het opheffen van een beslag

Onze incasso advocaten hebben veel ervaring op het gebied van het leggen van beslag. Op (bijna) alle vermogensbestanddelen kennen wij een advocaat die vele malen beslag op het desbetreffende vermogensbestanddeel heeft gelegd. Onze advocaten zijn doorgewinterd waar het gaat om het leggen van beslagen. Ook wat betreft het voeren van de reeds eerdergenoemde opheffingskort gedingen om de opheffing van het gelegde beslag te realiseren. Onze advocaten kunnen je goed van dienst zijn wanneer je een beslag zou willen opheffen.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

beslag opheffen

Veel gelezen artikelen

Bel nu