Beslag leggen op rekening

Beslag leggen op rekening

Er zijn verschillende vormen van beslag mogelijk, een vaak voorkomende variant is het bankbeslag. Hierbij legt de bank beslag op de rekening. In dit artikel zal worden stilgestaan bij wat bankbeslag exact inhoudt, hoe deze vorm van beslag kan worden gelegd en mogelijkheden tegen reeds gelegde bankbeslagen of de dreiging van een bankbeslag.

Bankbeslag

Bankbeslag houdt kort gezegd een beslaglegging in bij een derde partij, zijnde de bank. Daarmee valt deze onder de categorie derdenbeslagen, waar ook loonbeslag onder valt. De beslaglegging vindt dan plaats bij een derde partij, op welke de schuldenaar dus nog een lopende vordering heeft. In het geval van het bankbeslag is de derde partij dus de bank.

Het beslag wordt in geval van bankbeslag gelegd op de spaarrekening en mogelijke rekening-courant van de schuldenaar. Daarbij dient de bank mee te werken met de beslaglegger. De mogelijkheid tot bankbeslag kan zowel executoriaal als conservatoir worden opgelegd door de rechter.

Het grootste voordeel aan het bankbeslag is dat het beslag wordt gelegd op geld, in plaats van op goederen die nog verkocht moeten worden. Door het beslag op geld te leggen hoeft dus niet de executoriale verkoop plaats te vinden, welke wordt uitgevoerd aan de hand van een uitgebreid stelsel van verplichtingen en regels.

Het executoriaal beslag

Het executoriaal bankbeslag is de variant van bankbeslag waarbij er gelden worden overgeboekt. Deze gaan van de bankrekening op welke het beslag is gelegd, naar die van de beslaglegger. Deze variant van bankbeslag is slechts uit te voeren aan de hand van een uitspraak van de rechter. De uitspraak tot executoriaal bankbeslag wordt de executoriale titel genoemd. Om een dergelijke titel te verkrijgen van de rechter dient er dus voorafgaand te worden geprocedeerd. Na deze procedure geniet de deurwaarder de bevoegdheid om het bankbeslag te leggen, indien de schuldenaar niet aan het vonnis van de rechter voldoet.

Van groot belang is het moment waarop het bankbeslag wordt gelegd. Het kan namelijk zijn dat de bankrekening aanzienlijk minder betreft op de ene dag, maar de daaropvolgende dag enorm gestegen is door bijvoorbeeld het binnenkomen van salaris van de schuldenaar. Het is dus voor de schuldeiser voordelig om het bankbeslag te leggen op het moment dat de bankrekening ook daadwerkelijk geld heeft.

Het conservatoir bankbeslag

Deze variant van het bankbeslag verschilt van het executoriaal beslag in de zin dat er sprake is van een zekere ‘bevriezing’ van het banktegoed. Dit vindt plaats voorafgaand aan de procedure ten overstaan van de rechter om het executoriaal beslag te kunnen leggen.

Door de bevriezing van het banktegoed wordt voorkomen dat de schuldenaar voor de executoriale titel de bankrekening kan legen en ergens anders naartoe kan verplaatsen. Dit kan hij namelijk doen ten tijde van de procedure betreffende het executoriaal beslag. Het vereist natuurlijk wel dat deze procedure snel zijn aanvang vindt door de schuldeiser.

Schuldeiser niet bewust van beslag

Het is doorgaans zo dat de schuldenaar zich niet bewust is van het aankomende conservatoir beslag. De, enigszins voor de hand liggende, reden hiervoor is dat het anders geen zin heeft om eerst conservatoir beslag te leggen. Als van te voren het conservatoir beslag wordt aangekondigd dan wordt de schuldenaar dus nog steeds in de gelegenheid gesteld om het geld van de rekening naar een andere rekening te verplaatsen.

Een verzoek tot conservatoir dient direct bij de rechter te worden ingediend, vaak per fax. Indien de rechter een akkoord geeft voor het beslag, dan kan deze worden verwezenlijkt door de deurwaarder.

Repeterend beslag

Het leggen van een conservatoir beslag kan als ‘repeterend’ worden aangezien. De rechter heeft namelijk de bevoegdheid om zijn akkoord te geven voor de schuldeiser om op verschillende momenten ook meerdere keren beslag te leggen op de rekening van de schuldenaar. Ook in deze vorm van beslag is het van belang op welk moment het beslag daadwerkelijk wordt gelegd, maar door de mogelijkheid van repetitie is dit minder van belang.

Mogelijkheden tegen (dreigend) bankbeslag

Wanneer je een aankomend bankbeslag op jouw rekening verwacht, dan is het raadzaam om niet stil te zitten. Als je in overeenstemming bent met de vordering van de schuldeiser dan kan het zeker schelen om deze te betalen indien dat mogelijk is. Dit scheelt namelijk de mogelijke bevriezing.

Verder is het raadzaam om geen grote bedragen op jouw rekening te hebben indien je vreest voor een bankbeslag.

Wanneer er beslag is gelegd, kan deze opgeheven worden via een kort geding bij de rechtbank. De vraag of die mogelijkheid bestaat, is afhankelijke van verschillende omstandigheden. Zo bestaan er namelijk verschillen per soort beslaglegging en specifieke zaken.

Conclusie

Zoals gezegd is bankbeslag een vorm van derdenbeslag (naast loonbeslag). In het geval van een bankbeslag wordt er op jouw banktegoed beslag gelegd op grond van een vordering. Verder zijn er verschillende vormen van bankbeslag; executoriaal en conservatoir. Beide gevallen van bankbeslag kunnen pas voorkomen na uitspraak door een daartoe bevoegde rechter.

Ten slotte is het oplossen van een bankbeslag per geval verschillend. Hierbij hangt het af van de omstandigheden van het geval hoe  een einde kan worden gemaakt aan het bankbeslag. Desondanks zijn er verschillende gedragingen om op te letten in het geval van of vrees voor een bankbeslag.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

beslag leggen op rekening

Veel gelezen artikelen

Bel nu