Beschuldigd

Beschuldigd

Onterecht beschuldigd op het internet

Veel personen en bedrijven krijgen vaak te maken met valse beschuldigen over hen op het internet. Valse beschuldigingen komen vaak voor. Vaak zijn de mensen of bedrijven die dergelijke valse beschuldigingen uiten op het internet anoniem. Deze pesters op het internet zijn zich vaak van geen kwaad bewust. De gevolgen voor degene die met de onterechte beschuldiging te maken krijgt, kunnen echter groot zijn. Men zegt wel eens, eens op het internet, altijd op het internet. Dit ziet op het feit dat iemand zijn reputatie heel snel afgebroken kan worden door bepaalde valse beschuldigingen.

De onrechtmatigheid bij onterecht beschuldigd

Wanneer een bepaalde uiting of beschuldiging geplaatst wordt op het internet, kan niet altijd met zekerheid worden gesteld of deze beschuldiging ook echt onrechtmatig te kwalificeren is.

Er spelen namelijk vaak tegengestelde belangen een rol: aan de ene kant het recht op vrije meningsuiting aan de zijde van degene die de beschuldiging doet, en aan de andere kant het recht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (en daarmee de eer en goede naam) van de beschuldigde. Ook het recht om niet aan discriminatie onderworpen te worden, kan een rol spelen bij de (al dan niet) onterecht beschuldigde. Wanneer een dergelijke zaak bij de rechter komt, moet deze een afweging in de belangen maken. Dit is niet altijd makkelijk. De rechter heeft door de Hoge Raad echter wel wat houvast gekregen. De Hoge Raad heeft namelijk een aantal arresten gewezen waarin de belangenafweging die rechters moeten hanteren, nader uiteengezet is.

De uitkomst kan zijn dat een persoon die de onrechtmatige beschuldigging gedaan heeft, deze moet verwijderen en al dan niet een rectificatie moet plaatsen.

De aansprakelijkheid van fora bij onterechte beschuldigingen

Bepaalde websites met fora waar internetgebruikers openlijk kunnen discussiëren, kunnen onrechtmatig handelen doordat op deze fora onterechte beschuldigingen staan. Dit lijkt op het eerste oog onterecht: de eigenaar van een dergelijke website mengt zich namelijk niet in de discussies. Toch stelt de wet dat de eigenaar van een dergelijke website of forum, aansprakelijk kan zijn.

De toepasselijke weg bij een onterechte beschuldiging op een website of forum is dat een partij, al dan niet middels zijn of haar advocaat, een sommatiebrief verstuurt aan de website. In deze sommatiebrief  verzoek men om een valse beschuldiging direct van de website of forum te verwijderen. Wanneer dit vervolgens niet gebeurd, kan men naast de plaatser van de onterechte beschuldigingen, ook de eigenaar van de website of forum aansprakelijk stellen. De (onterecht) beschuldigde kan dan middels een kort geding de verwijdering alsnog bij de rechter afdwingen.

Grote mate vrije meningsuiting op social media

Grote social-media platforms zoals Instagram, Twitter en Facebook hebben een grote mate van vrijheid. Op dergelijke platforms delen veel mensen hun mening. Onder deze meningen kunnen ook onterechte beschuldigingen zitten. Uit de jurisprudentie blijkt dat dergelijke meningen of uitlatingen op grote platforms zoals Instagram en Twitter, niet altijd onbestraft kan blijven. Echter moet de uitlating die onterecht is wel van een dusdanig hoge aard zijn, wil de rechter oordelen dat een dergelijke uitlating de grenzen overschrijft waardoor de uitlating niet meer betamelijk is. Dit gebeurt niet snel.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

Beschuldigd

Veel gelezen artikelen

Bel nu