Beschikking

Beschikking

Bestuursorganen dienen beslissingen te maken zodat ze hun taken goed uit kunnen voeren. Een beslissing die afkomstig is van een bestuursorgaan heet een besluit. Een besluit welke concreet of individueel is, is een beschikking.

Vorm van besluit

Zoals hierboven genoemd, is een beschikking een specifieke, concrete of individuele vorm van een zogenoemd besluit. Het betreft een besluit dat schriftelijk is en niet algemeen. Daarnaast kan men een beschikking op aanvraag (zoals van een inwoner) opnemen, maar ook vanuit eigen initiatief door een bestuursorgaan. Bovendien is het afwijzen van een aanvraag die bestemd is om voor een bepaalde beschikking te gaan op zichzelf ook een beschikking.

Voorbeelden beschikking

Een voorbeeld van een besluit is de beslissing van het betreffende bestuursorgaan om ‘vanaf maandag elk buurtfeest een zogenoemde vergunning te verlenen’; dit is geen beschikking. Het is echter een beschikking indien een persoon een vergunning aanvraagt voor een buurtfeest en die toegekend is door het bestuursorgaan; dit is immers een beslissing welke individueel/specifiek/concreet is. Ook indien er op een aanvraag voor een vergunning voor een buurtfeest door een bestuursorgaan is besloten om geen vergunning te verlenen, is er sprake van een beschikking. Een beschikking hoeft niet altijd een goedkeuring of afwijzing van een aanvraag te zijn. Een beschikking kan ook een bestuurlijke sanctie bevatten zoals een bestuurlijke boete, een last onder dwangsom, of een last onder bestuursdwang.

Algemene regels besluit

Daarnaast kan men stellen dat voor de beschikking de algemene regels gelden die voor het besluit van toepassing zijn. Dit is immers zo, omdat elke beschikking een besluit is.

Bekendmaking beschikking

Een beschikking moet tevens bekend gemaakt worden als zij wordt genomen. Hierbij maakt men een onderscheid tussen een zaaksgerichte beschikking en een persoonsgerichte beschikking.

Persoonsgerichte beschikking

Deze persoonsgerichte beschikking richt zich op een rechtsgevolg voor één of meerdere personen. Bovendien is die aanwijsbaar en deze geldt niet voor andere personen dan die desbetreffende personen. Deze persoonsgerichte beschikking wordt toegezonden aan de geaddresseerde(n) van de betreffende beschikking. Daarnaast kan deze worden uitgereikt aan de aanvrager van die beschikking als dat van toepassing is.

Zaaksgerichte beschikking

De zaaksgerichte beschikking richt zich daarentegen juist op de juridische status van één of meer zaken en deze geldt niet eveneens voor andere zaken. Deze beschikking dient algemeen bekend te worden gemaakt. Dit kan bijvoorbeeld door bekend maken via een mededeling in een bepaald dagblad.

Wat als u het niet eens bent met de beschikking?

Het komt vaak voor dat de belanghebbende het niet met de genomen beschikking eens is. Dit komt met name voor in gevallen wanneer er sprake is van een beschikking die een afwijzing van een betreffende aanvraag inhoudt. Ook in gevallen als de beschikking bijvoorbeeld gaat om het intrekken van een eerdere bevoorrechte beschikking inhoudt.

Bezwaar indienen

Er is meestal de optie om een bezwaar in te dienen bij het bestuursorgaan welke de beschikking genomen heeft, indien u het niet eens bent met de genomen beschikking. Als dat niet kan, is het mogelijk dat er een optie bestaat voor het instellen van administratief beroep of een beroep bij de rechtbank.

Conclusie

Een beschikking is een besluit welke specifiek gericht is op een zaak of op een persoon en kan daarnaast op aanvraag worden afgedragen door een bestuursorgaan. Een afwijzing is op zichzelf een beschikking als er sprake is van een aanvraag die wordt afgewezen.

Er staan meestal mogelijkheden voor u open om iets te doen tegen het feit dat u het niet eens bent met een beschikking. Als het gaat om zaken die van groot belang zijn, dan is het aan te raden om een advocaat bestuursrecht te raadplegen.

Het advies is om dit zo snel mogelijk te doen. Te lang wachten kan er immers voor zorgen dat bepaalde termijnen overschreden worden. Hierdoor kan een betreffende beschikking als definitief aangemerkt worden.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

beschikking

Veel gelezen artikelen

Bel nu