Beroep tegen beslissing op bezwaar

Beroep tegen beslissing op bezwaar

Hoe kan ik reageren wanneer ik het oneens ben met het resultaat van een bezwaarprocedure?

Binnen 6 weken nadat de beslissing op een bezwaarschrift betekend is, kan je bij de rechtbank beroep aantekenen indien je het niet of niet helemaal eens bent met de door de uitkeringsinstantie genomen beslissing wat betreft jouw bezwaarschrift. Een dergelijke beslissing noemen we ook wel de beslissing op bezwaar. Wanneer de uitkeringsinstantie te lang doet over het nemen van een beslissing op bezwaar kun je, nadat je een bezwaarschrift hebt ingediend, bij de rechtbank beroep aantekenen.

Beroepsclausule

Binnen 6 weken nadat de beslissing op een bezwaarschrift betekend is, kan je bij de rechtbank beroep aantekenen indien je het niet of niet helemaal eens bent met de genomen beslissing. De beslissing op bezwaar van de uitkeringsinstantie kun je herkennen aan de woorden ‘beslissing op bezwaar’, die je vaak bovenaan de brief kunt vinden. Voor de rest ziet een dergelijke beslissing eruit als een reguliere brief. Een beroepsclausule is ook in de beslissing op bezwaar opgenomen. Deze clausule is meestal een gehele alinea, vaak onderaan de brief, en bevat informatie over het feit dat je beroep kunt aantekenen tegen de genomen beslissing. De beroepsclausule bevat ook de termijn waarbinnen het beroepschrift ingediend moet worden en bij welke rechtbank dit gedaan moet worden. De termijn is normaal gesproken zes weken.

Het aantekenen van beroep

Alvorens je besluit om beroep aan te tekenen tegen de beslissing, is het essentieel dat je de beslissing op het bezwaar grondig bestudeert, omdat hierin jouw rechten en plichten zijn opgenomen nadat je het bezwaar hebt ingediend. Mocht je het oneens zijn met de inhoud van de beslissing op het bezwaar, dan kan je de rechter verzoeken om jouw bezwaar nogmaals te beoordelen. Dit wordt ook wel het ‘beroep aantekenen’ genoemd. Indien je te laat besluit om beroep aan te tekenen of je doet dit helemaal niet, dan staat de beslissing op bezwaar vast. Dit betekent dat er niks meer gedaan en veranderd kan worden aan deze beslissing.

Voorbeeld

Stel dat, als gevolg van een fout van het SVB, je een te hoog bedrag aan AOW hebt ontvangen. Het SVB is van mening dat je 8.222 euro terug moet betalen. Je bent het eens met het SVB dat je een te hoog bedrag aan AOW gekregen hebt, maar je stelt dat het slechts gaat om een bedrag van 3.500 euro. Tegen de beslissing van het SVB om de betaling van 8.222 euro van jou te eisen, stel je bezwaar in. Het SVB verwerpt jouw bezwaar. Indien je geen beroep aantekent, moet je 8.222 euro terugbetalen en kun je hiertegen niks meer doen.

Beroepschrift

Door middel van een beroepschrift kun je beroep aantekenen. Dit is een soort brief waarin je jouw redenen geeft waarom jij het niet eens bent met de genomen beslissing door de uitkeringsinstantie op jouw bezwaarschrift. Deze brief richt je aan de sector bestuursrecht van de rechtbank.

Benodigde gegevens

De volgende gegevens moeten in een beroepschrift staan: jouw naam, adres, woonplaats en andere persoonlijke gegevens, de beslissing waar je het oneens mee bent en waarom deze beslissing niet juist is in jouw ogen, hoe de rechtbank volgens jou zou moeten oordelen en de dagtekening (datum) en jouw handtekening. In tweevoud moet het beroepschrift door jou of jouw juridisch adviseur richting de rechtbank gezonden worden. Ook is het belangrijk dat je aan je beroepschrift een kopie van de beslissing op het bezwaar van de uitkeringsinstantie toevoegt. Ook is het handig om jouw mening te ondersteunen met zoveel bewijsstukken als mogelijk en deze toe te voegen aan het beroepschrift. Loonstroken, arbeidsovereenkomsten, andere verklaringen en medische gegevens kunnen jouw zaak aanzienlijk sterken.

Voorlopig beroepschrift

Binnen de beroepstermijn kan je ook een ‘voorlopig beroepschrift’ indienen, mocht je niet voldoende tijd hebben om jouw beroep goed onderbouwd te hebben. In een voorlopig beroepschrift ga je slechts kort in op jouw standpunt waarom je bezwaar hebt aangetekend tegen de beslissing op bezwaar van de uitkeringsinstantie. Via deze weg kun je voorkomen dat je de beroepstermijn overschrijdt.

Inhoud voorlopig beroepschrift

Het is belangrijk dat je in het voorlopige beroepschrift vermeldt dat je binnen afzienbare tijd alsnog uitgebreid jouw standpunt wat betreft de beslissing op het bezwaar zult indienen. De rechtbank zal jou dan een nieuwe termijn, meestal een termijn van vier weken, opleggen binnen welke je jouw standpunt met redenen omkleed moet indienen. Ondanks dat het niet verplicht is en jij zelf een (voorlopig) beroep tegen de beslissing op bezwaar kunt aantekenen, raden wij je aan om toch een advocaat of een andere juridisch onderlegde professional in te schakelen. Deze is meestal goed op de hoogte met welke argumenten je een succesvol beroep op bezwaar kunt aantekenen.

Zorg ervoor dat u uw beroepschrift aangetekend verstuurt

Door het beroepschrift aan te tekenen, kun je aantonen het beroepschrift daadwerkelijk verstuurd te hebben. Dit is dus niet onbelangrijk om te doen. Ook is het mogelijk om het beroepschrift te versturen door middel van een fax. Echter, een verzendjournaal van een faxbericht kan niet aangemerkt worden als een bewijs van verzending en is derhalve niet aangetekend verstuurd. Het risico met een fax is dat men de instellingen van de datum gemakkelijk kan wijzigen. Mocht je alsnog besluiten jouw beroepschrift via fax te verzenden, is het raadzaam om even te bellen met de rechtbank of zij jouw beroepschrift ontvangen hebben. Nadat je telefonisch contact hebt opgenomen is het handig om de naam van de contactpersoon te noteren, zodat je jouw bewijs hebt.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

Beroep tegen beslissing op bezwaar

Veel gelezen artikelen

Bel nu