Beneficiair aanvaarden

Beneficiair aanvaarden

Hoe gaat de beneficiaire aanvaarding van een erfenis?

Bij het beneficiair aanvaarden van een erfenis bent u niet verplicht tot betaling van de gemaakte schulden van de overleden persoon. In dergelijke situaties bent uw wel verplicht over te gaan tot vereffening van de erfenis.

Dit is de naam van de regels die aangeven op welke wijze u de erfenis moet regelen. In sommige gevallen zijn deze regels niet van toepassing.

De beneficiaire aanvaarding

Twee mogelijkheden

Wanneer u denkt of zeker weet dat de overleden persoon, waarvan u de erfgenaam bent schulden had, beschikt u over twee mogelijkheden. Het is mogelijk dat u de erfenis verwerpt, maar u kunt deze ook beneficiair aanvaarden.

Beneficiair aanvaarden

Beneficiair aanvaarden betekent dat u de betreffende erfenis accepteert en dus erfgenaam wordt, maar u bent niet verplicht de schulden van de persoon die overleden is te betalen met het eigen geld. In dergelijke situaties bent uw wel verplicht over te gaan tot vereffening van de erfenis. U dient dan de erfenis te regelen op de in wet voorgeschreven wijze.

Alsnog uit eigen portemonnee

Let op: wanneer u de betreffende erfenis niet of niet goed vereffent, dan zou het kunnen dat u alsnog de schulden uit uw eigen portemonnee moet betalen.

Het regelen van de beneficiaire aanvaarding

Bij de rechtbank

Door bij de rechtbank een formulier te completeren, kunt u overgaan tot beneficiaire aanvaarding. Bij de rechtbank die hoort bij de woonplaats waar de overleden persoon voor het laatst woonachtig geweest is, kunt u dit regelen. Het formulier kan ook ingevuld worden bij een notaris, die deze vervolgens naar de rechtbank zal sturen.

Kosten

Bij de beneficiaire aanvaarding komen wel kosten kijken. Indien er meerdere erfgenamen zijn, dan is het mogelijk dat u tegelijkertijd uw formulieren inlevert, waardoor u slechts eenmaal de kosten hoeft te betalen.

Automatische beneficiaire aanvaarding

Termijn van 3 maanden

Indien de andere erfgenamen zijn overgegaan tot beneficiaire aanvaarding van de erfenis heeft u een periode van 3 maanden de tijd om zelf een keuze te maken. Wanneer u binnen deze termijn geen keuze gemaakt heeft, heeft u de erfenis vanzelf immers beneficiair aanvaard.

Ingaan termijn

Deze termijn die 3 maanden duurt, gaat in op de dag dat het u ter ore gekomen is dat een andere erfgenaam is overgegaan tot beneficiaire aanvaarding. Mocht u spoediger al een keuze gemaakt hebben, dan houdt deze de geldigheid aan.

Gevolgen van beneficiaire aanvaarding

Vereffening van de erfenis

Indien u de erfenis beneficiair aanvaardt, bent u wel verplicht over te gaan tot vereffening van de erfenis. U moet dan de erfenis regelen op de in wet voorgeschreven wijze. De taak van de vereffenaar geldt voor alle erfgenamen.

Schulden overleden persoon

Bij de beneficiaire aanvaarding van een erfenis zijn de erfgenamen niet verplicht tot betaling van de gemaakte schulden van de overleden persoon. De schulden worden dan betaald met het geld en de spullen van de persoon die overleden is.

Meer schulden dan eigendommen en geld

Wanneer de overleden persoon meer schulden had dan eigendommen en geld, dan kunnen de schulden niet betaald worden. De erfgenamen verdelen het geld bij vereffening evenredig over de mensen die nog geld dienen te ontvangen.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde erfrecht advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

beneficiair aanvaarden

Veel gelezen artikelen

Bel nu