Bemiddelingsovereenkomst

Bemiddelingsovereenkomst

Er wordt in het dagelijks leven veel bemiddeld tussen twee of meerdere partijen (dit gebeurt meestal bedrijfs- of beroepsmatig). Bijvoorbeeld assurantietussenpersonen (die bemiddelen tussen verzekeringsmaatschappijen en risicomijdenden), makelaars (die bemiddelen tussen koper en verkoper) en talentscouts (die bemiddelen tussen talent en werkgevers). Al deze genoemde personen werken voor hun opdrachtgevers op grond van een zogenoemde bemiddelingsovereenkomst.

Hier in het artikel wordt de bemiddelingsovereenkomst uitgebreider bekeken; er wordt gekeken naar wat een bemiddelingsovereenkomst vanuit juridisch oogpunt precies inhoudt, welk verschil er is tussen een bemiddelingsovereenkomst en een agentuurovereenkomst, hoe de bemiddelingsovereenkomst eindigt en welke verplichtingen de partijen hebben bij de bemiddelingsovereenkomst.

Bemiddelingsovereenkomst

Verplichting opdrachtnemer

Bij een bemiddelingsovereenkomst is sprake van een overeenkomst waar de opdrachtnemer een verplichting heeft tegenover de opdrachtgever betreffende een vergoeding om als tussenpersoon te werken bij het maken van een of meerdere overeenkomsten tussen derden en de opdrachtgever.

Overeenkomst van opdracht

Juridisch gezien is de bemiddelingsovereenkomst een bijzondere vorm van de zogenoemde ‘overeenkomst van opdracht’. Dit betekent dat voor de bemiddelingsovereenkomst de bijzondere wettelijke regels gelden, maar ook de regels omtrent de overeenkomst van opdracht en de algemene regels betreffende overeenkomsten.

Vormvrijheid

De hoofdregel betreffende vormvrijheid geldt voor de bemiddelingsovereenkomst en dit betekent dat de gesloten overeenkomst stilzwijgend, schriftelijk, mondeling of op een andere wijze gesloten kan worden. Natuurlijk is het gelet op de bewijsbaarheid van de bemiddelingsovereenkomst aan te raden om alles op schrift te zetten.

Verschil met agentuurovereenkomst

De bemiddelingsovereenkomst heeft veel overeenkomsten met de agentuurovereenkomst. Zo vallen beide overeenkomsten onder de regels van de overeenkomst van opdracht en hierdoor zijn vele verplichtingen hetzelfde. Echter, er zijn verschillen tussen deze twee vormen van overeenkomst. Deze verschillen kunnen belangrijk zijn in de verklaring van de verplichtingen van de partijen.

Belangrijkste verschil

Het belangrijkste verschil tussen een bemiddelingsovereenkomst en een agentuurovereenkomst is dat de bemiddelingsovereenkomst betrekking heeft op het ontstaan van een of meerdere overeenkomsten. Als deze overeenkomsten zijn ontstaan, is er sprake van een bemiddelingsovereenkomst. Verder kent de bemiddelingsovereenkomst niet de vertegenwoordiging van de opdrachtgever.

Doel agentuurovereenkomst

Bij de agentuurovereenkomst is het immers ook het doel om te bemiddelen in het sluiten van de overeenkomsten, evenwel gaat het hierbij niet om een bepaald aantal overeenkomsten; juist een onbepaald aantal. Het gaat om een overeenkomst welke voor een tijd duurt, dus het betreft dan ook een blijvende samenwerking.

Bij twijfel

Als u twijfelt over welke vorm u behoeft van een overeenkomst, is het aan te raden om een jurist in te schakelen. Als u reeds een overeenkomst heeft en twijfelt welke regels daarvoor gelden, is het verstandig om niet enkel af te gaan op de kop van de overeenkomst; die geeft immers niet alle nodige informatie.

Verplichtingen tussenpersoon en opdrachtgever

Betalen geregelde vergoeding

Het betalen van de geregelde vergoeding aan de tussenpersoon als er een overeenkomst is ontstaan door bemiddelingswerkzaamheden is de belangrijkste verplichting die de opdrachtgever kent. Het is niet nodig om loon te betalen als het ontstaan van de betreffende overeenkomst niet iets te maken heeft met zijn bemiddelingswerkzaamheden, behalve als er iets afwijkends in de overeenkomst is overeengekomen.

Goede bemiddelaar

De tussenpersoon dient zich als een goede bemiddelaar te gedragen en dient zijn bemiddelingswerkzaamheden goed uit te voeren; dit is zijn belangrijkste verplichting. Hij dient de overeenkomst tussen de derde en de opdrachtgever te ‘laten ontstaan’ . Dit duidt erop dat hij meer dient te doen dan alleen connectie maken. Hij zal daarom vaak de onderhandelingen moeten leiden en een schriftelijke overeenkomst klaar maken.

Beëindiging bemiddelingsovereenkomst

Verschillende manieren

Het is mogelijk om een bemiddelingsovereenkomst op verschillende manieren te laten eindigen. Onder andere in de volgende gevallen:

  • Wegens wederzijds goedvinden
  • Door middel van opzegging
  • Door ontbinding
  • Vanwege het aangaan van de wenselijke overeenkomst(en)

Conclusie

Er is sprake van een bemiddelingsovereenkomst als een tussenpersoon/ bemiddelaar tussen een derde en opdrachtgever bemiddelt om een of verschillende overeenkomsten te sluiten. Hierdoor lijkt de bemiddelingsovereenkomst veel op de overeenkomst van opdracht.

Als er een discussie ontstaat of kans loopt te ontstaan omtrent een bemiddelingsovereenkomst, is het aan te raden een goede jurist te benaderen. In veel gevallen gaan zulke conflicten over het eindigen van een bemiddelingsovereenkomst. Verder speelt vaak een grote som geld een rol in het conflict. Hiervoor geldt: hoe eerder in het betreffende conflict een jurist wordt ingeschakeld, hoe groter de mogelijkheid dat er een gepaste uitkomst is.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

Bemiddelingsovereenkomst

Veel gelezen artikelen

Bel nu