Bemiddeling

Bemiddeling

Bij bemiddeling wordt er door een bemiddelaar die onafhankelijk is ondersteuning geboden aan de partijen om ze de mogelijkheid te geven om het conflict op te lossen. Een bemiddelaar doet dit door openlijk te overleggen over het conflict en de situatie waarin de beide partijen zich bevinden. Daarnaast brengt de bemiddelaar diverse uitwegen in kaart waarop de overeenkomst gebaseerd kan worden. De beide partijen moeten zelf tot een overeenstemming komen.

De rol van de bemiddelaar bij bemiddeling

Een bemiddelaar doet een aantal dingen bij bemiddeling. Zo zorgt de bemiddelaar ervoor dat de partijen met elkaar om tafel gaan om het conflict op te lossen en biedt de bemiddelaar de beide partijen enkele mogelijke oplossingen om tot een oplossing van het conflict te komen. De rol van de bemiddelaar is hierbij bijzonder veelzijdig.

Goed verloop van het proces

Bij bemiddeling is de bemiddelaar niet alleen de leider van de gesprekken, maar moet de bemiddelaar er ook voor zorgen dat het proces zo goed als mogelijk verloopt en dat de beide partijen zich openstellen om de andere partij te horen en met elkaar in conclaaf gaan over de situatie die ontstaan is.

Neutraliteit

De bemiddelaar is bij bemiddeling neutraal. Dat betekent dat de bemiddelaar de partijen niet zal veroordelen, vertegenwoordigen of de belangen van een van de partijen zal behartigen. Dit is erg belangrijk omdat allebei de partijen afhankelijk zijn en de kwaliteiten van de bemiddelaar utiliseren.

Zoeken naar oplossingen

De rol van de bemiddelaar ziet dus met name op het zoeken naar oplossingen waarbij beide partijen tevreden zijn met de bereikte overeenstemming.

Het traject van de bemiddeling

Het is erg belangrijk bij een traject van bemiddeling dat allebei de partijen bereid zijn om mee te gaan in het bemiddelingstraject en dat de partijen openstaan voor het zoeken naar oplossingen. Ook moeten de partijen het vertrouwen hebben dat er daadwerkelijk een oplossing gevonden zal worden.

Bij een traject van bemiddeling moeten enkele stappen genomen worden:

  1. De eerste stap is het kiezen van de bemiddelaar die het traject zal aansturen. Beide partijen moeten het eens zijn over de bemiddelaar. De bemiddelaar moet vanzelfsprekend over de juiste kennis beschikken wat betreft het onderhavige conflict.
  2. Vervolgens moet het conflict en de situatie in kaart worden gebracht. Hierdoor krijgen zowel de bemiddelaar als de partijen in conflict een duidelijk overzicht van de ontstane situatie. Veel conflicten zijn het resultaat van een relatief simpel misverstand dat is ondergesneeuwd door het conflict, maar dat achteraf gezien relatief simpel te herstellen is.
  3. Hierna moeten de mogelijkheden tot oplossingen in kaart gebracht worden. Aan de hand van deze mogelijkheden kan er overgegaan worden tot het sluiten van overeenstemmingen die erin zouden moeten resulteren dat het conflict beëindigd wordt.

Voordelen van bemiddeling

Wanneer er sprake is van een conflict en beide partijen willen dat dit conflict opgelost wordt, is bemiddeling een uitstekende optie om tot het gewenste resultaat te komen. Bemiddeling heeft enkele voordelen wat betreft praktische overwegingen.

Tempo zelf bepalen

Zo kunnen de betrokken partijen zelf bepalen hoe snel het traject van bemiddeling doorlopen wordt. Dit betekent dat voor de partijen een prettig tempo bepaald kan worden waarmee voorkomen wordt dat het conflict niet escaleert en dat er tot een goed overwogen oplossing gekomen kan worden.

Oplossingsgericht

Bemiddeling is met name oplossingsgericht, waardoor de inhoud van het geschil een kleinere rol speelt bij het traject van bemiddeling. Dit heeft als positief bijproduct dat na aflopen van het traject van bemiddeling de onderlinge verhoudingen niet verslechterd hoeven te zijn.

Verschillen tussen mediation en bemiddeling

Mediation en bemiddeling lijken in de praktijk erg op elkaar. Allebei zijn het manieren om conflicten op te lossen en beide termen worden vaak inwisselbaar gebruikt. Toch zijn de beide manieren voor het oplossen van conflicten niet precies hetzelfde.

Laagdrempeligheid van bemiddeling

Het verschil zit hem met name in de laagdrempeligheid van bemiddeling ten opzichte van mediation. Een mediator houdt zich in theorie met name bezig met conflicten op zakelijk gebied, terwijl er bij bemiddeling met name conflicten opgelost worden in situaties op persoonlijk gebied, al worden er ook zakelijke conflicten opgelost bij bemiddeling.

Mediation

Bij mediation houdt de mediator zich met name bezig met het regisseren van het proces van mediation, terwijl bij bemiddeling de bemiddelaar meer vrijheid heeft bij situaties op persoonlijk gebied wat betreft het uitoefenen van invloed en het komen tot een oplossing op inhoudelijk gebied. In de praktijk wordt er niet zoveel onderscheid gemaakt tussen mediation en bemiddeling.

Het vinden van de juiste bemiddelaar

Het is voor een bemiddelaar die erkend is niet verplicht een achtergrond te hebben in de juridische sector. Een bemiddelaar moet wel een erkenning hebben van de Mediatorsfederatie Nederland, ook wel de MfN genoemd. De MfN maakt onderdeel uit van de Stichting Kwaliteit Mediators, ook wel de SKM genoemd. De SKM onderhoudt het register van het MfN, waarin de bemiddelaars en de mediators die gekwalificeerd zijn opgenomen worden.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

bemiddeling

Veel gelezen artikelen

Bel nu