Beeldmerk

Beeldmerk

Wanneer een woord een zekere dienst of goed beschrijft, accepteert het Benelux Bureau voor Intellectueel Eigendom dit niet als woordmerk. Hiermee wordt gepoogd te voorkomen dat er een monopolie ontstaat voor het gebruik van de beschreven dienst of goed. In het logo (het beeldmerk) kan de beschrijving van de dienst of het goed wel gebruikt kunnen worden. In dit artikel zullen we ingaan op de reikwijdte van de bescherming door een beeldmerk aan de hand van een recent arrest.

Een kort geding tot staking van een inbreuk

In deze zaak was Studenten Verhuis Service VOF de eiseres. In een kort geding zijn door eiseres Studentenkamer VOF en Klustoppers BV gedagvaard. Volgens eiseres hebben deze ondernemingen inbreuk gemaakt op de handelsnaam van haar VOF. Ook stelt eiseres dat er inbreuk gemaakt zou worden op haar beeldmerk, omdat door de beide ondernemingen in het beeldmerk de woorden Studenten verhuis service gebruikt worden en daarbij een nauwelijks te onderscheiden lettertype en kleurenschema hanteren.

Weinig kans op inbreuk op een merk

Volgens de voorzieningenrechter bestaat er een kleine kans dat er door de bodemrechter geoordeeld zou worden dat de handelingen van de gedaagden aangemerkt zouden worden als merkinbreuk. Door een merkhouder van een beeldmerk kan niet een alleenrecht verkregen worden indien er op het beeldmerk een beschrijving staat van de geleverde dienst of goed, ook indien dit als woordmerk geweigerd zou worden.

De voorzieningenrechter oordeelde ook dat er een kleine kans is op verwarring, omdat een consument de gebruikte woorden in het beeldmerk zal opvatten als een beschrijving van de geleverde diensten of goederen en niet als een kopie van het merk van eiseres. Daarnaast is het gebruik van termen die de diensten of goederen beschrijven niet ongerechtvaardigd. Hier wordt geen verandering in gebracht door het gebruik van vergelijkbare lettertypes of kleurenschema’s.

Wel sprake van handelsnaaminbreuk

De gedaagden in deze zaak zijn van mening dat er geen sprake is van een inbreuk op de handelsnaam, omdat volgens de gedaagden de term studenten verhuis service louter een beschrijving is van de geleverde dienst. Daarnaast zijn ze van mening dat in het beeldmerk duidelijk is wat wél de naam is van de onderneming.

De rechter is het oneens met het door gedaagden gestelde. De term studenten verhuis service is afgedrukt in hoofdletters, waarmee de indruk wordt gewekt dat het tweede handelsnaam is. De voorzieningenrechter is van oordeel dat dit niet kan worden aangemerkt als louter beschrijvend. Dit kan voor verwarring zorgen, omdat er duidelijke gericht wordt op een bepaald deel van het bedrijf.

Gebruik in de URL is ook niet toegestaan

In het kort geding oordeelt de voorzieningenrechter dat je de term studenten verhuis service niet in de URL mag gebruiken. Op de hoofdpagina van de website mag deze term wel gehanteerd worden. Wanneer dit beschrijvend op de hoofdpagina gebruikt wordt en er geen plaatsnaam gebruikt wordt, mag het ook in de URL worden opgenomen. Of de bodemrechter het eens is met de voorzieningenrechter moet blijken uit de volledige uitspraak.

Zaken betreffende merknaamrecht en handelsnaamrecht

De rechter kwam tot het oordeel dat de gedaagden het gebruik van de handelsnaam op straffe van dwangsom moesten staken. Ze mochten alleen doorgaan wanneer ze de betreffende termen slechts als beschrijven van de diensten of goederen zouden gebruiken. Dit is een schoolvoorbeeld van de relevantie van bijzondere omstandigheden bij het bepalen of er een inbreuk is op een merknaamrecht of handelsnaamrecht. Indien je een dispuut hebt over dergelijke rechten, is het belangrijk dat je een jurist of advocaat inschakelt.

Wanneer er  inbreuk gemaakt is op jouw eigendomsrecht, raden wij je aan om met een advocaat een sommatiebrief te sturen. Indien je hulp nodig hebt met een van deze problemen, kun je contact opnemen met een van onze erkende advocaten.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

beeldmerk

Veel gelezen artikelen

Bel nu