Beëindigingsovereenkomst

Beëindigingsovereenkomst

Een beëindigingsovereenkomst is een vaststellingsovereenkomst. In deze overeenkomst leggen de werkgever en de werknemer het ontslag vast. Ook zijn in de overeenkomst de voorwaarden voor het ontslag vastgelegd. Een beëindigingsovereenkomst brengt met zich mee dat een arbeidsovereenkomst kan zijn beëindigd zonder dat hiervoor tussenkomst van het UWV of een rechter vereist is.

Onderling overleg

De beëindiging van de arbeidsovereenkomst vindt plaats op basis van een onderling overleg tussen werkgever en werknemer. In beginsel is dwaling niet een grond waarop de beëindigingsovereenkomst ontbonden kan zijn. In beginsel, want dit is anders wanneer een der partijen bij het opstellen van de overeenkomst bewust onjuiste informatie heeft verteld.

De inhoud van een beëindigingsovereenkomst

Ten eerste bevat de beëindigingsovereenkomst de datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt. Daarnaast dient de deze overeenkomst ook de reden voor het ontslag te noemen. Dit is van belang, omdat deze reden meeweegt bij het beantwoorden van de vraag of de (voormalige) werknemer recht heeft op een WW-uitkering.

Recht op WW-uitkering

Het recht op een WW-uitkering is aan de orde als het ontslag een initiatief is van de werkgever en de werknemer daarbij geen blaam treft. Daarnaast is nog in de beëindigingsovereenkomst opgenomen of er een ontslagvergoeding zal worden betaald en of vakantiedagen worden opgenomen of uitbetaald. Tot slot is van belang om in de beëindigingsovereenkomst op te nemen of er een relatiebeding of concurrentiebeding van toepassing zal zijn.

Beeindigingsovereenkomst laten opstellen door een advocaat

Het is voor beide partijen belangrijk dat er geen onduidelijkheden bestaan ten aanzien van de beëindigingsovereenkomst. Enerzijds is het voor de werkgever belangrijk om onzekerheid bij een ontslagprocedure te voorkomen. Hetzelfde geldt voor hoge kosten die daaraan verbonden kunnen zijn. Anderzijds is het voor de werknemer belangrijk dat hij/zij het recht behoudt op een WW-uitkering.

In dit kader is het handig om een arbeidsrecht advocaat in te schakelen. Hij/zij kan een goede beëindigingsovereenkomst opstellen waarin de afspraken die tussen werkgever en werknemer worden gemaakt, goed worden vastgelegd.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

beeindigingsovereenkomst

Veel gelezen artikelen

Bel nu