Bedrog

Bedrog

Partijen kunnen iets hebben afgesproken wat achteraf niet rechtsgeldig is. Een rechtshandeling, welke een op een rechtsgevolg gerichte handeling is, is vernietigbaar wanneer deze door bedreiging, bedrog of door misbruik van omstandigheden tot stand is gekomen. Dit artikel gaat over bedrog, een van de wettelijke wilsgebreken.

Wilsgebrek

In het dagelijkse gebruik van het woord bedrog, zal men eerder denken aan de strafrechtelijke kant van het woord. Dit klopt niet helemaal. Bedrog kan ook gevolgen hebben voor de geldigheid van een overeenkomst. In deze civielrechtelijke zin van het woord, kan bedrog worden gezien als een wilsgebrek omtrent de totstandkoming van een overeenkomst.

Juridische kwalificatie

De dader moet een ander zover krijgen om een bepaalde rechtshandeling te verrichten. Er zijn drie wettelijke manieren om bedrog te plegen:

  1. Met opzet een onjuiste mededeling doen waardoor bij de ander een onjuiste voorstelling van zaken in het leven is geroepen.
  2. Met opzet informatie niet mededelen terwijl men daartoe verplicht was.
  3. Met opzet een andere kunstgreep verrichten waardoor bij de ander een onjuiste voorstelling van zaken in het leven is geroepen.

Onjuiste mededeling

Als men met opzet een onjuiste mededeling doet en er daarmee voor zorgt dat de ander een verkeerd beeld heeft van de situatie, kan er sprake zijn van bedrog. Algemene aanprijzingen zijn niet voldoende, men moet echt een belofte doen.

Verzwijgen van informatie

Het verzwijgen van (belangrijke) informatie waartoe de dader wel was verplicht om mede te delen, kan ook als bedrog worden aangemerkt.

Andere kunstgreep

Verder bepaalt de wet nog dat een andere kunstgreep ook tot bedrog kan leiden. Deze vereisten zijn bewust enigszins vaag verwoord, zodat er veel verschillende kunstgrepen onder kunnen vallen.

Misleiding

Het uitgangspunt is dan ook dat het misleiden van de wederpartij met opzet van de dader bij het sluiten van een overeenkomst bedrog kan opleveren. Dit samen met het gegeven dat dus aanprijzingen in algemene bewoording normaal gesproken niet als bedrog worden aangemerkt.

Voorbeelden daarvan zijn ‘de beste auto in de prijscategorie’ of bijvoorbeeld ‘door ons product te kopen, maakt u de beste keuze’. Dit zijn namelijk makkelijke verkooppraatjes, deze worden dus niet als aanleiding van bedrog gezien door de wet en door de rechter.

Gevolgen

In het geval dat er wel degelijk sprake is van bedrog, dan bestaat er de mogelijkheid voor de benadeelde partij om de overeenkomst te vernietigen. Vernietiging betekent dat de overeenkomst nooit heeft bestaan. Dit leidt tot de ongedaanmaking van betalingen en leveringen.

De juridische kwalificatie van het betalingsbedrag wordt na de vernietiging als een ‘onverschuldigde betaling’ gezien. De levering van de goederen wordt dan teruggedraaid op de grond van eigendom van deze zaken. Dit heet revindicatie.

Voorbeeld

Een veel voorkomend geval is te vinden in de verkoop van luxegoederen. Voor sommige goederen (auto’s, industriële machines, schepen) verlenen verschillende partijen keurmerken zodat de koper erop kan vertrouwen dat alles in orde is. Stel je voor dat de verkoper van dergelijke producten tijdens de onderhandelingen stelt dat hij over een keurmerk beschikt, terwijl dat niet zo is. Als de koper daarop vertrouwt en dit ook meeneemt in zijn beslissing om tot koop over te gaan, dan kan sprake zijn van bedrog.

Als deze koper dan na het sluiten van de koopovereenkomst erachter komt dat de verkoper helemaal niet dit keurmerk had mogen hanteren bij de verkoop, dan kan deze een beroep doen op bedrog. Ten overstaan van de rechter kan dit leiden tot vernietiging van de overeenkomst, met als gevolg dat de auto teruggaat naar de verkoper en dat de koper zijn geld terugkrijgt.

Conclusie

Voor een bedriegende partij kan dit gevolgen hebben in strafrechtelijke zin. Naast deze weg van strafrechtelijke vervolging, bestaat er de mogelijkheid om via de civiele rechter tot vernietiging van de overeenkomst over te gaan. Dit vereist wel dat de overeenkomst ook daadwerkelijk tot stand is gekomen doordat de andere partij zich schuldig maakte aan het bedrog en dit ook relevant was voor de daadwerkelijke sluiting van de overeenkomst. Ten overstaan van de rechter kan tot vernietiging van de overeenkomst worden overgegaan. Met als gevolg dat nagekomen gedragingen uit de overeenkomst moeten worden teruggedraaid. De overeenkomst heeft namelijk nooit bestaan, als deze eenmaal is vernietigd.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

bedrog

Veel gelezen artikelen

Bel nu