Lawspot Advocaten

Bedrog

Bedrog

Vernietigbare rechtshandeling

Partijen kunnen iets hebben afgesproken wat achteraf niet rechtsgeldig is. Een rechtshandeling, welke een op een rechtsgevolg gerichte handeling is, is vernietigbaar wanneer deze door bedreiging, bedrog of door misbruik van omstandigheden tot stand is gekomen.

Overeenkomst

Een overeenkomst bestaat uit rechtshandelingen van beide partijen en kan ook vernietigd worden. Wanneer een overeenkomst vernietigd is heeft deze vernietiging terugwerkende kracht, wat betekent dat het juridisch niet meer bestaat.

Wilsgebrek bij bedrog

Wanneer gesproken wordt van bedrog, wordt juridisch gezien gedoeld op een wilsgebrek. In een dergelijk geval zorgt de ene partij dat de andere partij een bepaalde rechtshandeling verricht. Dit doet hij door opzettelijk een bepaalde mededeling te doen of juist te verzwijgen.

Voorbeeld bedrog

Met bedrog bedoelt men niet altijd bedrog in de letterlijke zin. Iemand kan ook een bepaald product aanprijzen, terwijl hij weet dat het een slecht product is. In zulke gevallen is er niet direct sprake van bedrog, maar moet er een direct verband zijn tussen de mededeling en de uiteindelijke keuze van de andere partij.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

bedrog

Veel gelezen artikelen

Bel nu