Bedrijfsongeval op werk? Lees hier over jouw rechten

Bedrijfsongeval op werk? Lees hier over jouw rechten

Aansprakelijkheid werkgever bij bedrijfsongeval

Het is de plicht van een werkgever om ervoor te zorgen dat de werknemers in een veilige, gezonde omgeving kunnen werken. De werkgever is in de meeste gevallen aansprakelijk voor de schade die ontstaat bij een bedrijfsongeval.

Bedrijfsongeval

Een bedrijfsongeval is een ongeluk welke gebeurt tijdens je werk, waarbij je schade lijdt. Daarbij is het niet relevant of het ongeluk onder werktijd of tijdens een pauze gebeurt. Een bedrijfsongeval vindt plaats op je bedrijf of kantoor.

Onderweg

Als je voor je werkgever onderweg bent, is het ook mogelijk dat een ongeluk als een bedrijfsongeval gezien wordt. Als je een ongeluk krijgt als je onderweg bent naar werk of van het werk naar huis, dan is het in veel gevallen geen bedrijfsongeval, aangezien het niet onder werktijd heeft plaatsgevonden.

Voorbeelden

Hier volgen enkele voorbeelden van bedrijfsongevallen: een machine functioneert niet naar behoren, waardoor je gewond raakt. Je raakt overspannen door werkdruk die te hoog is, waar je werkgever kennis van had. Je bent uitgegleden over een gladde bedrijfsvloer en raakt daarbij gewond.

Zorgplicht werkgever

Je werkgever heeft een zogenoemde zorgplicht voor zijn werknemers. Dat houdt in dat hij zorg moet dragen voor een werkplek die veilig is, zijn best moet doen om te voorkomen dat je ziek wordt of een bedrijfsongeval krijgt, aan de werknemers kunnen uitleggen hoe ze op een veilige manier te werk gaan en hij moet nagaan of je ook daadwerkelijk op een veilige manier werkt.

Aansprakelijkheid werkgever

Geleden schade bedrijfsongeval bewijzen

Als het bedrijfsongeval plaatsvindt doordat je werkgever zijn zorgplicht heeft geschonden, dan kan hij aansprakelijk gesteld worden voor de schade die je geleden hebt. Je moet daarvoor wel kunnen bewijzen dat je schade hebt en dat dit het gevolg is van het bedrijfsongeval.

Werkgever niet aansprakelijk

De werkgever kan niet aansprakelijk worden gesteld als hij de zorgplicht is nagekomen of als de schade niet het gevolg is van het bedrijfsongeval. In sommige gevallen moet je werkgever bewijzen dat de schade niet het gevolg van het bedrijfsongeval is. De bewijslast kan dan bij je werkgever liggen.

Geen bedrijfsongeval: eigen schuld

Als het ongeval te wijten is aan eigen schuld van de werknemer, dan kan de werkgever niet aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade. Als werknemer ben je alleen aansprakelijk in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid. Dat houdt in dat je voordat het ongeval plaatsvond onnodig risico’s nam en je wist of had moeten weten dat je die risico’s nam.

Werkgever moet bewijzen

Je werkgever moet dit wel kunnen bewijzen. Dat kan erg lastig zijn voor je werkgever. Uiteindelijk moet de rechter beslissen of je het ongeluk hebt veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

Schade van niet-werknemers

De zorgplicht en aansprakelijkheid van de werkgever kunnen ook van kracht zijn als medewerkers die geen arbeidscontract hebben bij de werkgever een ongeval krijgen. Uitzendkrachten, vrijwilligers en stagiairs vallen hieronder.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202. Bedrijfsongevallen

Veelgestelde vragen bedrijfsongeval

Wat wordt onder een bedrijfsongeval verstaan?

Een bedrijfsongeval of een arbeidsongeval is een ongeluk dat tijdens het werk plaatsvindt, waardoor de werknemer verwondingen oploopt of zelfs overlijdt. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de werknemer uitglijdt over een gladde werkvloer of dat zijn hand vast komt te zitten in een fabrieksmachine.

Wat moet je doen bij een bedrijfsongeval?

Het is aan te raden om bij een bedrijfsongeval direct medische hulp in te schakelen indien dit nodig is. Daarna is het raadzaam om het ongeval meteen bij jouw leidinggevende/werkgever te melden. Tot slot is het nog handig om getuigenverklaringen van collega’s te verzamelen voor eventueel bewijs.

Wat zijn mijn rechten bij een bedrijfsongeval?

Als de aansprakelijkheid naar aanleiding van het bedrijfsongeval is erkend door de werkgever, dan kan je als slachtoffer alle extra gemaakte kosten, smartengeld en gemiste inkomsten claimen.

Wie onderzoekt een bedrijfsongeval?

De Arbowet verplicht meldingen van ernstige arbeidsongevallen aan de Nederlandse Arbeidsinspectie meteen nadat het ongeval gebeurt. Deze registreert alle belangrijke informatie en bepaalt op grond daarvan of er een ongevallenonderzoek dient plaats te vinden.

Wie betaalt de kosten van een bedrijfsongeval?

Jouw werkgever zal de kosten van een bedrijfsongeval moeten betalen. Dit, samen met de inkomsten die weggevallen zijn, jouw smartengeld en zelfs jouw juridische kosten. In bijna alle gevallen is jouw werkgever verzekerd voor letselschade door een bedrijfsongeval. Je krijgt je letselschade dus niet voor eigen rekening.

Wat als je niet kunt werken door een bedrijfsongeval?

Als je als werknemer niet meer kunt werken door een ongeluk, dan kan je aanspraak maken op doorbetaling van het salaris door de werkgever of een uitkering van het UWV. Daarnaast heb je ook bij een ongeluk recht op schadevergoeding.

Is ongeval tijdens een bedrijfsuitje een bedrijfsongeval?

Ondanks het feit dat een bedrijfsuitje in de meeste gevallen plaatsvindt op een locatie buiten het bedrijf, kan de werkgever toch verantwoordelijk zijn voor de schade die je daar lijdt en kan men het opvatten als een bedrijfsongeval. Het is in dit geval afhankelijk van de specifieke omstandigheden.

Heb je loonverlies bij een arbeidsongeval?

Als je werkgever dit ongeval erkent, dan worden de medische kosten en het eventuele loonverlies vergoed door de verzekering van jouw werkgever.

Wat is een ernstig bedrijfsongeval?

Er is over het algemeen sprake van een ernstig ongeval als het slachtoffer opgenomen wordt in het ziekenhuis, als het slachtoffer aan de gevolgen van het ongeval is overleden of indien er sprake is van blijvend letsel.

Arbeidsrecht advocaat uit eigen regio

Onze gespecialiseerde advocaten staan je graag bij om samen tot een passende oplossing te komen. We zijn gevestigd in het hele land. Je vindt ons bijvoorbeeld in Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Groningen, Leeuwarden, Utrecht en Apeldoorn. Waar je ook woont, bij ons vind je een advocaat bij jou in de buurt die specialist is in arbeidszaken.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

Bedrijfsongeval

Veel gelezen artikelen

Bel nu