Lawspot Advocaten

Bedrijfsongeval

Bedrijfsongeval

Aansprakelijkheid werkgever bij bedrijfsongeval

Het is de plicht van een werkgever om ervoor te zorgen dat de werknemers in een veilige, gezonde omgeving kunnen werken. De werkgever is in de meeste gevallen aansprakelijk voor de schade die ontstaat bij een bedrijfsongeval.

Bedrijfsongeval

Een bedrijfsongeval kan gedefinieerd worden als een ongeluk dat gebeurt tijdens je werk, waarbij je schade lijdt. Daarbij is het niet relevant of het ongeluk onder werktijd of tijdens een pauze gebeurt. Een bedrijfsongeval vindt plaats op je bedrijf of kantoor.

Onderweg

Als je voor je werkgever onderweg bent, is het ook mogelijk dat een ongeluk als een bedrijfsongeval gezien wordt. Als je een ongeluk krijgt als je onderweg bent naar werk of van het werk naar huis, dan is het in veel gevallen geen bedrijfsongeval, aangezien het niet onder werktijd heeft plaatsgevonden.

Voorbeelden

Hier volgen enkele voorbeelden van bedrijfsongevallen: een machine functioneert niet naar behoren, waardoor je gewond raakt. Je raakt overspannen door werkdruk die te hoog is, waar je werkgever kennis van had. Je bent uitgegleden over een gladde bedrijfsvloer en raakt daarbij gewond.

Zorgplicht werkgever

Je werkgever heeft een zogenoemde zorgplicht voor zijn werknemers. Dat houdt in dat hij zorg moet dragen voor een werkplek die veilig is, zijn best moet doen om te voorkomen dat je ziek wordt of een bedrijfsongeval krijgt, aan de werknemers kunnen uitleggen hoe ze op een veilige manier te werk gaan en hij moet nagaan of je ook daadwerkelijk op een veilige manier werkt.

Aansprakelijkheid werkgever

Geleden schade bedrijfsongeval bewijzen

Als het bedrijfsongeval plaatsvindt doordat je werkgever zijn zorgplicht heeft geschonden, dan kan hij aansprakelijk gesteld worden voor de schade die je geleden hebt. Je moet daarvoor wel kunnen bewijzen dat je schade hebt en dat dit het gevolg is van het bedrijfsongeval.

Werkgever niet aansprakelijk

De werkgever kan niet aansprakelijk worden gesteld als hij de zorgplicht is nagekomen of als de schade niet het gevolg is van het bedrijfsongeval. In sommige gevallen moet je werkgever bewijzen dat de schade niet het gevolg van het bedrijfsongeval is. De bewijslast kan dan bij je werkgever liggen.

Geen bedrijfsongeval: eigen schuld

Als het ongeval te wijten is aan eigen schuld van de werknemer, dan kan de werkgever niet aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade. Als werknemer ben je alleen aansprakelijk in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid. Dat houdt in dat je voordat het ongeval plaatsvond onnodig risico’s nam en je wist of had moeten weten dat je die risico’s nam.

Werkgever moet bewijzen

Je werkgever moet dit wel kunnen bewijzen. Dat kan erg lastig zijn voor je werkgever. Uiteindelijk moet de rechter beslissen of je het ongeluk hebt veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

Schade van niet-werknemers

De zorgplicht en aansprakelijkheid van de werkgever kunnen ook van kracht zijn als medewerkers die geen arbeidscontract hebben bij de werkgever een ongeval krijgen. Uitzendkrachten, vrijwilligers en stagiairs vallen hieronder.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

Bedrijfsongeval

Veel gelezen artikelen

Bel nu