Battle of forms

Battle of forms

Algemene voorwaarden

We kennen allemaal wel het vakje ‘ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ik ga hier mee akkoord’. Vaak is het verplicht om dit vakje aan te klikken bij bijvoorbeeld een online aankoop. Maar het gebruik van algemene voorwaarden is in praktijk vaak niet zo simpel. Het is niet altijd zo dat maar één partij aankomt met algemene voorwaarden en dat deze dan van toepassing zijn. Voornamelijk bij internationale overeenkomsten en handelsgeschillen speelt de vraag over welke algemene voorwaarden gelden. Zijn de algemene voorwaarden van de ene partij, of toch die van de andere partij van toepassing? Onderstaande zaak laat zien hoe de battle of forms beoordeeld wordt.

De zaak

In deze zaak stonden een Duitse opdrachtgever en een Nederlandse opdrachtnemer tegenover elkaar. De opdrachtgever claimde schade te hebben geleden doordat opdrachtnemer bij het bewerken van heipalen een verkeerde maatvoering heeft gebruikt. Hierom stelde de opdrachtgever het Nederlandse bedrijf aansprakelijk.

In de zaak waren beide partijen van mening dat hun eigen algemene voorwaarden van toepassing zijn. Zij hadden namelijk, bij het sluiten van de overeenkomst, beide naar hun eigen algemene voorwaarden verwezen. Wanneer partijen betwisten welke algemene voorwaarden van toepassing zijn, spreken we van een battle of forms.

Beoordeling door Nederlandse rechter

De Nederlandse rechter werd vervolgens gevraagd om te verklaren dat de algemene voorwaarden van de Nederlandse partij van toepassing zijn. De Duitse opdrachtgever stelde hier tegenover dat haar algemene voorwaarden moesten gelden en eiste daarnaast schadevergoeding.

De rechtbank stelde allereerst dat gekeken moest worden naar welk recht zou gelden omtrent de overeenkomst indien partijen geen rechtskeuze hadden gemaakt. Blijkens de Rome I verordening is dit het Nederlandse recht, omdat hier de prestatie die voortvloeit uit de overeenkomst plaatsvind. Dit betekent dat de vraag welke algemene voorwaarden van toepassing zijn op de overeenkomst wordt beantwoord overeenkomstig het Nederlandse recht.

Op grond van artikel 6:225 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek blijkt dat diegene die het eerst naar zijn algemene voorwaarden verwijst, in beginsel wint. De tweede verwijzing telt niet, indien de partij die als tweede komt met zijn algemene voorwaarden, niet de algemene voorwaarden van de eerste partij uitdrukkelijk afwijst. De rechter kijkt hierbij naar hoe de overeenkomst tot stand is gekomen en wat partijen in aanbod en aanvaarding tegen elkaar hebben gezegd.

In dit geval concludeerde de rechter dat de Duitse opdrachtgever niet de algemene voorwaarden van de Nederlandse opdrachtnemer uitdrukkelijk had afgewezen. Daarom waren de Nederlandse algemene voorwaarden van toepassing en hoefde de Nederlandse partij geen schadevergoeding te betalen. Blijkens het Nederlandse recht loont het dus om de algemene voorwaarden te lezen en hier duidelijk op te reageren. Enkel eigen algemene voorwaarden naar voren brengen volstaat niet.

Internationale beoordeling

Internationaal kent de battle of forms twee andere beoordelingen. Deze staan ook wel bekend als de ‘last shot rule’ en de ‘knocked out rule’. De ‘last shot rule’ is van toepassing op koopovereenkomsten. Wanneer beide partijen tijdens het sluiten van een koopovereenkomst naar hun eigen algemene voorwaarden verwijzen, gelden de algemene voorwaarden van de partij die als laatste naar zijn algemene voorwaarden verwijst. In dit geval is dus geen uitdrukkelijke afwijzing noodzakelijk.

In het Duitse recht geldt de ‘knocked out rule’ deze regel houdt in dat men naar beide algemene voorwaarden moet kijken. Beide algemene voorwaarden gelden. Tegenstrijdige bepalingen laat de rechter buitenwege. Bestaan er dan nog leemtes, dan worden deze opgevuld met (internationaal) recht.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

Battle of forms

Veel gelezen artikelen

Bel nu