Auteursrecht website

Auteursrecht website

Kun je een website auteursrechtelijk beschermen?

Het is niet ongewoon dat ondernemers zelf veel tijd en geld investeren in een website om er vervolgens achter te komen dat een concurrent van de door henzelf gedane investering profiteert dan wel daaraan afbreuk doet. Een voorbeeld dat voorgaande situatie goed kan illustreren is het geval waarin twee concurrenten een conflict hadden over hun websites en logo’s en in dat kader de algemene totaalindruk van zowel website als logo. Het was de taak van de rechter in dit geval om te beoordelen of er sprake was van een inbreuk op de auteursrechten van het ontwerp van de website, het logo en de teksten op de website. Geldt het auteursrecht voor de betreffende website?

Waar het in de zaak om gaat

In deze zaak gaat hem om eiseres Nu Theorie B.V.. Deze B.V. richt zich op het geven van zogenaamde eendagscurcussen voor het theorie-examen, dat afgelegd dient te worden om je rijbewijs te halen. Turbo Theorie B.V. is in deze zaak de gedaagde. Deze B.V. voorziet in het geven van dezelfde soort cursussen. Nu Theorie B.V. is van mening dat Turbo Theorie B.V. haar websiteontwerp, logo en teksten heeft overgenomen voor eigen gebruik. Het verwijt van Nu Theorie B.V. houdt in dat Turbo Theorie B.V. inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten van Nu Theorie B.V. op de bovengenoemde onderdelen.

Wanneer geldt het auteursrecht?

Voor het verkrijgen van auteursrechtelijke bescherming, moet er aan enkele voorwaarden voldaan zijn. Ten eerste is vereist dat het werk in kwestie een eigen en oorspronkelijk karakter heeft. Met andere woorden moet het werk de persoonlijke stempel van de maker dragen. Daarnaast moet het werk als oorspronkelijk aan te merken zijn. Dit vereiste houdt in dat het werk een eigen, intellectuele schepping van de maker dient te zijn. Het werk dient de persoonlijkheid van de persoon die het vervaardigd heeft, te weerspiegelen. Het moeten de vrije en creatieve keuzen van de maker zijn die resulteren in de totstandkoming van het werk.

Geldt er auteursrecht voor een website?

Nu Theorie B.V. stelt dat Turbo Theorie B.V. inbreuk heeft gemaakt op haar auteursrechten ten aanzien van haar website. De eerste stap die de rechter maakt, is dan ook de beoordeling of de website in kwestie inderdaad auteursrechten kent. De rechter neemt de kenmerken van de website in acht en besluit dat een combinatie van alle kenmerken van de website maken dat er sprake is van een eigen intellectuele schepping.

Daarom kent het websiteontwerp van Nu Theorie B.V. auteursrechtelijke bescherming. Bij de kenmerken van de website moet gedacht worden aan: de gekozen kleuren, de grootte van foto’s, de gekozen foto’s, de positie van de tekst, plaatsing van het keuzemenu, plaatsing van datum en locatie en tot slot het weergeven van reviews op diverse soorten sociale media.

Vergelijking van de websites

De volgende stap in de zaak is dat de rechter kijkt naar de totaalindruk van beide websites. De rechter komt daarbij tot het oordeel dat de website van Turbo Theorie B.V. dezelfde totaalindruk geeft als de website van de eisers. Turbo Theorie B.V. heeft volgens de rechter namelijk voor eenzelfde combinatie kenmerkende aspecten gekozen. De kleuren en foto’s van de website van Turbo Theorie B.V. komen overeen met de website van Nu Theorie B.V.. Ook de plaats van het logo en gelijknamige menu’s dragen bij aan de conclusie van de rechter dat de totaalindruk van beide websites hetzelfde is.
De conclusie ten aanzien van het websiteontwerp is dus dat de totaalindruk van de websites hetzelfde is.

Vergelijking van de logo’s en de teksten op de websites

De rechtbank vergelijkt niet alleen het websiteontwerp maar ook de logo’s van beide bedrijven. Echter, de rechter komt hier tot een ander oordeel dan ten aanzien van het websiteontwerp. Namelijk dat er wat betreft de logo’s sprake is van een andere totaalindruk. Wat betreft de logo’s is er dus geen sprake van een overeenkomstige totaalindruk. Hierbij neemt de rechter in aanmerking dat er andere woorden zijn gebruikt en dat tevens gebruik is gemaakt van andere vormgevingsaspecten.

Turbo Theorie B.V. heeft dus wat betreft het logo geen inbreuk gemaakt op de auteursrechten van Nu theorie B.V.. Vervolgens gaat de rechter verder met een beoordeling van de teksten op beide sites. De rechter is van oordeel dat de teksten enkel basale informatie weergeven en daarmee niet zijn aan te merken als een werk zoals hierboven beschreven in het kopje ‘wanneer geldt het auteursrecht’. De teksten voldoen niet aan de eisen daar gesteld en daarom kennen de teksten geen auteursrecht. Derhalve kan er ten aanzien van de teksten geen sprake zijn van een inbreuk op het auteursrecht van Nu Theorie B.V. aangezien er geen auteursrecht bestaat.

Gevolgen van de uitspraak

De rechter komt dus tot de conclusie dat Turbo Theorie B.V. wél inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten rustende op de website van Nu Theorie. Op basis van de geconstateerde inbreuk veroordeelt de rechtbank Turbo Theorie B.V. het gebruik van het websiteontwerp te staken en dit gebruik gestaakt te houden.

Dwangsom

Wanneer Turbo Theorie B.V. geen gehoor geeft aan dit verbod moet zijn per dag dat zij het verbod overtreedt, een dwangsom van €5.000 euro betalen. De dwangsom kan oplopen tot een maximum van €50.000 euro.

Rectificatie

Nu Theorie B.V. rectificatie gevorderd had, wijst de rechter deze vordering nu. De rechtbank is van mening dat rectificatie een goede manier is om de schade die Nu Theorie B.V. geleden heeft door de auteursrechtelijke inbreuk te herstellen. Het rectificatieartikel moet Turbo Theorie B.V. twee weken lang weergeven op de hoofdpagina van haar website en tevens op de Facebookpagina van het bedrijf.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

auteursrecht website

Veel gelezen artikelen

Bel nu