Om maar meteen een misverstand weg te nemen: een arbeidsovereenkomst hoeft niet op schrift te staan. Een mondelinge afspraak is ook mogelijk. Als de afspraken voldoen aan een aantal wettelijke eisen, dan is er een arbeidsovereenkomst.

In de wet staat de volgende definitie: De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.

 

Hieronder volgt een korte uitleg van de begrippen in deze definitie:

Werkgever/werknemer

Het lijkt duidelijk, maar toch is er vaak verwarring over deze begrippen. Hoe zit het bijvoorbeeld met detachering binnen een concern? En wie is werkgever bij een maatschap? Voor de werknemer geldt dat dit alleen een (natuurlijk) persoon kan zijn. Een vennootschap kan dus nooit een werknemer zijn.

Arbeid

Ook arbeid is een begrip waar discussie over kan ontstaan, hoewel het ruim moet worden gezien. Alleen beschikbaar zijn is vaak voldoende, denk bijvoorbeeld aan slaapdiensten. Aan de andere kant moet de werkgever ook wat hebben aan de arbeid. Het kan zijn dat een stagiaire die ervaring opdoet niet voldoet aan de definitie van ‘arbeid’ verrichten.

Loon

Er moet een tegenprestatie worden geleverd door de werkgever. Dit zal bijna altijd in de vorm van geld gebeuren. Maar ook andere beloningen zijn toegestaan, bijvoorbeeld spullen die geschikt zijn voor persoonlijk gebruik – met uitzondering van alcoholische drank en andere schadelijke genotmiddelen -, gebruik van een woning, bepaalde diensten zoals reizen, of aandelen/opties.

 

Plaats nu jouw zaak op Lawspot.nl

Wil jij ook weten of je nu een arbeidsovereenkomst bent aangegaan of niet? De juiste advocaat vind je op Lawspot.nl! Wij zorgen ervoor dat je binnen enkele klikken een advocaat hebt gevonden die bij jou en jouw budget past.

 

Klik hier om jouw zaak te plaatsen

Gedurende zekere tijd

Aan deze eis is al snel voldaan: een arbeidsovereenkomst kan namelijk ook voor enkele uren of een dag worden overeengekomen.

In dienst van/gezagsverhouding

Als een werknemer zich moet houden aan de instructies van de werkgever, zal er meestal een gezagsverhouding bestaan. Als er geen gezagsverhouding is maar wel is voldaan aan de andere eisen, zal er waarschijnlijk sprake zijn van een overeenkomst van opdracht of aanneming van werk. Het bestaan van een gezagsverhouding is dus essentieel om te beoordelen of er al dan niet sprake is van een arbeidsovereenkomst. Het kan moeilijk zijn om vast te stellen of er een gezagsverhouding is. Veel werknemers werken zeer zelfstandig en krijgen geen instructies. Maar in principe is het kunnen geven van instructies voldoende. Verder is in de rechtspraak terug te zien dat er steeds meer nadruk wordt gelegd op de bedoeling van partijen. Maar ook de manier waarop er daadwerkelijk invulling is gegeven aan de overeenkomst speelt een rol. Rechters zullen o.a. kijken naar hoe zelfstandig de werknemer werkt, of het loon bij ziekte wordt doorbetaald, of de werknemer zelf het werk mag indelen en wat zijn maatschappelijke positie/opleidingsniveau is.

Rechtsvermoeden

Als er een discussie ontstaat of er al dan niet sprake is van een arbeidsovereenkomst, kan een werknemer een beroep doen op het rechtsvermoeden van art. 7:610a van het Burgerlijk Wetboek. Als hij tenminste over een periode van drie maanden wekelijks of tenminste 20 uur per maand heeft gewerkt, wordt vermoed dat er een arbeidsovereenkomst is. Het is vervolgens aan de werkgever om dit vermoeden te ontkrachten.

Risico’s

Als een werknemer na een poos gewerkt te hebben met succes stelt dat hij een arbeidsovereenkomst heeft in plaats van een overeenkomst van opdracht, kan dat voor de werkgever vervelende consequenties hebben. De werkgever kan geconfronteerd worden met een naheffing van belasting en premies. Daarnaast is het ontslagrecht van toepassing: er moet een redelijke grond zijn om het dienstverband te kunnen beëindigen en er moet na twee jaar dienstverband bij ontslag een transitievergoeding worden betaald.

Zoals hierboven is te zien, is het niet altijd even makkelijk om vast te stellen of er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Twijfel je of wil je meer weten? Neem dan contact met ons op.