Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid

Iedereen kan arbeidsongeschikt of langdurig ziek worden. Dit heet arbeidsongeschiktheid. Op het moment dat dit gebeurt, verandert er veel op financieel vlak en krijg je met uitkeringen te maken. Hieromtrent zijn verschillende regels opgesteld. Maar hoe werken deze regels en hoe kan jij jezelf voorbereiden om uit de geldproblemen te blijven? Heb je hierbij hulp nodig van een gespecialiseerde advocaat? Schakel dan snel de hulp in van een arbeidsongeschiktheid advocaat!

Uitkering in geval van ziekte

Wanneer iemand langdurig ziek is, is zijn werkgever verplicht om minimaal 70 % van het loon door te betalen voor een periode van de eerste 104 weken (oftewel 2 jaar). Is deze persoon tijdens deze periode alleen maar ziek geweest, dan is de werkgever na 2 jaar niet meer verplicht het loon door te betalen. In dit geval is er mogelijk recht op een WIA-uitkering.

Ziektewet

Het kan ook zo zijn dat een persoon helemaal geen werkgever heeft die zijn loon door kan betalen. Denk hierbij aan een oproepkracht, een uitzendkracht, een invalkracht. Tevens kan het zo zijn dat het contract tijdens de ziekteperiode afloopt. In dit geval heeft men mogelijk recht op een Ziektewet-uitkering.

Arbeidsongeschiktheid

Aan het einde van de periode van 2 jaar gaat het UWV beoordelen hoe arbeidsongeschikt de persoon is. Hierbij schakelen zij een arbeidsdeskundige en een verzekeringsarts in. Deze personen kijken naar wat voor werk de persoon eventueel nog kan doen, ondanks de beperkingen die de persoon heeft door de handicap of ziekte.

Voor de beoordeling hoe arbeidsongeschikt de persoon is, vergelijkt het UWV het oude uurloon met het uurloon dat nu verdiend zou kunnen worden. Hieruit vloeit het arbeidsongeschiktheidspercentage voort. Als dit percentage minstens 35% minder bedraagt, is de persoon (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt. Als dit percentage minder dan 35% is, heeft men geen recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Nu moet samen met de werkgever gekeken worden of binnen of buiten het bedrijf nog andere mogelijkheden zijn. Wellicht is de baan te behouden of is er een optie tot ander aangepast werkt. Mocht dit niet het geval zijn, kan de werkgever een ontslagprocedure starten. De ontslagen persoon heeft dan misschien recht op een WW-uitkering.

Bij de beoordeling of men recht heeft op een WIA-uitkering worden 4 vragen gesteld, deze luiden als volgt:

  1. Hoeveel kan de persoon nog werken en verdienen?
  2. Hoeveel werkt deze persoon?
  3. Hoe hoog is het verzekerd dagloon van deze persoon?
  4. Hoeveel jaar heeft deze persoon gewerkt? (Dus het arbeidsverleden)

Tevens zijn de duur en de hoogte van de uitkering van deze 4 vragen afhankelijk.

WIA-uitkering

Als het arbeidsongeschiktheidspercentage hoger is dan 35%, kan men een WIA-uitkering aanvragen bij het UWV. De arbeidsongeschikte persoon ontvangt hierover van het UWV een brief na 88 weken ziekte.

WIA betekent Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Deze wet heeft 2 soorten uitkeringen:

WGA-uitkering

De WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten). Deze ziet op mensen die nog meer dan 20% maar minder dan 65% van hun oude loon kunnen verdienen.

Deze uitkering is tussen de 3 en 38 maanden en is loongerelateerd. Hoelang een persoon daadwerkelijk deze uitkering krijgt, is afhankelijk van het arbeidsverleden. Is een persoon nog wel werkzaam, dan wordt het loon wat daar verdiend wordt afgetrokken van het WIA-maandloon. Een klein deel van wat verdiend wordt mag ook gehouden worden. Hierdoor heb je meer inkomen als je werkt naast een WGA-uitkering dan een persoon die niet werkt. Indien een persoon geen recht heeft op de loongerelateerde uitkering, bestaan er nog aanvullende- of vervolguitkeringen.

IVA-uitkering

De IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten). Deze ziet op mensen die niet meer dan 20% van hun oude loon kunnen verdienen. Dit is dus gericht op volledig arbeidsongeschikten waarbij geen kans op herstel mogelijk is.

De WAO-uitkering

De WAO-uitkering is een oude regeling en geldt alleen als een persoon voor 1 januari 2004 een ziekte of handicap had waardoor hij/zij (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raakte. Deze regeling heeft geen vaste einddatum, maar stopt als men in staat is meer te werken of als de AOW-leeftijd bereikt is.

AOV voor zelfstandig ondernemers

Een zelfstandig ondernemer (bijvoorbeeld freelancer of zzp’er) heeft meestal geen recht op een WIA-uitkering. Als een zelfstandig ondernemer arbeidsongeschikt wordt, krijgt deze niet automatisch een uitkering van de overheid. Daarom is het slim om zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af te sluiten. Hierin kan men bepalen voor welk bedrag ze willen verzekeren, voor welke periode en vanaf wanneer. Als het niet lukt een AOV af te sluiten, kan men ook een vangnetverzekering afsluiten of bij een broodfonds aansluiten.

Uitkering zonder AOV?

Heeft men deze stappen allemaal niet ondernomen, dan is hij bij arbeidsongeschiktheid afhankelijk van zijn spaargeld of zijn partner met inkomen. Tevens kan er bijstand vanuit de gemeente komen.

Arbeidsongeschiktheid advocaat

De kosten voor een advocaat variëren per kantoor en soms ook per advocaat. Heb je een laag inkomen en geen rechtsbijstandverzekering? Wellicht kan je dan gebruik maken van gesubsidieerde rechtsbijstand. Vaak noemen we dit ook wel pro deo advocaten. Jouw advocaat is dan niet volledig gratis, maar je betaalt een inkomensafhankelijke bijdrage. je leest hier meer over de kosten van een pro deo advocaat. De advocaten van Lawspot werken ook op basis van pro deo.

In het arbeidsongeschiktheidsrecht is het niet verplicht dat je gebruik maakt van een advocaat. Wij raden je echter aan om je wél te laten bijstaan door een advocaat die specialist is in sociale zekerheid of in het arbeidsrecht. Een advocaat kan je helpen met aantonen van arbeidsongeschiktheid en het verkrijgen van een uitkering. De arbeidsrecht advocaten van Lawspot helpen je hier graag bij. Mocht je een vraag hebben over het arbeidsrecht, of wil je bijgestaan worden door een van onze arbeidsrechtadvocaten, neem dan contact op. Wij zijn bereikbaar op 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Bel nu