ANW uitkering

ANW uitkering

In welke situaties heb je recht op een ANW uitkering? In Nederland is er voor iedereen die hier woonachtig of werkzaam is een verzekering waaronder iedereen verzekerd is. Voor de nabestaanden van een overledene bestaat er een bijzondere regeling. Indien jouw partner overlijdt, kun je recht hebben op een ANW uitkering, mits je voldoet aan enkele voorwaarden.

De ANW uitkering is een uitkering van het minimale niveau

Bij een ANW uitkering wordt er op het minimale niveau uitbetaald. Wanneer je daar recht op hebt moet je dus geen grote bedragen verwachten. De uitkering zal niet hoger zijn dan een basisuitkering. Wanneer jouw partner is overleden en je wil een uitkering, zal allereerst er een inkomenstoets uitgevoerd worden. Er bestaat voor een uitkering geen re-integratieplicht of een plicht om te solliciteren. Dat daar op dit moment nog geen sprake van is brengt geen garanties voor de toekomst met zich mee.

Soorten ANW uitkeringen

Jouw geslacht is niet relevant voor een dergelijke uitkering. Wanneer je aan de voorwaarden voor een ANW uitkering voldoet kunnen zowel mannen als vrouwen een uitkering krijgen. Ook het feit of je getrouwd bent of dat je een samenlevingsovereenkomst heeft is niet relevant. Er zijn drie soorten ANW uitkeringen: de wezenuitkering, de halfwezenuitkering en de nabestaandenuitkering. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert deze uitkering uit. Iedere maand zorgt de Sociale Verzekeringsbank er dus voor dat het bedrag van jouw uitkering op jouw rekening gestort wordt. Je hebt daarnaast recht op een vakantietoeslag van acht procent in mei.

De voorwaarden waaraan je moet voldoen om recht te hebben op een ANW uitkering

In beginsel heb je recht op een ANW uitkering wanneer jouw partner, degene met wie je samenwoonde of een eventueel geregistreerd partner komt te overlijden. Het is hierbij wel belangrijk dat je de huishouding gezamenlijk met jouw overleden partner deelde. De ouders en eventuele kinderen hebben geen recht op een dergelijke uitkering.

Om recht te hebben op deze uitkering moet je aan deze eisen voldoen: jouw overleden partner moet verzekerd zijn geweest voor de ANW, je bent niet ouder dan 65 jaar oud en je voldoet aan 1 van de volgende 3 eisen: je hebt een minderjarig kind, je bent voor minimaal 45 procent arbeidsongeschikt of je bent voor 1 januari 1950 geboren.

Voorbeeldsituatie I

Peter en Jan wonen samen. Jan komt te overlijden. Peter is op 5 december 1962 geboren en is fulltime werkzaam bij een zuivelbedrijf. Peter en Jan hebben geen kinderen. Hij heeft dus geen recht op een ANW uitkering.

Voorbeeldsituatie II

Klaas en Esther wonen samen. Esther komt te overlijden. Klaas heeft een uitkering onder de WAO van 45 tot 55 procent en heeft in beginsel recht op een ANW uitkering. Klaas heeft het lastig met het overlijden van Charlotte en stort zich volledig op zijn werk, waardoor hij meer uren gaat draaien en meer loon krijgt. Hierdoor wordt zijn uitkering onder de WAO verlaagt naar 35 tot 45 procent. Klaas is nu nog minder dan 45 procent arbeidsongeschikt waardoor hij zijn rechtop een ANW uitkering verliest.

Voorbeeldsituatie III

Matheus en Pien wonen samen en hebben 3 kinderen. Pien komt te overlijden. De kinderen zijn respectievelijk 8, 10 en 12 jaar oud. Matheus is werkloos en krijgt een halfwezenuitkering en een nabestaandenuitkering nu Pien overleden is. Pien had geen pensioen opgebouwd bij een bedrijf. De SVB beëindigd de ANW uitkering wanneer de oudste zoon 18 jaar oud wordt. Matheus moet nu bij de gemeente een bijstandsuitkering aanvragen.

Heb ik ook recht op een ANW uitkering wanneer ik gescheiden ben?

Indien je gescheiden bent met jouw (ex) partner kunt je ook recht hebben op een ANW uitkering. Dit kan het geval zijn indien je alimentatie kreeg of zou moeten krijgen op het moment dat jouw partner is komen te overlijden. Het betalen van de alimentatie dient dan wel te zijn vastgelegd in een notariële akte, een akte door een advocaat meegetekend of het moet zijn bepaald door een rechter. Indien er sprake was van een vrijwillige alimentatie kun je geen ANW uitkering krijgen.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

anw uitkering

Veel gelezen artikelen

Bel nu