Ambtenarenrecht

Het ambtenarenrecht is een rechtsgebied op zich met vele overeenkomsten met het zogenoemde bestuursrecht. Dit recht ziet men als het arbeidsrecht voor overheidswerkgevers. Op sommige punten lijkt het daarom ook op het arbeidsrecht. Hieronder kun je meer lezen over dit bijzondere en ingewikkelde rechtsgebied.

Wat is het ambtenarenrecht?

Het ambtenarenrecht omvat de rechten en plichten van ambtenaren die niet genormaliseerd zijn en van hun werkgever, denk hierbij aan de politie- en defensieambtenaren. Het is het tegenovergestelde van het zogenoemde arbeidsrecht, dat juist geldt voor genormaliseerde ambtenaren en medewerkers in bedrijven.

Kenmerken ambtenarenrecht

Het ambtenarenrecht heeft als kenmerk dat het een eenzijdige aanstelling betreft. Dit is anders dan in het zogenoemde arbeidsrecht, waarbij juist het samenwerken tussen de werknemer en de werkgever is gebaseerd op een tweezijdige arbeidsovereenkomst.

Aanstelling

Als je als ambtenaar gaat werken bij de overheid, dan krijg je niet een arbeidsovereenkomst maar een zogenoemde aanstelling. Deze aanstelling zorgt ervoor dat je benoemd wordt tot ambtenaar. Als je wordt ontslagen, dan krijg je dit in de vorm van een zogenoemd besluit.

Beroep of bezwaar

Je kunt altijd beroep aantekenen of bezwaar maken tegen zo’n besluit. Het is aan te raden om dit op de juiste wijze te doen en ook op tijd. Hier gelden immers ook weer regels voor.

Besluit

Een besluit is een schriftelijke beslissing van de overheid. Er zijn allerlei verschillende soorten besluiten. Denk hierbij aan een ontslagbesluit, een salarisbesluit, een officiële beoordeling, een schorsing, een disciplinaire maatregel en een herplaatsingsbesluit.

Wetten

De procedures in het ambtenarenrecht voert men volgens het bestuursprocesrecht en dit is voor het grootste deel te vinden in de Algemene wet bestuursrecht. Het welbekende Burgerlijk Wetboek is daarentegen niet van toepassing.

Ambtenarenwet

De basis voor de rechtspositie van de ambtenaren in Nederland is de zogenoemde Ambtenarenwet. Nederland is in allerlei verschillende sectoren verdeeld die allemaal een eigen rechtspositie hebben.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Een belangrijke verandering voor het hierboven genoemde ambtenarenrecht is de zogenoemde Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Deze wet geldt voor alle personen die werkzaam zijn bij een overheidswerkgever.

Uitzonderingen

Een paar groepen zijn echter uitgezonderd, namelijk: rechters, politieke ambtsdragers, politiepersoneel, militairen en burgers die werken bij het Ministerie van Defensie. Zij behouden hun publiekrechtelijke rechtspositie.

Doel

Het doel van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren is om verschillen tussen de rechtspositie van enerzijds de ambtenaren en anderzijds de werknemers met een arbeidsovereenkomst weg te nemen. De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren brengt grote gevolgen met zich mee voor ambtenaren en overheidsorganisaties.

Ambtenarenrecht ontslag

Voor de meeste ambtenaren geldt het private arbeids- en ontslagrecht. Dit houdt in dat de ambtenaar ingeval van onenigheid met de werkgever of bij ontslag naar de kantonrechter gaat. Hij kan dan niet langer in bezwaar bij zijn eigen werkgever en het is ook niet meer mogelijk om in beroep te gaan bij de bestuursrechter.

ambtenarenrecht

Ambtenarenrecht transitievergoeding

Tot en met 2019 hadden ambtenaren niet echt op een transitievergoeding, aangezien zij niet een dienstverband hadden; zij hadden immers een aanstelling. Sinds 2020 hebben zij echter ook recht op een transitievergoeding.

Advocaat ambtenarenrecht

De kosten voor een advocaat variëren per kantoor. Heb je een laag inkomen? Wellicht kan je dan gebruik maken van gesubsidieerde rechtsbijstand. Vaak noemen we dit ook wel pro deo advocaten. Jouw advocaat is dan niet volledig gratis, maar je betaalt een inkomensafhankelijke bijdrage. De advocaten van Lawspot werken ook op basis van pro deo.

Bij ambtenarenrechten is het niet verplicht dat je gebruik maakt van een advocaat. Wij adviseren echter dat jij je wel laat bijstaan door een advocaat. Een gespecialiseerde ambtenarenrecht advocaat kan je helpen met het beroep indienen bij de juiste instantie of bijvoorbeeld aantonen dat je schade hebt geleden. Heb jij een gespecialiseerde advocaat ambtenarenrecht nodig? Neem dan contact op. Vul het formulier in of bel ons direct op. Wij zijn bereikbaar op 085 – 5000 202.

Ambtenarenrecht advocaat uit eigen regio

Onze gespecialiseerde advocaten staan je graag bij om samen tot een passende oplossing te komen. We zijn gevestigd in het hele land. Je vindt ons bijvoorbeeld in Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Groningen, Leeuwarden, Utrecht en Apeldoorn. Waar je ook woont, bij ons vind je een advocaat bij jou in de buurt die specialist is in ambtenarenrecht zaken.

Veelgestelde vragen ambtenarenrecht

Wat is het ambtenarenrecht?

Het ambtenarenrecht omvat de rechten en plichten van niet-genormaliseerde ambtenaren en hun werkgever. Denk aan politie- en defensieambtenaren. Het is het tegenovergestelde van het arbeidsrecht, waarbij het juist gaat om genormaliseerde ambtenaren en medewerkers in het bedrijfsleven.

Welke rechten heeft een ambtenaar?

De meeste ambtenaren hebben sinds 1 januari 2020 zoveel mogelijk dezelfde rechten als werknemers in het bedrijfsleven. Voor ambtenaren is het private arbeidsrecht dan van toepassing. Dit was voor de werknemers in het bedrijfsleven altijd al het geval. Dit volgt uit de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra).

Welke beroepen vallen onder ambtenaar?

De volgende soorten ambtenaren zijn er onder andere:

  • Rijksambtenaren;
  • Provincieambtenaren;
  • Gemeenteambtenaren;
  • Defensieambtenaren;
  • Nieuwe ambtenaren door invoering Wnra;
  • Onderwijsambtenaren;
  • Politieambtenaren;
  • Genormaliseerde en niet-genormaliseerde ambtenaren.

Wat verandert er voor de ambtenaren?

De integriteitseisen en de arbeidsvoorwaarden veranderen niet. Door de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) worden de ambtenaren per 1 januari 2020 als werknemer beschouwd. Door deze normalisering ambtenarenrecht krijgen zij een arbeidsovereenkomst in plaats van een aanstelling. Ook is het gewone arbeidsrecht van toepassing op hen.

Wat is het voordeel van ambtenaar?

Ambtenaren kunnen bij Amtenarenlening.nl tegen een lagere rente een persoonlijke lening afsluiten.

Kunnen ambtenaren ontslagen worden?

Ja, een ambtenaar kan ontslagen worden. De reden die het meest voorkomt is reorganisatie. Hierbij vervallen er functies en is er daardoor voor velen niet meer plek. Een andere reden is het zogenoemde functioneel ontslag, wat inhoudt dat je niet meer geschikt bent voor je functie. Ook is ontslag mogelijk vanwege arbeidsongeschiktheid, strafontslag en ontslag op andere gronden.

Hebben ambtenaren een arbeidsovereenkomst?

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is per 1 januari 2020 ingetreden en hierdoor is de aanstelling voor ambtenaren verdwenen. Ambtenaren krijgen zo net als werknemers in het bedrijfsleven een arbeidsovereenkomst.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Bel nu