Lawspot Advocaten

Ambtenarenrecht

Het ambtenarenrecht is een rechtsgebied op zich met vele overeenkomsten met het zogenoemde bestuursrecht. Dit recht ziet men als het arbeidsrecht voor overheidswerkgevers. Op sommige punten lijkt het daarom ook op het arbeidsrecht. Hieronder kun je meer lezen over dit bijzondere en ingewikkelde rechtsgebied.

Wat is het ambtenarenrecht?

Het ambtenarenrecht omvat de rechten en plichten van ambtenaren die niet genormaliseerd zijn en van hun werkgever, denk hierbij aan de politie- en defensieambtenaren. Het is het tegenovergestelde van het zogenoemde arbeidsrecht, dat juist geldt voor genormaliseerde ambtenaren en medewerkers in bedrijven.

Kenmerken ambtenarenrecht

Het ambtenarenrecht heeft als kenmerk dat het een eenzijdige aanstelling betreft. Dit is anders dan in het zogenoemde arbeidsrecht, waarbij juist het samenwerken tussen de werknemer en de werkgever is gebaseerd op een tweezijdige arbeidsovereenkomst.

Aanstelling

Als je als ambtenaar gaat werken bij de overheid, dan krijg je niet een arbeidsovereenkomst maar een zogenoemde aanstelling. Deze aanstelling zorgt ervoor dat je benoemd wordt tot ambtenaar. Als je wordt ontslagen, dan krijg je dit in de vorm van een zogenoemd besluit. Je kunt altijd beroep aantekenen of bezwaar maken tegen zo’n besluit. Het is aan te raden om dit op de juiste wijze te doen en ook op tijd. Hier gelden immers ook weer regels voor.

Besluit

Een besluit is een schriftelijke beslissing van de overheid. Er zijn allerlei verschillende soorten besluiten. Denk hierbij aan een ontslagbesluit, een salarisbesluit, een officiële beoordeling, een schorsing, een disciplinaire maatregel en een herplaatsingsbesluit.

Wetten

De procedures in het ambtenarenrecht voert men volgens het bestuursprocesrecht en dit is voor het grootste deel te vinden in de Algemene wet bestuursrecht. Het welbekende Burgerlijk Wetboek is daarentegen niet van toepassing. De basis voor de rechtspositie van de ambtenaren in Nederland is de zogenoemde Ambtenarenwet. Nederland is in allerlei verschillende sectoren verdeeld die allemaal een eigen rechtspositie hebben.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Een belangrijke verandering voor het hierboven genoemde ambtenarenrecht is de zogenoemde Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Deze wet geldt voor alle personen die werkzaam zijn bij een overheidswerkgever. Een paar groepen zijn echter uitgezonderd, namelijk: rechters, politieke ambtsdragers, politiepersoneel, militairen en burgers die werken bij het Ministerie van Defensie. Zij behouden hun publiekrechtelijke rechtspositie.

Doel

Het doel van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren is om verschillen tussen de rechtspositie van enerzijds de ambtenaren en anderzijds de werknemers met een arbeidsovereenkomst weg te nemen. De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren brengt grote gevolgen met zich mee voor ambtenaren en overheidsorganisaties.

Advocaat ambtenarenrecht

De kosten voor een advocaat variëren per kantoor. Heb je een laag inkomen? Wellicht kan je dan gebruik maken van gesubsidieerde rechtsbijstand. Vaak noemen we dit ook wel pro deo advocaten. Jouw advocaat is dan niet volledig gratis, maar je betaalt een inkomensafhankelijke bijdrage. De advocaten van Lawspot werken ook op basis van pro deo.

In het ambtenarenrecht is het niet verplicht dat je gebruik maakt van een advocaat. Wij adviseren echter dat jij je wel laat bijstaan door een advocaat. Een gespecialiseerde ambtenarenrecht advocaat kan je helpen met het beroep indienen bij de juiste instantie, of bijvoorbeeld aantonen dat je schade hebt geleden. Heb jij een gespecialiseerde advocaat ambtenarenrecht nodig? Neem dan contact op. Vul het formulier in of bel ons direct op. Wij zijn bereikbaar op 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Bel nu