Alimentatieplichtige gaat samenwonen

Alimentatieplichtige gaat samenwonen

Er zijn gevallen waarin de draagkracht van een alimentatiebetaler verandert. Bijvoorbeeld door wijzigingen in de financiële situatie als de alimentatieplichtige gaat samenwonen. In de gevallen dat er een plicht bestaat tot het betalen van alimentatie voor een kind is wijziging van het overeengekomen bedrag mogelijk. Het is namelijk de draagkracht van de ouder die deels het bedrag van de alimentatie bepaalt.

Verlies van inkomen

Ontslag

Een voorbeeld van verandering in de inkomsten van een ouder is ontslag, daardoor verliest deze inkomsten. Dit kan tot gevolg hebben dat deze niet langer de kinderalimentatie kan betalen. Deze betalende partij kan dan naar de rechter stappen met een verzoek om de alimentatie in zijn geheel te stoppen of om het bedrag te wijzigen.

Is het te wijten aan de alimentatieplichtige die gaat samenwonen?

Cruciaal in de afweging die de rechter op dat moment moet maken, is de vraag of het aan deze ouder is te verwijten dat hij nu minder inkomen heeft. Die vraag speelt een grote rol voor de rechter om het verzoek van de ouder toe te wijzen of niet.

Een nieuwe relatie van de ouder

Alimentatieplichtige gaat samenwonen

Tegenover het verlies van inkomen door ontslag staat juist het vergroten van de draagkracht van de ouder, door bijvoorbeeld het aangaan van een nieuwe relatie. Als deze gaat samenwonen met deze nieuwe partner kan dat mogelijk de draagkracht verhogen. Maar niet elk gevolg op financieel gebied van de ouder brengt dit gevolg met zich mee.

Verandering draagkracht

Het uitgangspunt is echter dat het krijgen van een nieuwe relatie van de alimentatiebetaler niet per se leidt tot een verandering van zijn draagkracht. Dit verandert dus wanneer deze gaat samenwonen met zijn nieuwe partner, omdat dan veel kosten verdeeld worden over de partners. Mogelijk heeft dat gevolgen voor de draagkracht van de betalende partij.

Onderhoudsplicht

Het is doorgaans het geval dat binnen een relatie beide partijen elkaar onderhouden. Dit kan positief uitpakken voor de alimentatiebetaler, maar ook kan dit negatief uitpakken. De draagkracht kan bijvoorbeeld afnemen, doordat hij veel kosten maakt aan het onderhouden van zijn partner met wie hij nu dus samenwoont.

Niet in de wet

Het is van belang te benoemen dat door samenleven van de twee partners er geen onderhoudsplicht ontstaat die wettelijk is bepaald en die wederzijds is. In de wet is dus niet bepaald dat één van de partners kosten moet maken voor het levensonderhoud van de persoon met wie hij de relatie heeft.

Belangenafweging rechter als alimentatieplichtige gaat samenwonen

In de belangenafweging die de rechter moet maken bij de bepaling of het alimentatiebedrag moet wijzigen, hoeft hij dus niet per se kosten mee te nemen die de alimentatiebetaler draagt voor zijn partner.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

alimentatieplichtige gaat samenwonen

Veel gelezen artikelen

Bel nu