Alimentatie kind 18 jaar en werkt

Alimentatie kind 18 jaar en werkt

Kinderalimentatie en adolescenten

Voortgezette onderhoudsplicht voor adolescenten

Kinderalimentatie loopt de gehele jeugd van het kind, maar verandert vanaf het achttiende jaar tot het eenentwintigste jaar. Tussen die leeftijden is de bedoeling van de alimentatie voornamelijk voor de kosten van levensonderhoud en daarnaast ook voor mogelijke studie van het kind. De alimentatie in die jaren wordt de voortgezette onderhoudsplicht voor adolescenten genoemd.

Aan kind zelf betalen

Daarmee dus de grootste verandering vanaf het bereiken van de achttien jaar van het kind is dat de alimentatie niet langer aan de ontvangende ouder moet worden betaald, maar aan het kind zelf. Daarbij heeft het kind wel de mogelijkheid om het toch via de andere ouder te laten gaan als tussenpersoon.

Wijziging in het alimentatiebedrag

Verschillende mogelijkheden

Er zijn verschillende mogelijkheden om het alimentatiebedrag vast te stellen wanneer het kind de leeftijd van achttien jaren heeft bereikt. Zo kunnen de ouder en het kind gezamenlijk tot de vaststelling van dit bedrag komen. Daarnaast is er nog de mogelijkheid voor de rechter om dit bedrag vast te stellen in het geval dat de ouder en kind er onderling niet uitkomen.

Punten waar rechter naar kijkt

De rechter heeft daarbij enkele punten waar hij naar kijkt om tot deze bepaling te komen. Ten eerste kijkt de rechter daarbij naar het kind en zijn behoeften. Ten tweede komt de draagkracht van de ouders. Dat houdt eigenlijk in wat men redelijkerwijs van de ouders kan vragen om aan het kind over te dragen.

Vaststelling bedrag

Door naar deze twee onderdelen te kijken, kan de rechter tot een vaststelling komen van het bedrag wat de ouders aan het kind verschuldigd zijn voor zijn levensonderhoud en dus ook de mogelijkheid om te studeren. De vaststelling van deze bedragen wordt doorgaans gebaseerd op bepaalde normen, deze worden de TREMA-normen genoemd.

Volledig voorzien kosten

Er kunnen zich dus mogelijk gevallen voordoen waarin het kind van achttien jaar tot eenentwintig jaar is, maar toch de mogelijkheid heeft om volledig te kunnen voorzien in de kosten voor zijn levensonderhoud en studie. Ook over zulke gevallen kan het soms nodig zijn dat de rechter uitspraak doet over de vraag of de alimentatie moet worden betaald, en zo ja, welk bedrag moet worden betaald.

Verplichting rechter

Uit het voorgaande volgt daarom dat voor ouders geldt dat de rechter hen mogelijk kan verplichten om bij te dragen in de kosten van het kind met een leeftijd tussen de achttien en eenentwintig jaar voor zijn levensonderhoud en studie.

Ondanks dat het kind mogelijk eigen inkomsten heeft, kan men hiertoe de ouders verplichten. Daarbij is het wel zo dat men het bedrag van de alimentatie afstelt op de inkomsten van het kind.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Meer weten over familierecht?

Leer meer over o.a.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

alimentatie kind 18 jaar en werkt

Veel gelezen artikelen

Bel nu