Lawspot Advocaten

Alimentatie 18 jaar geen contact

Alimentatie 18 jaar geen contact

In beginsel blijft de verplichting tot alimentatie bestaan ondanks het feit dat er geen contact meer is tussen de ouder en het kind, ook al is het kind 18 jaar.

Er zijn uitzonderingen op deze hoofdregel waardoor de alimentatieverplichting stopt.

Alimentatieplicht

De verplichting tot de betalingen van de zogenaamde alimentatie omtrent kinderen vindt zijn oorsprong in het ouderschap.

Wie krijgt de alimentatie?

Het idee hierachter is dat bij ouders die niet langer samen zijn, een van de ouders niet een onevenredige last draagt in de verzorging van het kind. De ouder bij wie het kind woont, ontvangt alimentatie van de andere ouder.

Ook niet-erkende kinderen kunnen recht hebben op alimentatie.

Omgangsrecht

Het omgangsrecht houdt in dat beide ouders van een kind recht hebben op contact en daarmee omgang met hun kind, zolang dit geen kwaad doet aan het kind. Soms is het heel duidelijk wanneer hier sprake van is, maar niet altijd. Dan kan de rechter het recht op omgang wegnemen van de ouder.

In de wet

De hoofdregel blijft het recht op omgang. Dit volgt uit artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) waarin het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is opgenomen.

Speciale regelingen

Doorgaans is het zo dat de omgang wordt geregeld in speciale regelingen. Dit omgangsrecht hoeft in de praktijk niet gehonoreerd te worden, maar mag niet verhinderd worden door een van de ouders. Kinderen mogen nooit slachtoffer worden van ruzie tussen hun ouders.

Rol van de rechter

Het is natuurlijk niet de bedoeling dat één van de ouders de omgang van de andere ouder met het kind verhinderd.

Kan de rechter een ouder dwingen?

In dergelijke gevallen bestaat er dan ook de mogelijkheid voor die ouder om naar de rechter te gaan om de andere ouder te kunnen dwingen om aan zijn deel van de omgangsregeling te voldoen.

Ondanks ontevredenheid, mag een ouder niet zomaar stoppen met het betalen van alimentatie. De plicht om alimentatie te betalen blijft dus bestaan, ook al heeft de ouder geen contact meer met het kind en is het kind ouder dan 18 jaar.

Meer weten over alimentatie?

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

alimentatie 18 jaar geen contact

Veel gelezen artikelen

Bel nu