Akte van cessie

Akte van cessie

Vorderingen kunnen verkocht worden, net zoals onroerende of roerende zaken. De overdracht van de vordering bij de verkoop, wordt dan ‘cessie’ genoemd.

Wat is een cessie?

Een schuldeiser heeft een vordering op een schuldenaar. De schuldeiser kan dan deze vordering aan een andere partij verkopen. Dan neemt de derde de rol van de schuldeiser over.

‘Cedent’ is de schuldeiser die de vordering verkoopt.

‘Cessionaris’ is de derde partij die nu de vordering verkrijgt. De schuldenaar, degene die dient te betalen, is eigenlijk niet van belang binnen de overdracht. Toch heeft deze cessie wel degelijk gevolgen die ook voor hem van belang zijn. Hij dient nu namelijk zijn schuld aan een ander te betalen dan de originele schuldeiser.

Wat is een akte van cessie?

De cessie kent enkele vereisten. Daarvoor is het van belang om het onderscheid duidelijk te hebben tussen openbare- en stille cessie. Een algemeen geldend vereiste, dus voor beide vormen, is dat deze schriftelijk tot stand komen. Dit gaat door middel van een akte van cessie. Er zijn verschillende mogelijkheden om de akte van cessie op te maken.

Onderhandse akte

Dit kan tussen de schuldeiser en derde zijn, dan komt er een onderhandse akte tot stand.

Authentieke akte

Het kan ook bij de notaris worden opgemaakt, dit wordt een authentieke akte genoemd. Van belang binnen de akte van cessie is dat duidelijk moet zijn welke vordering nou wordt overgedragen.

Mededeling

Het is het geval bij een openbare cessie dat de schuldenaar hiervan op de hoogte dient te zijn. Hij moet namelijk nog steeds aan de betalingsverplichting voldoen. Hij kan nu echter slechts aan een ander bevrijdend betalen. Niet langer aan de originele schuldeiser (cedent), maar aan de verkrijgende derde (cessionaris).

Mededeling bij een stille cessie

Bij de zogenaamde ‘stille cessie’ hoeft er in beginsel geen melding aan de schuldenaar te worden gedaan. Daarbij is echter wel vereist dat de akte van cessie wordt geregistreerd bij de Belastingdienst.

Bevrijdende betaling

Verder geldt de praktische regel dat de schuldenaar nog bevrijdend kan betalen aan de cedent zolang er geen melding is gedaan van de overdracht. Het is dan aan de cedent om de betaling naar de cessionaris te sturen.

Hoe werkt een cessie in de praktijk?

Incassobureaus hebben er werk van gemaakt om dergelijke vorderingen op te kopen, met het doel om deze zelf bij de schuldenaar op te eisen. Deze werking wordt ook wel ‘factoring’ genoemd.

Verzekeraars en cessies

Daarnaast is binnen de verzekeringswereld ook een normaal gebruik van cessie. Dit doet zich namelijk voor als iemand met een verzekering schade heeft ondervonden welke hij op een ander zou kunnen verhalen. In dat geval kan de verzekeraar deze vordering tot schadevergoeding van de verzekerde partij verkrijgen. Doordat de verzekeraar dan de schadevergoeding aan de verzekerde uitbetaalt, verkrijgt de verzekeraar de vordering van de verzekerde op een derde.

Juridische hulp? 

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202. 

Neem contact op

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

akte van cessie

Veel gelezen artikelen

Bel nu