Agentuurovereenkomst

Agentuurovereenkomst

De agentuurovereenkomst is een soort overeenkomst. Eén partij verkoopt een goed, deze staat bekend als de ‘principaal’. De andere partij is de handelsagent en werkt als tussenpersoon.

De overeenkomst houdt in dat de handelsagent ondersteuning zal bieden bij het sluiten van overeenkomsten met een andere partij. De handelsagent verkoopt niet zijn eigen goederen, maar die van de principaal. Daarbij neemt hij dus geen eigen risico. Hij ontvangt doorgaans wel een deel van de omzet.

Agentuurovereenkomst in de wet

De agentuurovereenkomst is vrij precies geregeld en omschreven in de wet.

Rechten van partijen

De wet bepaalt namelijk van beide partijen welke rechten zij genieten binnen de overeenkomst. De wet bepaalt ook wanneer de handelsagent recht heeft op een provisie.

Opzegtermijn

De wet schrijft ook voor dat de partijen binnen de regeling een minimum voor de opzegtermijn afspreken. Deze opzegtermijn is afhankelijk van de afgesproken duur van de samenwerking. Daarbij geldt de hoofdregel dat hoe langer de duur is, hoe langer een mogelijke opzegtermijn van toepassing is. Het is dan ook belangrijk dat een dergelijke opzegtermijn voorafgaand aan de samenwerking al is afgesproken.

Schadevergoeding

Uit de wet volgt verder dat in deze agentuurovereenkomst ook een bepaling moet worden opgesteld over mogelijke schadevergoeding die aan het einde van de overeenkomst aan de agent moet worden betaald. Het is namelijk zo dat de handelsagent in bepaalde gevallen daar recht op heeft.

Hoogte van de vergoeding

Deze staat wel in verhouding tot de verkregen omzet van de principaal. De omvang van de schadevergoeding wordt dan ook bepaald door te vergelijken welk bedrag de handelsagent in normale omstandigheden zou hebben verkregen. Daarbij wordt dan uitgegaan van een gemiddelde verwachting, in verhouding tot verkregen provisie van voorgaande jaren.

Schadevergoeding in de rechtspraak

Niet uit de wet, maar uit de rechtspraak volgt het volgende over deze schadevergoeding. De hoogte is gebonden aan een maximum, namelijk een eenmalige vergoeding voor één jaar. Dit bedrag wordt bepaald aan de hand van het gemiddelde bedrag dat de handelsagent de voorgaande vijf jaar heeft verdiend.

Recht op schadevergoeding

Daarbij moet nog worden vermeld dat de handelsagent slechts het recht op schadevergoeding verkrijgt indien hij binnen zijn werkzame tijd meer klanten heeft binnengekregen of bestaande klantcontacten aanzienlijk heeft uitgebreid. Dit wordt aangeduid met de ‘goodwill’ die de handelsagent heeft verzorgd.

Beperking van de hoogte

Een andere mogelijkheid is  dat de hoogte van de schadevergoeding op grond van de redelijkheid en billijkheid kan worden beperkt. Binnen die mogelijkheid speelt de duur van de overeenkomst een aanzienlijke rol. Daarnaast is ook de reden van opzegging van de agentuurovereenkomst van groot belang.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

agentuurovereenkomst

Veel gelezen artikelen

Bel nu